Now showing items 1-20 of 27

 • Anàlisi de dades d'un cribratge visual en joves 

  Ferrer i Nolla, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu principal és identificar les característiques dels problemes visuals més freqüents en una població d’adolescents (entre 11 i 17 anys) amb pocs recursos econòmics. Entre el 21 i 25 de setembre del 2015 es van ...
 • Anàlisi d'un cribratge visual infantil - 2: influència de la visió del color defectiva i el rendiment acadèmic en escolars 

  Andrici, Amelia Diana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  OBJECTIUS L’objectiu d’aquest treball és conèixer fins a quin punt les anomalies de la visió del color poden afectar la vida de les persones que les pateixen i si poden interferir en les diferents activitats escolars o ...
 • Análisis del grado de accesibilidad de las apps de información del transporte público, para usuarios con discapacidad visual 

  Rubio Pareja, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Para conocer la accesibilidad en las Apps, se hablará primero de la accesibilidad en la Web, ya que hoy en día existe una falta de normativa sobre la accesibilidad de las APPs, pero, sin embargo, si existe para las páginas ...
 • Canvis relatius en la refracció perifèrica en escolars. 

  Alcoverro Alcázar, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diversos estudis han demostrat que la retina perifèrica juga un paper important en la determinació del creixement de l’ull, que té un efecte sobre el creixement de la longitud axial, i pot participar en el procés ...
 • Canvis relatius en la refracció perifèrica en infants preescolars. 

  Salva Angles, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Nombrosos estudis han demostrat que el desenvolupament de l’error refractiu és un procés manipulable, fins i tot un cop finalitzat el procés d’emmetropització. S’ha suggerit que quan es fa coincidir una imatge enfocada ...
 • Caracterització de la refracció perifèrica en infants 

  Díaz Cortés, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Master thesis
  Open Access
  Diferents estudis han demostrat que el desenvolupament de l’error refractiu és un procés modificable, fins i tot un cop finalitzat el procés d’emmetropització. S’ha suggerit que quan es fa coincidir una imatge enfocada a ...
 • Cerca bibliogràfica de "Computer Vision Syndrome" 

  Torneiro Bayo, Inmaculada (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La síndrome de Visió per Ordinador (CVS, per les seves sigles en anglès) es una condició en la qual una persona experimenta un o més símptomes oculars i/o mal de cap i d’esquena com a resultat del treball prolongat (2 hores ...
 • Cerca bibliogràfica d'enquestes oficials de salut per l'estudi de la visió infantil 

  González Morejón, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les enquestes oficials de la salut són molt útils per a extreure informació de la població sobre el seu estat de salut, la seva qualitat de vida i la utilització de serveis sanitaris. En definitiva, són necessàries per a ...
 • Comparativa del impedimento visual en muestras de etnias diferentes 

  Méndez Mourelle, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-22)
  Master thesis
  Open Access
  El impedimento visual se presenta más frecuentemente dentro de colectivos socialmente desfavorecidos. La etnia gitana posee unas características socioeconómicas y culturales particulares que la diferencian de la población ...
 • Criterios clínicos de la corrección de la presbícia 

  Laiglesia Oroz, Elisabet Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Objectius: Realitzar una cerca bibliogràfica per a establir els diferents criteris clínics de correcció de la presbícia i identificar els procediments amb millor pronòstic per la seva seguretat i eficàcia. Mètode: Es va ...
 • Criterios clínicos para la corrección de la miopía 

  Galicia Aguilar, Guillerma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Objectius: Determinar i estudiar els diferents criteris clínics utilitzats per controlar la miopia en nens mitjançant una cerca bibliogràfica. Mètode: Es va realitzar una cerca a la base de dades Pubmed i Cochrane amb ...
 • Error refractiu en nens prematurs 

  Serra Serrabasa, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Objectiu: realitzar una cerca bibliogràfica per tal de recopilar la literatura més actualitzada dels efectes de la prematuritat i valorar la relació que té aquesta en diferents aspectes visuals. Mètode: es va efectuar una ...
 • Error refractivo y rendimiento escolar 

  Gregorio Figueroa, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Objectiu: Realitzar una recerca bibliogràfica sobre la influència dels errors de refracció en el rendiment acadèmic de nens en edat escolar. Mètode: Es va realitzar una recerca bibliogràfica a la base de dades Pubmed, BVS ...
 • Estudi de la relació entre la percepció del rendiment acadèmic i el DEM 

  Hernández Asenjo, Georgina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els nens/es entre els 8 – 9 anys necessiten llegir per aprendre, per tant el seu sistema binocular, acomodatiu i motor ha d’estar en condicions òptimes per poder assolir més eficaçment un bon rendiment (l’aprenentatge). En ...
 • Estudi de l'efecte d'un programa d'entrenament de motilitat ocular i habilitats visuoperceptives, en una població amb necessitats educatives especials 

  Soler Curriu, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-15)
  Master thesis
  Open Access
  L'entrenament visual és un recurs que s'utilitza per millorar habilitats visuals reduïdes. El disseny d'un programa d'entrenament ha de ser capaç de treballar les diferents àrees en un ordre creixent de dificultat i en un ...
 • Estudi descriptiu de l'error refractiu i de diferents habilitats visuals, en nens de 8-9 anys 

  Davins Soler, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La miopia es revela com l’error refractiu més responsable dels casos en que el sistema visual no es troba en condicions òptimes, associat o no, a disfuncions binoculars i alteracions en els moviments oculars davant la ...
 • Estudio del impedimento visual en una muestra de población de etnia gitana 

  Fernández Heredia, Nazaret (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La etnia gitana en España es la minoría más importante, con una población estimada de 750.000 personas. No existen estudios a nivel nacional ni mundial que analicen la salud visual de dicha etnia. Debido a este vacío ...
 • Estudi transversal de l'error refractiu en població infantil 

  García Pastor, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Per tots és conegut que l'error refractiu pateix variacions al llarg de la nostra vida, però l'etapa més critica és la infància, període en el qual es produeix el procés d'emmetropització, aquest marcarà la tendència del ...
 • Estudi transversal de l'error refractiu perifèric en joves i nens 

  Domingo Sánchez, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Diversos estudis actuals afirmen que la refracció perifèrica juga un paper important en el desenvolupament de la refracció d’un subjecte jove. És diu que la degradació de les imatges retinianes excèntriques respecte a ...
 • Influència de les alteracions de binocularitat en el rendiment escolar 

  Riaza Sànchez, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest treball és fer una recerca bibliogràfica per tal d’analitzar els estudis més recents que relacionin les alteracions binoculars i el rendiment escolar i veure si existeix una influència significativa. Aquesta ...