Now showing items 1-20 of 40

 • Adaptació d’un habitatge a persones amb dificultats de mobilitat mitjançant control per veu 

  Godori Nogareda, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els problemes amb què es troben les persones amb dificultats de mobilitat per dur una vida normal són ben coneguts, ja sigui en entorns urbans o al propi habitatge. Aquest projecte estudia com adaptar un habitatge per tal ...
 • Algortimes per l'orientació de peces per a la impresió 3D 

  Garcia Grau, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Anàlisi fluidodinàmic i modelització d'un drone de combustió interna 

  Pallàs Domingo, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu d'aquest projecte és analitzar si és viable construir un drone amb motor d'explosi ó desde el punt de vista fluidomecànic, i fer el model matemàtic del drone, per poder fer el control d'aquest en un futur. El ...
 • An onboard z-positioning and control system for UAVs in GPS denied environments 

  Gallostra Acín, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Cálculo de la odometría en un robot cuadrúpedo 

  Lillo Fantova, Lucía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este trabajo surge en el contexto de un proyecto global de recuperar la funcionalidad de los robots AIBO por parte del departamento de ESAII. AIBO es un robot cuadrúpedo que imita la fisonomía de un perro cuya producción ...
 • Control automàtic d'un dron autopilotat 

  Vilardell Tapiol, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball pretén explicar l’automatització d’un drone comercial senzill mitjan ¸cant sensors i un controlador Arduino. L’automatització consistirà en fer que el drone mantingui una al¸cada concreta en el vol amb un ...
 • Control de un motor mediante PWM y comunicación CAN 

  Barroso Reinon, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La finalidad de este proyecto es el control de un motor de corriente continua. El tipo de control que establecemos fija y mantiene una velocidad constante. El entorno de trabajo se realiza mediante una memoria USB de ...
 • Control de un péndulo invertido mediante nodos CAN 

  José Gimeno, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En líneas generales, el propósito de este proyecto, es realizar el control de la maqueta de un péndulo invertido del departamento de ESAII. Esta maqueta está compuesta por una estructura de aluminio, sobre la cual un carro ...
 • Control Distribuït d'una maqueta del Gran Telescopi de Canàries 

  Rodríguez Casas, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte final de carrera dissenya, per a una maqueta del GTC (Gran Telescopi de Canàries), un possible control distribuït mitjançant un bus de comunicació CAN. L’objectiu del control és posicionar els tres ...
 • Control per visió d'una cadena d'anoditzat de taps de perfumeria 

  Serrat Bassas, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte té com objectiu dissenyar i implementar una alternativa al control manual que es realitza actualment en el procés de coloració d'una empresa de taps de perfumeria. Aquest nou control té per resultat la ...
 • Creating an open source platform to develop embedded control systems, and performing a control application on a real-time distributed system 

  Rosero Xandi, Carlos Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis
  Open Access
  In this project, it has been created a bootloader for the dsPIC33-based board named as Full FLEX, which works jointly with the Erika Enterprise RTOS. In addition, was designed a firmware to perform USB/UART ...
 • Desenvolupament de tecnologia de monitorització i control de sistemes híbrids de generació distribuïda en sistemes off-grid 

  Canal Pérez, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Design, modelling and control of a biped robot platform based on Poppy project 

  Guasch Iglesias, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Master thesis
  Open Access
  Taking as a reference the open source 3D printed robot called ''Poppy'' (https://www.poppy-project.org/) this project aims to develop a new biped robot platform using standard size servomotors. To accomplish this project ...
 • Design of a platform to test distributed control systems 

  Perelló Nieto, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-25)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Projecte en el qual es dissenya un entorn de laboratori per provar sistemes distribuïts de control. S'ha creat un programa DCSMonitor per monitoritzar un bus CAN, i programar els diferents dispositius del bus CAN.
 • Diseño e implementación de una herramienta para la planificación de ejecutivos cíclicos 

  Yépez Castillo, José Gregorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Uno de los planteamientos válidos para realizar la implementación de la gestión de tareas en sistemas de tiempo real periódicos lo constituye la utilización de planificadores cíclicos. Este método de planificación goza ...
 • Diseño e implementación de un sistema de control para la representación gráfica a partir de imágenes 

  Rilo Antelo, Lois (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Master thesis
  Open Access
  En este trabajo Fin de Máster se pretende construír un robot que sea capaz de dibujar en una pizarra, a través de un rotulador situado en su actuador, realizando una representación de una imagen digital que se recibe como ...
 • Diseño, estudio y contrucción de un levitador magnético con Arduino 

  Borrás Marne, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se ha perseguido el objetivo de diseñar y construir un levitador magnético controlado por Arduino, sencillo a la hora de montar y económico. Además, se pretende llevar a cabo todas las fases del proyecto ...
 • Diseño y construcción de un sistema volador no tripulado (UAV) 

  Pérez Talamino, Jordi; Rebull Mestres, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este Proyecto de Final de Grado se ha realizado conjuntamente entre dos personas, dada su envergadura, y se ha dividido en dos memorias complementarias. El proyecto consiste en el diseño y la construcción de un prototipo ...
 • Disseny d’una màquina de control per visió amb computador basada en eines de codi obert 

  García Guzmán, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és el disseny d'una màquina de control de qualitat basada en tecnologies de codi obert, per provar així la capacitat d’aquestes en un entorn industrial. La màquina està pensada per ser integrada ...
 • Disseny i construcció d'un sistema volador no tripulat (UAV) 

  Rebull Mestres, Jordi; Pérez Talamino, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte Final de Grau s'ha realitzat conjuntament entre dues persones degut a la seva envergadura, i s'ha dividit en dues memòries complementàries. El projecte consisteix en el disseny, construcció i programació ...