Ara es mostren els items 1-20 de 22

  • Architectural strategy to transform the superblock: in the Eixample area of Barcelona 

   Rybakolnikova, Yulia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   As architects, we are trained to think critically and see the world in a different perspective. We are asked to solve problems and create visions for many and this ability to critically think is vital to our success. This ...
  • Architecture created for nature. Innovative system of greenhouses and shadehouses 

   Winnicka, Natalia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   This paper, submitted for the completion of the ‘Contemporary Project’ specialization in the Masters in Advanced Architectural studies at ETSAB (Escola Tecnica Superior d’Architectura de Barcelona) is focused on architecture ...
  • Arquitectura en negatiu. Les pedreres de La Seu a Calvià 

   Perelló Barceló, Aina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El paisatge no és un fet estàtic, és la successió de moments, l’evolució de cultures, idees, tècniques… per tant, no es pot entendre de manera aïllada sense un temps, però, quin és el temps del paisatge? Com va dir Cesare ...
  • Arquitectura i càncer: la recerca del benestar 

   Lozano Romero, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Sovint ens trobem amb hospitals que intenten salvar una sèrie de metres quadrats destinats a uns usos amb la prioritat de funcionar de manera eficient que acaben resultant, en la gran majoria, en passadissos infinits i ...
  • Broken avant-garde movement. Reinterpretation of russian avant-garde ideas in contemporary architecture 

   Tokmacheva, Nataliya (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   In the modern architecture of Russia, there is a shortage of morphological ideas associated with the loss of identity. Is it possible to revive the architecture of the avant-garde of the 1920s in order to find a vector for ...
  • Como (no) volver a vivir entre griegos: evolución de la intervención en edificios preexistentes en Cataluña 

   Cano González, Ágata Clai (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La investigación de este trabajo aborda la forma de intervenir en un edificio preexistente desde la perspectiva de varios arquitectos desde lo que se considera los inicios de la conservación arquitectónica (principios ...
  • Concursos d'arquitectura: estudi de criteris de representació contemporanis 

   Navarro Torres, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-08)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El treball fa un estudi dels criteris de representació en els concursos d'arquitectura, a partir de l'anàlisi de diferents projectes guanyadors, per identificar quins d'ells són més rellevants.
  • Consideracions en la configuració de l'espai domèstic per a la satisfactòria convivència entre humans i gossos en habitatges urbans de propietat horitzontal 

   Barroso Sánchez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-08)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El present treball de fi de grau es centra en la millora de la convivència domèstica, en cadascuna de les seves vessants (psicològica, higiènica i arquitectònica-espacial), de tot habitant que conviu amb gossos/es en ...
  • La casa de cos a Sabadell: una mirada al passat per projectar cap al futur 

   Sorita Esteve, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Aquest treball d’investigació consisteix en l’estudi de l’origen i evolució de la casa de cós, així com les seves tècniques constructives i creacions espacials. Com que la casa de cos és una arquitectura popular a Catalunya ...
  • La lògica actual del marès. Identitat, traça i projecte 

   Juan Sánchez, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-08)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   Aquest treball reflexiona sobre la viabilitat actual del marès com a material sostenible mitjançant una anàlisi en totes les escales i processos que hi podem trobar: des del territori fins a la matèria en qüestió i la seva ...
  • Més enllà del Mediterrani: la influència dels arquitectes nord-americans en J.A. Coderch 

   Pinyol Sarrias, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-22)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   J.A. Coderch ha resultat un arquitecte paradigmàtic de l’arquitectura a Catalunya del segle vint, se l’ha destacat juntament amb Gaudí, Sert i Miralles. La seva rellevància l’ha fet esdevenir un cas d’estudi imprescindible ...
  • Otra forma de vivir: las minicasas 

   Lupea, Simona Mihaela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-23)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   Las minicasas están cada vez más presentes en nuestra sociedad. Son viviendas unifamiliares reducidas que generalmente se ubican en espacios alejados de la urbe para disfrutar de la naturaleza. Esta tendencia lleva ...
  • Palimpsesto espacial: disección anatómica de la Catedral de Toledo 

   Hernández Arteaga, Carlos Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-27)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Las catedrales eran unos elementos vivos en constante cambio por los diferentes personajes y ritos que iban apareciendo en el tiempo para modificarlas. Eran, además, un espacio edificado en transformación permanente, que ...
  • Passejant la Rambla del Poblenou: l'espai urbà com escenari de la vida d'un barri 

   Sánchez Teulé, Paola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-08)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La Rambla del Poblenou ha esdevingut - des de la seva urbanització com a rambla - un espai de trobada, d’oci i relació, l’eix sociocultural per excel·lència del barri del Poblenou. Entenent la Rambla com un objecte ...
  • Patrimoni arquitectònic rural de pedra seca 

   Vives i Rosàs, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-23)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La importància de les construccions de pedra seca és essencial en la nostra cultura, ja que és un dels patrimonis més valuosos que podem trobar actualment. Aquest Treball Final de Grau se centra en les construccions de ...
  • (Re)conèixer. Una aproximació a l'arquitectura vernacular de Mallorca a través de les possessions 

   Ferrer Rosselló, Bàrbara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-03-23)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El present treball sorgeix d’un interès personal. Un interès per conèixer allò que és propi. El treball s’inicia llegint la introducció de Miquell Ballester Julià d’Habitatges tradicionals1 on exposa la preocupació per ...
  • Recuperació i conservació del paisatge cultural: les colònies tèxtils a la conca del Llobregat com a cas d'estudi 

   Rubio Garcia, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   El treball que es presenta pretén il·lustrar un recorregut pel paisatge fluvial del Llobregat. Busca en primer lloc, introduir el traçat del riu i estudiar els diferents nuclis patrimonials que van apareixent a les seves ...
  • Reutilizar para construir: el material en la arquitectura de emergencia 

   Escánez Vivet, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
   Treball Final de Grau
   Accés obert
   La idea de que el refugio viene a ser un elemento mínimo de construcción, me hizo querer indagar en cómo surgió la idea primitiva de éste y ver cómo se ha tratado y ha evolucionado a lo largo del tiempo. El refugio viene ...
  • The necessary demolition: demolition as renovation approach - Presó Model 

   Hsiang Hsiao, Chao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   The Presó Model de Barcelona is destinated to be closed in the year of 2017. However, except of being known as the oldest prison in Catalunya, the prison has also been a symbol of political repression of Catalan people. This ...
  • Topologia i Tipologia: visions d'arquitectura 

   Margalef Comallonga, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-03-23)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   “Que és l’arquitectura contemporània? Entenem com a contemporani tot allò que existeix en el present. Llavors, com podem definir l’arquitectura contemporània? És molt difícil en el present definir el que es pot considerar ...