Now showing items 1-20 of 31

  • Anàlisi de la il.luminació i l'efecte d'apantallament de diverses aules de la FOOT 

   Camilleri Font, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un centre docent és un conjunt de dependències dedicades a l’ensenyança on desenvolupen activitats nens, joves i adults. Per aquesta raó han de complir una sèrie de requisits pel que fa a les seves instal·lacions d’il·luminació ...
  • Anàlisi de la il·luminació de diversos espais de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa 

   Sanjuan Girbau, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els centres docents i educatius, pel tipus d’activitats que s’hi realitzen, han de complir una sèrie de requisits específics pel que fa a la seva il·luminació interior. Una il·luminació deficient dels seus espais i més ...
  • Anàlisi del camp visual del conductor a través del parabrisa de diferents models de cotxe 

   Mouskoud Maimouni, Saloua (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els automòbils disposen d’uns elements obstructius (pilars, retrovisor interior...) sobretot en els parabrises, els quals penetren en el nostre camp de visió i poden restringir o limitar de manera considerable la nostre ...
  • Anàlisi del camp visual útil en condicions de conducció simulada 

   Gil Llansa, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU: Dissenyar una rutina per estudiar la pèrdua de camp visual útil en situació de conducció simulada, a partir de l’anàlisi de la pèrdua de sensibilitat al contrast. METODOLOGIA: L’estudi s’ha realitzat amb 17 ...
  • Anàlisi del comportament de diferents dissenys de lents de contacte multifocals mitjançant Beam4 

   Coronel Lama, Ana Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: La lent de contacte és una de les opcions per la neutralització de l’error refractiu i en aquest treball s’analitzarà el seu comportament d’una manera totalment objectiva, sense tenir en compte la comoditat o ...
  • Anàlisi fotomètric de les pantalles de projecció de les aules de la FOOT 

   Quintana Alonso, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La projecció d’imatges com ajuda complementària de les explicacions dels professors en les aules docents, és un recurs molt utilitzat avui en dia. Una reacció primària quan utilitzem la projecció, és apagar els llums de ...
  • Análisis de la visión del color: tests digitales versus tests tradicionales 

   Arco Comino, Rosa Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   INTRODUCCIÓ: La visió del color es una de les percepcions que menys s’avaluen en el món de la visió. Encara que no tingui curació, el seu diagnòstic pot ser un factor rellevant per la vida quotidiana de les persones que ...
  • Caracterització de moviments oculars horitzontals 

   Roca Martínez, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El seguiment dels moviments oculars és un procés per mesurar la posició i moviments dels ulls quan es realitza una acció determinada. S’utilitza en àmbits tan diferents com la psicologia, la logopèdia, el disseny de ...
  • Caracteritzación de una sala de cine para la proyección de películas en 3D 

   Álvarez Borrell, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Trabajo se centra en caracterizar la sala comercial de proyección de películas en 3D con la pantalla más grande de Catalunya. Nos proponemos caracterizar geométricamente la sala y describir el sistema de proyección que ...
  • Consejos de higiene visual en unas oficinas municipales de Terrassa 

   Arteaga Peralta, Jesse James (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este estudio proporciona una serie de consejos de higiene visual para aplicar en un lugar de trabajo como las oficinas, en este caso las oficinas municipales de Terrassa. La motivación de este estudio surgió por el interés ...
  • Desenvolupament d'un programa informàtic per aplicar diferents mètodes psicofísics de mesura de l'estereoagudesa 

   Aniento Navarrete, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU: L’objectiu principal d’aquest treball, és la creació d’un programa informàtic ( MATLAB) capaç de mesurar l’agudesa visual estereoscòpica aplicant diferents mètodes psicofísics de mesura. Com a objectiu secundari ...
  • Diseño de lentes oftálmicas para la neutralización de aniseiconía 

   Amela Carrasco, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El sistema visual está formado por órganos, vias y centros nerviosos, que permiten captar y procesar lo que nos rodea. El ojo es el órgano que se encarga de la captación de imágenes y las lleva a la retina. Sin embargo, ...
  • Efecte de la contaminació acústica en les habilitats visuals 

   Videla Ristol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   INTRODUCCIÓ El soroll pot tenir efectes nocius sobre l’ésser humà, ja sigui per excés de pressió acústica com per la seva distribució de freqüències sonores. Alguns d’aquests efectes no desitjats estan relacionats amb la ...
  • Efectos en la salud de los sistemas de iluminación mediante leds 

   Llopis Céspedes, Melania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En los últimos años se ha venido introduciendo una tecnología dentro de los dispositivos de iluminación que está generando grandes expectativas en cuanto a las prestaciones que ofrecen las nuevas lámparas basadas en diodos ...
  • Efectos prismáticos en casos de anisometropía en pacientes usuarios de lentes oftálmicas. Lentes orgánicas 

   Fernández González, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   OBJECTIU Valorar y comparar els efectes prismàtics produïts en un pacient usuari de lents oftàlmiques en casos d’isometropia i en diferents anisometropies: de 2D i de 4D. METODOLOGIA Hem utilitzat lents de diferents ...
  • Efectos prismáticos en casos de anisometropía en pacientes usuarios de lentes oftálmicas. Lents minerals 

   Estapé Martinez, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: Valorar els efectes prismàtics produïts en un pacient usuari de lents oftàlmiques i comparar-los en diferents anisometropies i en el cas d ́ametropia. Metodologia: Hem utilitzat diferents potències tant en ...
  • Estudi de la visió estereoscòpica i implementació d'un sistema de visualització 3D 

   Álvarez Bruach, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente TFG surge de la motivación de aplicar conocimientos adquiridos durante estos años en la ETSETB en un proyecto relacionado con la tridimensionalidad. En el TFG hemos realizado un Sistema que obtiene imágenes ...
  • Estudi fotomètric dels diferents espais d'un centre educatiu 

   Sierra Zarza, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: L’objectiu principal d’aquest treball és aconseguir fer un anàlisis fotomètric global del centre escolar de primària Splai per tal d’esbrinar si compleix els requisits mínims per considerar si les seves aules ...
  • Estudio comparativo de la lectura en papel electrónico y papel estándar 

   Quintana González, Cándida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-19)
   Master thesis
   Open Access
   Objectiu: Comparar la lectura en paper estándar amb la lectura a diferents tipus de pantalles. Ens basarem al registre dels moviments oculars mesurant Sacàdics d’avanç, Regressions, Fixacions i temps de lectura. També ...
  • Factors que influeixen en la visualització 3D en una sala de projecció: la posició 

   Navarro Serrano, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui dia la visualització del 3D simulada esta prenent més protagonisme en la nostra vida quotidiana. Ja que a més de en l’àmbit cinematogràfic, cada vegada hi ha dispositius tecnològics com el televisor, videojocs, ...