Now showing items 1-20 of 54

  • Automatització d'una màquina de fabricació de tubs de ferro per centrifugat 

   Cristobal Granado, Esdras (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Automatització d’un procés biològic 

   Piatrov, Andrei (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto trata de automatizar el proceso biológico de la planta ubicada en el aula del laboratorio de química de la EPSEM. La idea principal del proyecto es la programación del PLC 57 AAR+ de la marca Industrial Shields ...
  • Caracterització de la concentració de clor en dipòsits de distribució d'aigua potable 

   Moreso Milan, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest treball fi de grau ha estat trobar un possible mètode de clusterització per la cerca de patrons similars en les sèries de dades procedents dels analitzadors de concentració de clor situats ...
  • Control de un robot mediante Raspberry Pi 

   Montón Cuartero, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Control de velocitat d'un robot mòbil 

   Ollé Lamiel, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’ha dut a terme la implementació d’un control de velocitat i posició en una plataforma robòtica mòbil. Al llarg del projecte es repassa la història de la robòtica autònoma, la seva evolució i el moment ...
  • Control predictiu d'errors de desalineament en un sistema de mesura parell 

   Puig Lladó, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Airtificial Intelligent Robots
   Es realitzarà un estudi sobre com predir els possibles errors de desalineament d’una màquina tipus EPP (Electric Power Pack). Parametritzant la tipologia de l’error, és limitarà el número de variables a estudiar. A ...
  • Desenvolupament d'eines didàctiques per a l'aprenentatge de control de processos industrials 

   Servitja Solé, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els següent treball de final de grau s’estudia la possibilitat de realitzar unes pràctiques amb finalitats acadèmiques per al estudi del control automàtic en l’àmbit de la indústria química. Es treballarà en dues ...
  • Desenvolupament d'un sistema de control i supervisió del "process control system" de Festo 

   Sainz de Azuelo i Oliveras, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Desenvolupament d'una plataforma mòbil amb Arduino i Lego 

   Brunet Casas, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte es basa en el desenvolupament d’una plataforma mòbil que consta de la shield EVShield connectada a una placa Arduino, una estructura amb peces LEGO i sensors i actuadors tant de la marca LEGO com d’altres ...
  • Desenvolupament d'una plataforma mòbil didàctica en base Arduino i Lego 

   Martínez Termes, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball fi de grau es proposa el repte de programar un robot de LEGO i de preparar unes activitats per a introduir en aquest camp als més joves. Per la realització de la programació d’aquest robot s’ha emprat ...
  • Diseño de una pantalla interactiva para un vehículo eléctrico 

   Vallverdú Pérez, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo de una pantalla interactiva para un vehículo eléctrico. El vehículo que se tomara como referencia para la caracterización, el diseño y programación del HMI (interfaz ...
  • Dispositiu electrònic de suport a detonacions 

   Egea Guevara, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball de fi de grau es vol avaluar un prototip d’un dispositiu electrònic de suport a detonacions. Aquest dispositiu té la finalitat de mesurar els valors de temps de detonació entre barrinades d’una voladura, ...
  • Disseny d'un sistema intel·ligent i autònom dedicat a l'adquisició de dades 

   Vilarrubla Gaja, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta l’estudi pel desenvolupament d’un sistema intel·ligent i autònom dedicat a l’adquisició de dades de l’aire, l’aigua i el sòl. Gràcies a aquest podrem observar els nivells de qualitat dels ...
  • Disseny d'un sistema per l'automatització de processos crítics en la indústria alimentària 

   Marti Sanchez, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Casa Tarradellas
   La finalitat d’aquest projecte de final de grau es acabar amb les aturades generades per tres processos que estan integrats dins d’una línia productiva del sector alimentari, concretament en el procés d’elaboració de ...
  • Disseny d'una interfície persona-màquina (HMI) pel control i monitoratge d'un procés de laboratori 

   Gonzalez Esclusa, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest Treball de Fi de Grau ha consistit en el disseny d’una interfície persona-màquina (HMI) per al control i monitoratge d’un procés de laboratori a partir d’una estació del Laboratori d’Automatització de l’Escola ...
  • Disseny d’una estació automatitzada de control de nivell, pressió i cabal 

   Romero Rodriguez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte neix de la necessitat de conèixer més a fons el món de l’automatització i el control d’un sistema automatitzat fent servir elements d’una estació antiga que incorpora transductors analògics i digitals . Durant ...
  • Disseny d’una interfície HMI pel control i monitorització de l’estació IPC201-C 

   López Pérez, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte final de grau té com a objectiu la creació d’una interfície home-màquina (HMI) per tal de poder controlar i monitoritzar el mòdul de control i regulació de diverses variables. Amb el entorn de programació ...
  • Disseny i automatització d'un control de sistema de tancs interconnectats 

   Vicedo López, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el treball fi de grau realitzat s'ha dissenyat i automatitzat una estació de treball de tancs interconnectats. Per el disseny s'han utilitzat unes estacions de treball que hi havia al laboratori. Aquestes s'han desmuntat ...
  • Disseny i configuració d'un scada per a una planta de laboratori 

   Pla Pujols, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es fa la creació i millora d’una aplicació industrial per al control d’un procés de biolixiviació. Aquest projecte continua la tasca feta anteriorment en la idea d’automatitzar una planta de biolixiviació, ...
  • Disseny i configuració d'un sistema de seguretat industrial 

   Mas de Xaxars Camañes, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La seguretat és un aspecte molt important dins de la industria degut a que gràcies a ella es poden prevenir molts problemes de diversos àmbits. Per garantir que una instal·lació automatitzada sigui segura cal implementar ...