Now showing items 1-20 of 129

  • 01. Homenatge Manuel de Solà-Morales.Primera Mesa: "Ensenyament" 

   Laboratori d'Urbanisme de Barcelona (2012-05-10)
   Audiovisual
   Open Access
  • 02. Homenatge Manuel de Solà-Morales. Segona Mesa: "Recerca" 

   Laboratori d'Urbanisme de Barcelona (2012-05-10)
   Audiovisual
   Open Access
  • 10. Línea de investigación: Análisis y Proyecto Urbano. Readers: Carles Crosas y Miquel Martí 

   Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo (5è : 2013 : Barcelona, Buenos Aires) (2013-06-14)
   Audiovisual
   Open Access
   Barcelona, 13 y 14 de junio de 2013. Buenos Aires, 27 y 28 de junio de 2013. Instituciones organizadoras: Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Universitat Politècnica de Catalunya, Instituto del Conourbano. ...
  • A l'ombra de la infraestructura: transformació d'un espai degradat per un parc equipat a Ciutat Meridiana 

   Muntaner Reig, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-10)
   Master thesis
   Open Access
   El projecte planteja una visió pel desenvolupament urbà del barri. La idea central és la creació d'un entorn renaturalitzat i interconnectat que integri diversos usos i activitats, des d'oficines i tallers fins a activitat ...
  • A través del porche: comparativa de siete obras a escala 

   Sánchez De Boado Aznar, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La relación entre la arquitectura y su entorno entendidas como una unidad indisociable, donde los límites desaparecen, el interior y exterior se confunden, y el elemento arquitectónico se convierte en captador del paisaje, ...
  • Aigües civilitzades: una mirada a la cultura del banys d’Orient i Occident 

   Mayor Marco, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-09-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball busca profunditzar en el paper de l’aigua dins l’arquitectura mitjançant l’anàlisi i comparació entre dues cultures, la romana i la japonesa. En l’antiguitat l’aigua era símbol essencial per fer de ...
  • Análisis del barrio de La Florida en L'Hospitalet del Llobregat 

   Manfredini, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Como el individuo influye en la determinación del espacio (personalizándolo, aprovechando algunos recorridos e ignorando otros, siguiendo o transgrediendo ciertas prescripciones), el espacio urbano (ya definido, construido, ...
  • Aproximación fractal de la ciudad: de Edward Lorenz hasta Chistopher Alexander y Nikos Salingaros 

   Fabià Portolés, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La hipótesis es que es posible plantear cierta lectura del urbanismo y la arquitectura a través de las nuevas teorías y nociones sobre el caos. El estudio sobre la ordenación caótico-natural que ha regido el crecimiento ...
  • Arquitectura del pasado para la ciudad futura: tres casos de estudio de la reutilización contemporánea de recintos industriales obsoletos en Europa 

   Villavieja Martínez, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-19)
   Master thesis
   Open Access
   El trabajo se centra en la reutilización contemporánea de los grandes artefactos industriales obsoletos en las ciudades europeas y su papel en la restructuración urbana del entorno. Estos objetos que en su día fueron ...
  • Arquitectura i pandèmia: com respon l’espai públic a la crisis sanitària 

   Schlayer Arnillas, Inés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La intenció d’aquest treball és estudiar com s’està transformant l’espai públic a causa de la pandèmia del COVID i si això canviarà la manera de projectar arquitectura en un futur. A través de l’anàlisi de la influència ...
  • Arte, acción social y arquitectura con perspectiva de género 

   Marcos Pujol, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Les nostres vides cada vegada porten ritmes més accelerats. Som bombardejats constantment amb molta informació, pantalles i consum. Les prioritats econòmiques de sistema s'està apropiant de la nostra salut mental, el nostre ...
  • Asentamientos sobre el río Corb: caso estudio Guimerá 

   Pérez Manén, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Factors com el marc històric, el territori i el nucli urbà, són els condicionants per a la creació d'un paisatge cultural, entès com el lloc on convergeixen els elements manifestats per la natura amb les accions de l'ésser ...
  • Barrio anfibio: entre lo natural y lo urbano 

   Zagal Rivera, Carla Sofia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-15)
   Master thesis
   Open Access
   En pleno siglo XX, en una ciudad ubicada en el corazón de la Selva Amazónica, bajo circunstancias que están ligadas a las fluctuaciones de sus ríos y al desplazamiento de su gente, empezó a germinar de manera espontánea, ...
  • BIM, un nou mètode de treball 

   Mesa Úbeda, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-09-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui dia en que tot és rapidesa i immediatesa sempre es busca la solució més optimitzada per realitzar qualsevol activitat. Es per això que en el àmbit de la construcció, on la manera tradicional de treballar no ha patit ...
  • Buits que reconverteixen barris: projectes renovadors per a la reactivació del sector La Maquinista i Bon Pastor 

   Fernández Díaz, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un buit, una oportunitat. El passat històric del Bon Pastor, arrelat a un teixit industrial que s’ha anat consolidant amb el pas dels anys, ha provocat una deriva de conseqüències socials i físiques que han derivat a ...
  • Cairo: City and Water 

   Saura Vallverdú, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest treball és el d'entendre l'impacte de l'aigua en el desenvolupament urbà, des de l'escala territorial a la interpersonal en el context de la ciutat de Cairo. Com a recurs per a l'expansió de la ciutat, ...
  • Caminar i menjar: una mirada als recorreguts a peu al voltant d'una activitat quotidiana 

   Martí Mas, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball parteix del paral·lelisme entre el menjar i caminar, que són dues activitats quotidianes, intrínsecament humanes i elementals i que a la vegada reforcen la connexió de les persones amb la realitat tangible ...
  • Caminos del Maresme: estudio y situación de la red viaria no motorizada 

   Nieto Martín, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-09-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudio y situación de las diferentes vías y de las estructuras de paso, centrado en el entorno rural, des del punto de vista de los peatones y ciclistas que emplean para circular una red viaria no motorizada; un tipo ...
  • Caminos rurales: integración funcional 

   Cuesta Fernandez, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-09-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Estudio de la red de caminos rurales/naturales de la península haciendo un primer apunte histórico para entender la herencia de caminos de los que disponemos hoy en día. Continuando por analizar la funcionalidad que ...
  • CAMP: Constel·lacions Agro-socials Multiescalars al Penedès 

   Bosch Domingo, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-17)
   Master thesis
   Open Access
   És voluntat d’aquesta investigació oferir un retrat precís de les dinàmiques vigents al territori vitivinícola penedesenc. En la hipòtesi de l’important paper que pot jugar en la resiliència de la Regió Metropolitana de ...