Now showing items 1-10 of 10

  • Análisis cuantitativo de los polifenoles en vino tinto mediante HPLC 

   Felip Jiménez, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La finalitat del projecte, és determinar la concentració de diversos polifenols per a vins negres de diferents denominacions d’origen (Ribera del Duero, Rioja i Penedès) per poder establir les similituds i diferencies ...
  • Desarrollo de la metodología analítica para la caracterización de vinos 

   Bacaicoa Rodriguez, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   S’ha desenvolupat un mètode amb Tetraborat de Sodi per l’anàlisis de 20 polifenols en el vi, els més abundants, mitjançant l’electrofòresis capilar (CE) amb raigs UV. Aquest anàlisis s’ha realizat a través d’un electrolit ...
  • Determinación analítica de la cafeína en diferentes productos comerciales 

   Calle Aznar, Silvia; Rojo Riós, Anabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consta d’una part teòrica on s’explica tant els diferents tipus de cafè, composició I característiques, així com el paper que desenvolupa la cafeïna del cafè i com influeix sobre el cos humà. També es ...
  • Estudio analitico de un principio activo farmaceutico en un proceso industrial 

   Cano Izquierdo, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Actualment més de la meitat dels medicaments se administren en la forma farmacèutica de comprimits. La justificació d'això rau en els nombrosos avantatges que presenta davant altres formes farmacèutiques, ja que desde un ...
  • Estudio analítico de principio activo farmacéutico en un proceso industrial 

   Murillo Patilla, Angela; Avilés Sintes, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   "Estudi analític d’un principi actiu en un procés industrial” tracta d’estudiar el procés de fabricació de comprimits a la indústria farmacèutica. Les diferents etapes de que consta, maquinaria utilitzada, formulació, etc., ...
  • Estudio comparativo de dos técnicas analíticas para la determinación de cafeína 

   Feijoo Seguin, Michael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es realitza un estudi de las propietats de un compost com és la cafeïna i una recerca bibliogràfica de les diferents tècniques analítiques adequades per a determinar-la quantitativament en un determinat ...
  • Estudio perfumístico 

   Salesa Frochoso, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Planteamiento y optimización de experimentos analíticos 

   Puche Gonzalez, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En el prosent projecte s'introduirà la teoria del disseny estadístic d'experiments i ens endinsarem amb més profunditat en els dissenys factorials complerts. Aquest tipus de dissenys, són d'aplicació en sistemes en els que ...
  • Proyecto de gestión y tratamiento de los aspectos ambientales originados en una industria química que comercializa tubos de PVC 

   Sisniega Muñoz, Itziar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El presente proyecto estudiará los diferentes procesos de obtención de tuberías de PVC. Con ello se pretende investigar diversas vías para poder reducir, reciclar o prevenir los posibles residuos generados en dicho proceso. ...
  • Utilización de la espectroscopia nir en el control de recepción de materia prima en la industria farmacéutica 

   Bosch Vila, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La industria farmacèutica està fortament regulada i sotmesa a controls periòdics per a certificar que els productes produïts compleixen amb les especificacions registrades i per assegurar la qualitat del producte. Avui en ...