Now showing items 1-20 of 75

  • Aplicacions interactives per a la docència de teoria de sistemes lineals 

   Fàbregas i Cornellà, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Les principals idees, conceptes i mètodes utilitzats per explicar la teoria de sistemes lineals de control són molt rics en quant al seu contingut visual. En aquest projecte s’han desenvolupat una sèrie d’aplicacions ...
  • Aplicacions interactives per la docència del control automàtic 

   Arumi Garcia, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’ésser humà sempre ha utilitzat la representació d’idees i conceptes pel seu enteniment i per millorar la comprensió de l’entorn. Així doncs, aquest projecte plasma aquesta idea adaptant-la en l’actualitat, realitzant ...
  • Aplicacions interactives per la docènciadel control en temps discret 

   Cardell Hernandez, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Des de fa relativament poc s’han començat a utilitzar cada cop més eines informàtiques dins el camp de sistemes automàtics. Aquestes eines ajuden a poder visualitzar, aprofundir i entendre d’una manera molt més fàcil ...
  • Control adaptatiu d'una pila PEM de càtode obert 

   Cecilia Piñol, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenya un observador capaç d’estimar la saturació d’aigua líquida a la capa catalítica d’una pila de combustible de tipus PEM. En els primers apartats es presenta al lector la idea de la pila de ...
  • Control amb RTLinux d'una planta de levitació magnètica 

   Carrió Crespí, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Control and management of energy storage systems in microgrids 

   Unnikrishnan Raveendran, Nair (2020-07-23)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The rate of integration of the renewable energy sources in modern grids have significantly increased in the last decade. These intermittent, non-dispatchable renewable sources, though environment friendly tend to be ...
  • Control de processos amb sistemes de temps real 

   Salas Colàs, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d’un laboratori remot per al control d’una planta amb eines de temps real Es descriuen les diferents parts d’un programa de control i el sistema de comunicació per mitja d’internet amb una plataforma externa ...
  • Control d’una estació híbrida per la gestió d’energia d’un sistema basat en pila de combustible 

   Paredes Guardiola, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en l’estudi de la gestió de l’energia d’un sistema que funciona amb pila de combustible. El projecte va sorgir al visitar l’Institut de Robòtica Industrial (IRI) de la UPC, on hi tenen instal·lada ...
  • Control no lineal del sistema Twin Rotor 

   Badia Martinez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El Twin Rotor MIMO System és un sistema mecànic amb múltiples entrades i múltiples sortides assimilable a un helicòpter, però d’escala més reduïda. Una diferència destacable entre el Twin Rotor MIMO System i una maqueta ...
  • Control no lineal d’un dispositiu Twin rotor 

   Barrero Castro, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta l’aplicació d’una tècnica de control anomenada Control per modes lliscants a un equip de laboratori amb una dinàmica semblant a la d’un helicòpter anomenat Twin Rotor MIMO System creat per ...
  • Control of the twin-rotor system 

   Tien Thinh, Than (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
   Master thesis
   Open Access
   The problem of Multi-Input-Multi-Output (MIMO) control has always been an interesting sub-field within the field of control. Among the systems that require MIMO control, the helicopter stands out as one of the prominent ...
  • Development of a cap applicator based on a simulated environment 

   Zaldua Pascual, Xabier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-10)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The project described in the present document is a total development of an automatization process of a cap applicator, based on a simulated environment. The bottles are introduced constantly separated by one meter from ...
  • Development of a MATLAB/Simulink - Arduino environment for experimental practices in control engineering teaching 

   Lerma Macaya, Eneko (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
   Master thesis
   Open Access
   This project presents the steps followed when implementing a platform based on MATLAB/Simulink and Arduino for the restoration of digital control practices. During this project, an Arduino shield has being designed. Along ...
  • Digital repetitive control under varying frequency conditions 

   Ramos Fuentes, Germán Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-12)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The tracking/rejection of periodic signals constitutes a wide field of research in the control theory and applications area and Repetitive Control has proven to be an efficient way to face this topic; however, in some ...
  • Disseny d'aplicacions interactives per a la docència del control automàtic 

   Ruiz Sanchez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El desenvolupament accelerat dels sistemes informàtics ha comportat un canvi en la forma en què l’home s’enfronta als seus reptes i pro blemes. El camp de l’enginyeria, per descomptat, va de la mà amb aquests canvis. En ...
  • Disseny de sistemes de control emprant modelat de la resposta freqüencial 

   Nicolau Jordà, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Molta informació dels sistemes dinàmics es troba representada de manera gràfica. Aprofitant això, aconseguir un programa que permeti manipular els gràfics interactuanthi de manera directa és ideal pel disseny de ...
  • Disseny del control d’un robot pick-and-place 

   Pedrero Tobella, Guim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest Treball de Fi de Màster busca resoldre els problemes presents en un robot industrial relacionats amb els seus motors i la seva generació de trajectòries. Aquests dos problemes marquen una clara divisió del projecte. ...
  • Disseny d’aplicacions interactives en la teoria de control 

   Langoyo Menasanch, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte tracta de conceptes relacionats amb la teoria de control. Aquesta és fàcilment representable de forma gràfica, doncs disposa de gran contingut visual. Actualment, els computadors presenten capacitats gràfiques ...
  • Disseny d’aplicacions per a controladors en el domini freqüencial 

   Galceran I Kimura, Marc-Jun (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Disseny d’un controlador per l’AR.Drone 2.0 

   Mauri Alarcon, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es realitza un controlador pel quadrotor AR.Drone 2.0 i s’utilitza perquè aquest sigui capaç de realitzar algunes tasques senzilles de forma autònoma a partir de les dades de navegació i de les imatges ...