Now showing items 1-20 of 134

  • A methodology for the strategic staff planning in public universities 

   Torre Martínez, María del Rocío de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The number of public universities worldwide has been increased substantially in the last decades. In Europe, such growth has been accompanied of several regulatory changes in regard of different aspects such as: the Bologna ...
  • Adaptació de l'operativa als pics de demanda d'un client ecommerce en un magatzem logístic 

   Ribas Barberan, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   CEVA Logistics
   La necessitat d’adaptació és una constant en el món de la logística, permetent evolucionar i millorar amb el pas del temps per oferir un servei de qualitat i complir amb els requeriments que demanen els clients. En aquest ...
  • Adaptación de parkings existentes con puntos de recarga de vehículos eléctricos 

   Guerrero Lafuente, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La motivación del presente proyecto radica en la necesidad de facilitar la entrada en el mercado del vehículo eléctrico, ya que es el mismo mercado el que está pidiendo alternativas a la utilización de combustibles ...
  • Algoritme genètic per a la programació d'una planta de producció d'additius químics 

   Martínez Coursières, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte final de carrera es realitza una comparativa de la programació de les dades de producció de 2015 de 6 màquines en paral·lel d’una planta de producció d’additius colorants concentrats per dues vies:  ...
  • Algoritmo genético para la programación multicriterio de piezas en máquinas paralelas 

   Rodriguez Urbina, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un procedimiento de programación de piezas en un entorno productivo formado por máquinas idénticas en paralelo, considerando una función objetivo multicriterio. En el problema ...
  • Algoritmo GRASP para la programación de piezas de un sistema flowshop híbrido con pulmones intermedios limitados 

   Murio Fernández, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto final de carrera se ha enfocado al estudio de la programación de operaciones. En concreto, el problema que se analiza en profundidad es la estructura flowshop híbrido de máquinas. Esta configuración de ...
  • Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava 

   Casas Ros, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Caves Ventura Soler
   El projecte Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava s’ha realitzat per les Caves Ventura i Soler S.L amb l’objectiu d’avaluar quin és l’estat de les instal·lacions i fer les millores pertinents. A més, en ...
  • Anàlisi de la logística davant d’un possible sisme a la costa sud-est d’Espanya 

   Grau I Pedragosa, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball estudia la resposta logística necessària en cas de produir-se un sisme al sud-est d’Espanya i amb afectació a les seves costes. Començant per un estudi històric de sismes i tsunamis a Espanya i voltants, ...
  • Anàlisi de les decisions en una Demand Side Platform per a Real Time Bidding 

   Masachs Gonzalez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La publicitat digital es troba a l’ordre del dia, encara més la publicitat digital mòbil. SMADEX és una start-up que es dedica a impactar als usuaris de dispositius mòbils amb aquest tipus de publicitat. Es tracta d’una ...
  • Anàlisi i detecció de millores del procés productiu d’una empresa de segellat vidre-metall 

   Gené Carrabina, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El Treball final de grau, Anàlisi i detecció de millores del procés productiu d’una empresa de segellat vidre-metall, s’ha realitzat per a una empresa fabricant d’aparells de distribució i control elèctric, amb l’objectiu ...
  • Anàlisi i disseny d'un centre d'investigació 

   Gutiérrez Ylla, Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El treball que es pot llegir a continuació es realitza sota el context del segon cicle d’Enginyeria en Organització Industrial, orientat a l’edificació desenvolupat a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. ...
  • Anàlisi i implantació de millores en un client en expansió d'un centre logístic 

   Escapa i Masó, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Anàlisi i millora de la gestió d'un magatzem farmacèutic 

   Oliver Ollé, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   L’any 2020 serà sempre recordat per la pandèmia que ens ha canviat dràsticament la forma de viure. Les relacions personals i familiars s’han reduït al grup bombolla, l’atur torna a estar a l’ordre del dia i mentrestant el ...
  • Anàlisi i proposta de millores en un centre logístic per una empresa de material mèdic 

   Barba Martinez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Palex Medical / CEVA Logistics
   A l’agost del 2018, una empresa de material mèdic decideix començar una relació contractual amb un proveïdor de serveis logístics que, a partir de llavors, s’encarregarà de gestionar una petita part del material que ...
  • Anàlisi i proposta de millores organitzatives en un magatzem logístic per a una empresa d’impressores 

   Martí Alcaire, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   L’eficiència en els processos és l’objectiu que tota empresa té en ment i en el cas de l’empresa logística CEVA Logistics (CEVA) no és una excepció. CEVA disposa d’un centre ubicat a Subirats (Barcelona), des del qual ...
  • Anàlisi i propostes de millora per reduir el nivell d’inventari en una fàbrica de detergents 

   Garcia Ricart, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu analitzar i proposar millores per reduir l’inventari en una fàbrica de detergents. La primera part del projecte es centra en l’estudi del procés de fabricació i d’envasat del detergent, ...
  • Anàlisis de la cadena de subministre d’una cadena de franquícies basada en la teoria de jocs 

   Vinyes Vila, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present estudi pretén aprofundir en una nova proposta de gestió de la cadena de subministrament mitjançant la teoria de jocs, especialment, la del jocs cooperatius. A través d’una cadena de franquícies britànica de ...
  • Anàlisis i millora de l’externalització de la producció en una empresa farmacèutica 

   Vives Invernon, Alan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal del següent projecte és la detecció de punts de millora de la cadena de subministrament d’una empresa farmacèutica, i la definició de les accions a prendre per a millorar el seu funcionament. La cadena ...
  • Análisis del envío de equipos de emergencia para accidentes en las Rondas de Barcelona 

   García-Tornel García-Camba, Lorenzo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Los elementos de seguridad en el automóvil se clasifican en 3 grandes grupos, dependiendo del momento en el que se empleen: la seguridad primaria o activa es la que evita que se produzca un accidente y depende del ...
  • Análisis del envío de servicios médicos de emergencia para accidentes en el distrito de l’Eixample 

   Mas Mir, Jose Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Son muchas las propuestas que se introducen anualmente para mejorar la seguridad en el automóvil, tanto en la seguridad primaria y secundaria, que hacen referencia a la actuación del conductor y a los elementos que actúan ...