Now showing items 1-11 of 11

 • Acte de distinció com magister honoris causa de Jaume Pagès Fita : 14 novembre de 2008 

  Xambó Descamps, Sebastián; Solà-Morales Rubió, Joan de; Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística; Pagès Fita, Jaume, 1946- (2015-01-21)
  Book
  Open Access
  Conté: Laudatio de Jaume Pagès Fita / Sebastià Xambó Descamps. Discurs / Jaume Pagès Fita. Parlament / Joan Solà-Morales i Rubió
 • A model in price formation 

  Anwasia, Benjamin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis
  Open Access
  In this thesis a particular example of a price formation model was studied. The model consist of a (large) group of buyers and a (large) group of vendors trading a particular good at a certain price. The model is given by ...
 • Anàlisi d'un model de suspensió-amortiment 

  Pellicer Sabadí, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-09-17)
  Doctoral thesis
  Open Access
  DE TESI DOCTORAL.<br/>Els sistemes formats per una molla fixa en un extrem i una massa rígida en moviment en l'altre, s'han modelitzat clàssicament mitjançant l'EDO de segon ordre mu''(t) + du'(t) + ku(t) = 0. Però aquest ...
 • Application of the Narrow Escape Problem to Ion Channels 

  Riba Monzó, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En els darrers anys, un dels camps cient´ıfico-t`ecnics que m´es s’ha desenvolupat ´es el de la bioenginyeria. En particular, les matem`atiques aplicades a la biologia han proporcionat resultats destacables, mitjan¸cant ...
 • Comportament assimptòtic en les equacions de la cromatografia 

  Pons Barber, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball es presenten i s'estudien les equacions que modelitzen la cromatografia, un procés industrial que consisteix en la separació d'una mescla en les seves components. Partint d'un model matemàtic donat que ...
 • Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals 

  Consul Porras, M. Nieves (Universitat Politècnica de Catalunya, 1997-05-09)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Els resums d'aquesta tesi s'han introduït en format "PDF"
 • Green functions of the damped wave equation and applications 

  Nualart Batalla, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This work presents some results on the Green Functions of the Damped Wave Equation. We exhibit its fundamental solution and we study it. This fundamental solution allows us to obtain the solution of the initial value problem ...
 • Instability and bifurcation in a price formation model 

  Royo Solé, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Following M.d.M.González, M.P.Gualdani and J.Solà-Morales work on J.-M. Lasry and P.L. Lions evolutive model, the main goal of this work is to understand and analyze how a Hopf Bifurcation may or may not modify the ...
 • Matemáticos ingenieros e ingenieros matemáticos 

  Casteleiro Maldonado, Manuel (2014-01-09)
  Other
  Open Access
  No pretendo presentar un erudito trabajo histórico sobre el tema. sino que. a través de un sucinto paseo por la historia. en el que incluiré alguna anécdota para hacer más llevadera la exposición. intentaré explicar mis ...
 • Methods for solving 1D Stefan problems with application to contact melting 

  De Decker, Michelle (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
  Master thesis
  Open Access
  Contact melting is the process during which a phase change material is placed in contact with a substrate that is at a temperature above the phase change temperature. This leads to melting of the phase change material and ...
 • Oscil.lacions en models d'epidèmies de còlera 

  Richter Boix, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball ens hem centrat en models matemàtics per Còlera, una malaltia present en molts països en vies de desenvolupament. Hem considerat primer un model descrit per equacions diferencials ordinàries a paràmetres ...