Now showing items 1-20 of 29

  • Aplicaciones avanzadas del principio superregenerativo a comunicaciones por radiofrecuencia 

   López Riera, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
   Doctoral thesis
   Open Access
   There exists today an increasing demand for wireless devices which require low cost and minimum power consumption radiofrequency front-ends. Precisely, these are two remarkable characteristics of the superregenerative ...
  • Aplicació multiplataforma per a l’aprenentatge d’alumnes en l’etapa inicial de primària 

   Sánchez López, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte es basa principalment en el disseny i desenvolupament d’una aplicació multiplataforma i multidispositiu; és a dir, per a smartphones i tabletes amb els sistemes operatius iOS i Android. A través d'aquesta ...
  • Casc per a personal de serveis d'emergència controlat per veu 

   Boada Torre-Marín, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte ha pretès la creació d’un prototip d’equip de protecció individual que permeti la interacció amb diferents actuadors mitjançant un control per veu, facilitant i fent més segures les accions del portador en ...
  • Control remot de múltiples estacions de treball 

   Riba Archilla, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Fenix Enginyers i Manteniments Industrials
   Aquest projecte té com a principal objectiu augmentar la producció d’un conjunt d’estacions de treball d’una empresa, fent que un sol operari de forma remota sigui capaç de controlar múltiples estacions de treball. Així ...
  • Diseño de la electrónica para un coche de Fórmula Student: proyecto 413 

   Martín Serrano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto se explica como se ha diseñado una parte de la electrónica de control para el coche de formula student de combustión en la temporada 2020 del equipo de Dynamics UPC Manresa. La electrónica que se ha ...
  • Disseny d'un sistema de monitoratge i càlcul de l'indicador OEE 

   Salguero Guerra, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-21)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Disseny i construcció d’una maqueta de control basada en un dron 

   De Las Heras Molins, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La creixent presència dels vehicles aeris no tripulats o drons en el mercat de consum actual demostra l’increment en popularitat que ha experimentat aquesta tecnologia en els últims anys, cada vegada més estesa i explorada ...
  • Eines per l'estudi de tecnologies i dispositius LoRa 

   Garcia Diaz, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de final de grau s’estudiaran aspectes sobre les tecnologies i sistemes de comunicacions que utilitzen o incorporen la tecnologia de modulació i comunicació «LoRa» a diferents nivells. També es treballarà ...
  • Estudi de l'activitat física mitjançant un smartwatch 

   Martínez Carmona, Damián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es parlarà sobre els rellotges intel.ligents o smartwatches. Primerament, es farà un recorregut al llarg de la història d'aquests dispositius per, a continuació, construir un sistema que permetrà ...
  • Gestor energètic: control de càrregues, alimentades per autoproducció renovable i/o la xarxa, per minimitzar el cost elèctric 

   Panadès Closes, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A Espanya, l’autoproducció i autoconsum d’energies renovables està regit pel Reial Decret 244/2019. Per un costat, aquest decret permet als usuaris consumir de la xarxa elèctrica quan la seva producció no cobreix les ...
  • Implementació d'un descodificador de MP3 utilitzant MATLAB 

   Gaset Rifa, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Integración de un módulo aplicador de etiquetas en una impresora por transferencia térmica 

   Dorado González, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Macsa
   El proyecto abarca la creación de una línea de equipos industriales propios y modulares de impresoras y aplicadoras de etiquetas trabajando en tiempo real, con alta fiabilidad en equipos y materiales y con conectividad ...
  • Intel·ligència artificial encarregada de la seguretat d'una fàbrica 

   Bach Arnal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball consta d’una part teòrica i una de pràctica. En la part teòrica donarem un cop d’ull a la història de la Intel·ligència Artificial, analitzarem el seu impacte en la societat actual, ja que intervé de més ...
  • Mesura de la velocitat de reacció i moviment en karate 

   Matamala Giralt, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   1.Construcció d’un suport mecànic que rebrà els impactes i que contindrà el sensor d’impacte.En aquest projecte, una part molt important és el muntatge mecànic. Aquest està constituït per fustes de diferents tipus i tamanys ...
  • Millora d'un sistema de recol·lecció de dades. Migració de la plataforma a raspberry pi i millora de l'api 

   Arrufí Fernández, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Ingimec Ingeniería
  • Monitoratge de suspensió, gas i inclinació d'una supermotard de competició 

   Rodoreda Valeri, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En els temps actuals i sota la gran inversió econòmica que suposa disposar d'un equip de monitoratge, el present projecte s'ocupa del monitoratge de suspensió, gas i inclinació d'una supermotard de competició que ...
  • Monitorització, control i caracterització d'un mur Trombe 

   Arumi Casanovas, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb la intenció d'iniciar la col•laboració entre l'Escola Politècnica d'Enginyeria Superior de Manresa, EPSEM, i l'Escola Agrària de Manresa EAM, sorgeix la possibilitat d'estudiar quin és el rendiment ...
  • Nivell de soroll ambiental a la BCUM 

   Canales Bruguera, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El primer a comentar és el tema de la calibració del micròfon i la targeta de so. Ha estat un tema complicat de realitzar ja que la targeta de so incorpora característiques d’autoguany. Les mesures obtingudes no són vàlides ...
  • Pla tècnic d'implantació d'una ràdio FM comunitària en el context d'un projecte de cooperació a Maputo 

   Llamas Arroniz, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres / Kuwuka JDA
   Aquest document il•lustra un treball de grau de l'Enginyeria de Sistemes TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya. El projecte resumeix tots els coneixements adquirits durant l’elaboració d'un pla tècnic d’implantació ...
  • Posicionament geogràfic d’un node mòbil en una xarxa sense fils 

   Soler Lozano, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui en dia hi ha diferents tipus de xarxes de comunicació sense fils com poden ser el Wifi, el Bluetooth, el WiMAX i altres com el Zigbee. Cada tipus de comunicació sense fils te unes utilitats diferents degut a les seves ...