Now showing items 1-12 of 12

  • Càlcul i disseny d’un rocòdrom portàtil 

   Casanovas Cuairan, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball de fi de grau, amb els coneixements adquirits en l’especialitat d’enginyeria mecànica, es proposa calcular i dissenyar un rocòdrom portàtil, de fàcil muntatge, maneig i transport, pensat per a ser instal·lat ...
  • Cálculo de envolventes y lucernarios 

   Gómez Costa, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Cálculo y diseño de muros cortina y cubiertas de cristal según CTE, para distintas zonas y cálculo de sus respectivos anclajes.
  • Diseño de un Parque Ciclista Indoor 

   López Colado, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto tiene como objetivo la construcción de la estructura para la realización de un Parque Ciclista Indoor y las instalaciones básicas para poder realizar la práctica del ciclismo situado en la localidad de Sant ...
  • Diseño y cálculo de una estructura metálica 

   Gil Ortiz, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo de final de grado de ingeniería mecánica se centrará en el diseño y cálculo de una estructura metálica la cual servirá como pabellón para la localidad de Vallromanes en la provincia de Barcelona. El objetivo ...
  • Disseny d'un ancoratge mecànic aplicat a la construcció modular 

   Gil Ruiz, Alicia; Solé Ripoll, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudio del comportamiento de una cimentación revestido por un polímero 

   Chacón Delgado, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Al llarg del temps, s’han anat desenvolupant noves tecnologies augmentant la mecanització en els processos industrials mitjançant de sistemes més efectius. Els centres de mecanitzat per control numèric per computadora ...
  • Estudio y mejora de la eficiencia energética de un edificio protegido del siglo XVII en el municipio de Alcover 

   Ferrer Xipell, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La eficiència energètica te cada cop més importància. Per això s’han desenvolupat normes d’obligat compliment per els edificis de nova construcció. En aquest projecte, però, estudiarem un edifici del segle XVII, la seva ...
  • Pasarela de acero estructural 

   Casanova Rosa, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Diseño, cálculo y construcción de una pasarela de acero estructural para peatones y vehículos no motorizados sobre un río en un entorno urbano. Se abordará la seguridad estructural, aptitud de servicio y coste.
  • Proyecto de intervención sobre edificación existente con estudio de remonta en Menorca 

   Koschmieder De Juan, Maximilian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo del proyecto es realizar el estudio de remonta sobre un edificio existente, real, situado en la provincia de Baleares. Se realizará el cálculo estructural de la intervención necesaria así como el estudio de ...
  • Rehabilitació de la masia "Cal Fúria" pertanyent al terme municipal de Santa Coloma de Queralt 

   Díaz Corbella, Sora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   A l’hora de realitzar un projecte de construcció d’un edifici cal tenir en compte molts factors com són la ubicació d’aquest, les condicions del terreny i les zones que l’envolten, els materials que s’utilitzaran, així com ...
  • Rehabilitación energética de un edificio existente 

   Tejado Garcia, Jose Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente proyecto de final de carrera trata sobre a rehabilitación energética del edificio en el que vivo, se trata de edificio plurifamiliar situado en Sant Joan Despí, Barcelona construido en el 1971. El proyecto ...
  • Verificación estructural de una antena GSM frente a esfuerzos de viento 

   Lloveras Armas, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El trabajo realizado abarca el estudio estructural de una antena de telecomunicaciones GSM y su respuesta al esfuerzo de viento al que se encuentra sometida. A lo largo del análisis llevado a cabo, entre otros, se ha ...