Now showing items 1-18 of 18

  • Análisis de las prestaciones de la placa Micro Python board v.1.0 

   Barea Fernández, Arístides (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo tiene como objetivo principal el análisis de un hardware comercial recientemente aparecido en el mercado, denominado Pyboard v.1.0, que se basa en un microcontrolador ARM de 32 bits y una versión reducida y ...
  • Avaluador del grau d’eficàcia d’un terreny per les instal·lacions fotovoltaiques 

   Roca Ràfols, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-04-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte de final de carrera se centra en el disseny i construcció d’un instrument de baix cost que permeti captar, guardar i avaluar la informació que proporciona una placa so- lar fotovoltaica de 10 W. Les dades ...
  • Conducció semiautomàtica de vehicle tenint en compte senyals de tràfic 

   Pujol Carmona, Iñaki (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte serà dissenyar i construir un prototip de vehicle de conducció semiautomàtica. Per a aconseguir aquest objectiu serà necessari realitzar un algoritme capaç de detectar semàfors que sigui precís ...
  • Dispositiu mòbil de suport a la instrumentació de l’enginyeria 

   Plaza Alvaro, Ignasi; Meseguer Girón, Antonio Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   A través d’aquest projecte, s’ha volgut donar resposta a un problema que acompanya els estudiants d’enginyeria i altres carreres tècniques o científiques des que comencen la Universitat fins que acaben els seus estudis de ...
  • Estudi i disseny d’un mesurador d’espais tancats 

   López Mariblanca, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-22)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Fi de Màster en Enginyeria Industrial té com objecte l’estudi i disseny d’un mesurador d’espais tancats basat en la plataforma Raspberry. L’objectiu de l’aparell dissenyat és el de mesurar les distàncies, ...
  • Gestió interna d'una estació ferroviària 

   Weis Mora, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte pretén donar resposta a la problemàtica generada a causa del increment de la demanda en el sector ferroviari. Aquest increment ha provocat la saturació en certes estacions, especialment les estacions de ...
  • Implantació de serveis virtualitzats en un institut de recerca 

   Garcia Cerdan, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte documenta l'aplicació de la virtualització per crear un núvol privat dins d'un institut de recerca. Aquest núvol serveix per remodelar els sistemes informàtics mitjançant la virtualització de servidors i oferir ...
  • Mètodes de predicció de resultats de partits de bàsquet 

   Plandolit López, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball consisteix en l’estudi de diferents mètodes predictius de resultats de partits de bàsquet. S’ha dut a terme un estudi de l’estat de l’art en el qual s’ha indagat a fons sobre les tècniques actuals d’anàlisis ...
  • Navegador de fitxers usant criteris temporals 

   Ribatallada Torelló, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El PFC Navegador de fitxers usant criteris temporals és un Projecte final de carrera de la Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (ETIS) del pla 2003 començat a principis de juny de 2009 arrel d'una oferta de PFC ...
  • Optimización de la distribución de trenes en una estación de ferrocarril terminal 

   López Alfonso, Xabier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El sector ferroviario siempre se ha caracterizado por su importante aportación al transporte sostenible de viajeros y mercancías. El crecimiento de la demanda de movilidad comporta problemas reales de congestión en algunas ...
  • Refactorització, anàlisi de sistemes distribuïts, estudi d'interacció i ètica en projectes d'extracció de dades 

   Esquerda Gras, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Simulador del bus CAN 

   Teruel Olmedo, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este trabajo de fin de grado trata de la implementación de un simulador relacionado con el bus CAN dentro del mundo de la automoción. El bus CAN es un protocolo de comunicación mediante el cual distintos sistemas dentro ...
  • Sistema de gestió i visualització de mapes cartogràfics per a dispositius mòbils Android 

   Ribatallada Torelló, Adrià; Martí Pino, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-19)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Sistema d’auto-assignació de comandes de missatgeria urgent 

   Jufresa Sanagustín, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-17)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Shargo
   Després de portar aproximadament un any i mig a una empresa logística d'enviament de paqueteria d’última milla com és Shargo, que opera a Barcelona, Madrid, Saragossa, València i altres ciutats de l’estat espanyol, em veig ...
  • Tecnologia blockchain aplicada a la gestió de cooperatives 

   Pérez Monné, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del treball és aprofitar la capacitat de descentralitzar la gestió de les dades que té la tecnologia blockchain per millorar les aplicacions de gestió de cooperatives agràries ja existents. En l’actualitat, tot ...
  • Test bench for mechanical characterization in reliability testing 

   Reyero Santiago, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Ficosa Electronics
   The objective of this project isto design an ‘automatic photography bench’ for reliability validations (mechanical stress tests, chemical tests, climatic tests...) of Telematic Control Units (TCUs) atthe company Ficosa ...
  • The migration of a software: from monolith to microservices 

   Puig Comerma, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Living in a constantly changing and demanding world requires our systems to be able to adapt to this pace. Software architecture is a key factor in helping people and organizations deliver their software faster. While there ...
  • Validació de currículums per blockchain 

   Vilá Brualla, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La digitalització de procesos és un aspecte clau en l’evolució de la nostra societat. Alhora, té com a objectiu intentar aconseguir millorar i fer segurs i justos molts dels processos que es donen. Actualment, segons fonts ...