Now showing items 1-20 of 55

 • Aplicacions interactives per a la docència de teoria de sistemes lineals 

  Fàbregas i Cornellà, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Les principals idees, conceptes i mètodes utilitzats per explicar la teoria de sistemes lineals de control són molt rics en quant al seu contingut visual. En aquest projecte s’han desenvolupat una sèrie d’aplicacions ...
 • Control adaptatiu d'una pila PEM de càtode obert 

  Cecilia Piñol, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es dissenya un observador capaç d’estimar la saturació d’aigua líquida a la capa catalítica d’una pila de combustible de tipus PEM. En els primers apartats es presenta al lector la idea de la pila de ...
 • Control amb RTLinux d'una planta de levitació magnètica 

  Carrió Crespí, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Control de processos amb sistemes de temps real 

  Salas Colàs, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Desenvolupament d’un laboratori remot per al control d’una planta amb eines de temps real Es descriuen les diferents parts d’un programa de control i el sistema de comunicació per mitja d’internet amb una plataforma externa ...
 • Control d’una estació híbrida per la gestió d’energia d’un sistema basat en pila de combustible 

  Paredes Guardiola, Juan Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en l’estudi de la gestió de l’energia d’un sistema que funciona amb pila de combustible. El projecte va sorgir al visitar l’Institut de Robòtica Industrial (IRI) de la UPC, on hi tenen instal·lada ...
 • Control no lineal del sistema Twin Rotor 

  Badia Martinez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El Twin Rotor MIMO System és un sistema mecànic amb múltiples entrades i múltiples sortides assimilable a un helicòpter, però d’escala més reduïda. Una diferència destacable entre el Twin Rotor MIMO System i una maqueta ...
 • Control no lineal d’un dispositiu Twin rotor 

  Barrero Castro, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es presenta l’aplicació d’una tècnica de control anomenada Control per modes lliscants a un equip de laboratori amb una dinàmica semblant a la d’un helicòpter anomenat Twin Rotor MIMO System creat per ...
 • Control of the twin-rotor system 

  Tien Thinh, Than (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis
  Open Access
  The problem of Multi-Input-Multi-Output (MIMO) control has always been an interesting sub-field within the field of control. Among the systems that require MIMO control, the helicopter stands out as one of the prominent ...
 • Development of a cap applicator based on a simulated environment 

  Zaldua Pascual, Xabier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-10)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  The project described in the present document is a total development of an automatization process of a cap applicator, based on a simulated environment. The bottles are introduced constantly separated by one meter from ...
 • Development of a MATLAB/Simulink - Arduino environment for experimental practices in control engineering teaching 

  Lerma Macaya, Eneko (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
  Master thesis
  Open Access
  This project presents the steps followed when implementing a platform based on MATLAB/Simulink and Arduino for the restoration of digital control practices. During this project, an Arduino shield has being designed. Along ...
 • Digital repetitive control under varying frequency conditions 

  Ramos Fuentes, Germán Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-12)
  Doctoral thesis
  Open Access
  The tracking/rejection of periodic signals constitutes a wide field of research in the control theory and applications area and Repetitive Control has proven to be an efficient way to face this topic; however, in some ...
 • Disseny d’aplicacions interactives en la teoria de control 

  Langoyo Menasanch, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte tracta de conceptes relacionats amb la teoria de control. Aquesta és fàcilment representable de forma gràfica, doncs disposa de gran contingut visual. Actualment, els computadors presenten capacitats gràfiques ...
 • Disseny d'aplicacions interactives per a la docència del control automàtic 

  Ruiz Sanchez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El desenvolupament accelerat dels sistemes informàtics ha comportat un canvi en la forma en què l’home s’enfronta als seus reptes i pro blemes. El camp de l’enginyeria, per descomptat, va de la mà amb aquests canvis. En ...
 • Disseny d’aplicacions per a controladors en el domini freqüencial 

  Galceran I Kimura, Marc-Jun (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Disseny de sistemes de control emprant modelat de la resposta freqüencial 

  Nicolau Jordà, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Molta informació dels sistemes dinàmics es troba representada de manera gràfica. Aprofitant això, aconseguir un programa que permeti manipular els gràfics interactuanthi de manera directa és ideal pel disseny de ...
 • Disseny d’una cèl·lula robòtica d’inspecció 

  Luna i Pérez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:  ABB
  L’objectiu del projecte és el de realitzar el disseny d’una cèl·lula robotitzada que ha de realitzar tasques d’inspecció. L’empresa que ha comprat la cèl·lula és una companyia sueca que fabrica peces de carrosseria de camió ...
 • Disseny d’un controlador per l’AR.Drone 2.0 

  Mauri Alarcon, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es realitza un controlador pel quadrotor AR.Drone 2.0 i s’utilitza perquè aquest sigui capaç de realitzar algunes tasques senzilles de forma autònoma a partir de les dades de navegació i de les imatges ...
 • Disseny d’un controlador per una pila d’hidrogen de càtode obert 

  González Mallo, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es dissenya un sistema de control per a una pila de combustible. Inicialment s’ estudia la pila de combustible . En els primers apartats s’aporta una primera idea al lector tant ...
 • Disseny i construcció d'un conjunt musical automatitzat 

  Vallvé Navarro, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte és el resultat d’un procés d’experimentació i estudi de viabilitat de l’aplicació de l’automàtica en la música. El que es pretén és analitzar fins a quin punt és factible, raonable, una proposta ...
 • Disseny i implementació d'una llibreria Java per la simulació de sistemes de control lineals 

  Blanch Costa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte final de carrera té per objecte el disseny i implementació d’una llibreria Java per la simulació de sistemes de control lineals. El desenvolupament de laboratoris virtuals i remots implica la necessitat ...