Now showing items 1-20 of 45

  • Aerodynamics of Rotor in Confined ENvironment (ARChEaN) 

   García Magaña, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Anàlisi de l’eficiència en l’agitació mitjançant bufadors d’aire i agitadors de turbina, durant la dissolució de productes químics en dipòsits d'aigua 

   Soriano Delgado, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s’estudien dos mètodes utilitzats àmpliament a Espanya i, en general, al conjunt de països desenvolupats, per dissoldre fertilitzants. En aquest tipus d’estudi és important conèixer els principis de la ...
  • Análisis de una válvula en CFD 

   Martinez Moraiz, Jon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball de final de grau és parametritzar i descriure el funcionament de les vàlvules de bola que formen part d'una bomba dosificadora. L'estudi s'ha realitzat utilitzant el programa COMSOL Multiphysics, ...
  • Análisis y modificación del circuito hidráulico de una máquina vendimiadora New Holland Braud 

   Salas Limiñana, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis y optimización aerodinámica de un vehículo SUV 

   Clua Uceda, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Aproximación computacional al estudio de la inyectabilidad de cementos óseos 

   Laforgue, Solenn (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este PFC presenta un estudio de simulación numérica sobre el proceso de inyección de materiales de tipo cemento como los que se utilizan en las técnicas de mínima invasión de vertebroplastia y cifoplastia. Mediante estas ...
  • Avaluació energètica d’una sala de cultius a partir de simulacions dinàmiques 

   Corredor Llenas, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es realitzarà un estudi energètic d’un laboratori biològic de cultius, utilitzant el software de simulació energètica d’edificis TRNSYS 17. En primer lloc s’implementarà al programa un model basat ...
  • Caracterització d'un cicle experimental per al cultiu de matrius destinades a regeneració cel·lular 

   Franco Cañellas, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’enginyeria tissular és un camp en ple procés de desenvolupament i de cerca d’aplicacions fent ús de matrius de cultiu per a la proliferació cel·lular per a la formació de nou teixit. Per tal d’assegurar-ne la funcionalitat ...
  • Caracterización computacional de fenómenos de transporte a través de membranas 

   Boneu Sola, Ramón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’electrodiàlisi (ED) és un procés electroquímic amb membranes que permet la separació d'ions dissolts d'una dissolució aquosa gràcies a l'acció d'un camp elèctric generat en aplicar una diferència de potencial. Per a poder ...
  • Caracterización microestructural de un modelo sintético de hueso 

   Lucain, Aurélie (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este PFC se ha caracterizado la microestructura de un modelo sintético de hueso trabecular. Se trata de unas espumas comerciales rígidas de poliuretano que ofrecen propiedades más uniformes que las de un hueso natural ...
  • Characterization of the behaviour of a hydrodynamic system with CFD 

   Colomo Aumatell, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project has the aim characterising the friction between a plate and a fluid, in this case sea water. The analysis has been done with different geometries: with a flat plate and with a plate with small perturbations. ...
  • Design of a pump head with automatic gas purge valve 

   Ghailan Tribak, Mounir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El funcionament de les bombes dosificadores es pot veure indesitjablement interromput quan aquestes operen amb gasos que apareixen inoportunament al capçal d’aquestes bombes, invalidant completament la funció de dosificació ...
  • Diseño de un banco de calibración de dispositivos para aplicaciones sanitarias 

   Fernández Alba, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte es basa en la proposta de disseny i conceptualització d’un banc de proves pel calibratge i verificació, principalment, del dispositiu FSA-1. Aquest dispositiu, basat en l’obtenció de la massa mitjançant ...
  • Diseño e implementación de una plataforma IoT para una planta piloto de obtención de H2 mediante reformadores de membrana 

   Noguera Segura, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és dissenyar i implementar una plataforma IoT per a una planta pilot d'obtenció d'hidrogen. Per aconseguir aquest objectiu, prèviament s'ha hagut de crear un model simulat d'aquesta ...
  • Diseño y estudio aerodinámico de un spoiler trasero para un automóvil SEAT 

   Moreno Civantos, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño y modelación del sistema de refrigeración de una pila de combustible 

   Rifi ElMaadouri, Younes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este presente proyecto se ha diseñado y modelado cuatro configuraciones de disipadores de calor mediante aletas de refrigeración en COMSOL, se ha analizado la transferencia de calor en estos dispositivos mediante ...
  • Disseny d'un dosificador portatil 

   Perez Tarrado, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Dissenyaré un carro incorporant un cabalímetre amb precisió de laboratori, un sistema de pesatge i un sistema de control de temperatura per tal de mantenir el fluid en les condicions desitjades.
  • Estudi i disseny d'un bioreactor amb scaffolds construits amb 3D printing 

   Torm Obradors, Tània (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’estimulació mecànica és un dels factors que influeix en la proliferació i diferenciació en el procés de regeneració de teixits en scaffolds tridimensionals. Disposar de coneixement dels esforços i patrons del flux a ...
  • Estudi i modelització CFD d'un ejector 

   Amazian Amaziane, Foad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte es basa en l’estudi i la modelització CFD (Computacional Fluid Dynamics) d’un ejector amb aplicacions per l’aprofitament de l’hidrogen residual en el procés d’obtenció d’energia elèctrica en piles PEM. ...
  • Estudio de un sistema aerodinámico activo en automóviles : elementos mecánicos 

   Rivet Fernández, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diseño y estudio de un elemento aerodinámico móvil para optimizar la dinámica del vehículo. Se distinguen 3 partes diferenciadas: un estudio aerodinámico, un análisis estructural y mecánico, y por último el diseño de un ...