• Caracterización de scaffolds construidos con 3D printing mediante simulación computacional 

   Aguilar Gual, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   En el present projecte s’ha realitzat un estudi de CFD en scaffolds dissenyats en impressores 3D y que s’utilitzen en biorreactors de perfusió. Per realitzar aquest estudi s’han empleat dos tipus de programes de ...
  • Comparación de métodos numéricos para flujos turbulentos 

   Capalvo Viladot, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   En enginyeria la majoria de fluxos d’interès es troben en regim turbulent, situació computacionalment complicada de resoldre. És important l’elecció d’una adequada discretització de les equacions de Navier-Stokes, tal que ...
  • Estudio del comportamiento acústico del silenciador de un compresor hermético 

   Mellado Zambrano, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  • Nonlinear subgrid finite element models for low Mach number flows coupled with radiative heat transfer 

   Avila, Matías (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-16)
   Tesis
   Acceso abierto
   The general description of a fluid flow involves the solution of the compressible Navier-Stokes equations, a very complex problem whose mathematical structure is not well understood. It is widely accepted that these equations ...
  • Numerical simulation of natural convection in ventilated façades 

   Najafzadeh Babaei, Milad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-10)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Acceso restringido por decisión del autor
   Numerical simulation on the influence of surface convection on the laminar air flow induced by natural convection in vertical parallel plates is explained. This simulation discussed symmetrically and asymmetrically for ...
  • Set-up and validation of an integrated ejector supported parallel compression refrigeration unit 

   Peñarroya Esteve, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   Realizado en/con:   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
   This project aims to show the reader the latest trends in refrigeration and argue how important it is to promote the use of natural refrigerants for a more sustainable future. From there, the work will focus on the use of ...
  • Simulació de creixement cel·lular en tumors 

   García García, Vanessa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   S'ha recollit informació sobre el comportament de les cèl·lules tumorals i dades estadístiques dels diferents paràmetres que defineixen el seu comportament. Degut al gran nombre de tipus com de subtipus de tumors, s'ha ...
  • Simulación fluidodinámica computacional de fachadas ventiladas 

   Valero Díaz, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Trabajo final de grado
   Acceso restringido por decisión del autor
   Els sistemes de climatització basats en la incorporació de façanes ventilades son una opció sostenible però al mateix temps difícil de controlar degut principalment al complex mecanisme de transferència de calor que els ...
  • Simulación mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) de un intercambiador de flujo cruzado 

   Giraldo Vivas, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Trabajo final de grado
   Acceso abierto
   Con este trabajo se pretende simular lo que ocurre cuando un flujo de aire turbulento fluye a través de un intercambiador de calor de flujo cruzado, usando la mecánica de fluidos computacional (CFD). Inicialmente para ...