Now showing items 1-20 of 35

 • Acceleració d'algoritmes de clustering mitjançant targetes gràfiques 

  Orrit Palau, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s'ha estudiat com es comporten diferents algoritmes de clustering amb diferents opotimitzacions de CUDA. Concretament s'han estudiat com funcionen l'algoritme k-means i k-centers amb les optimitzacions ...
 • Actualització automàtica SEG Tarificador 

  Maristany Ramos, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Análisis y desarrollo de una infraestructura de containerización 

  Moragrega Láez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Technology 2 Client
  Este proyecto propone un modelo de infraestructura diseñada para trabajar con contenedores. Para ello se ha partido de la herramienta Docker y se ha desarrollado un orquestador sobre dicha plataforma para poder realizar ...
 • Una API per a la plataforma de crowdfunding Goteo 

  Vergés Pascual, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Fundación Goteo
  Goteo és una plataforma web ( http :// www. goteo.org) impulsada per la fundació Goteo[55] (anteriorment Fundación Fuentes Abiertas) de finançament col·lectiu amb la missió d'impulsar projectes amb retorns oberts a la ...
 • Aplicació de gestió d'EDL 

  Fornes Martel, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Implementació i disseny d'una eina per a la gestió de les llistes de "talls" de video (Edit Desicion Lists) utilitzades en la posproducció de video. Aquesta aplicació haurà de poder-se executar una sèrie de funcionalitats, ...
 • Aplicació mòbil per a localitzar als amics 

  Mañosas Román, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Desenvolupament d'una aplicació mòbil per a iOS que permet localitzar als amics geogràficament
 • Aplicació web sobre festivals musicals 

  Bartroli Esteban, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aplicació web que actúa com a Sistema d'Informació per a Festivals Musicals.
 • Automatització del procés de redacció de projectes d'enginyeria - ICT 

  Sastre Juan, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Cloudpaging per contenidors d'aplicacions 

  Pijuan Garangou, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte presenta el disseny i la implementació d'un sistema software de "application streaming" per Linux, que permet efectuar tant la migració com el desplegament de contenidors d'aplicacions entre ordinadors de ...
 • ClusterMem: Ús de la memòria total d'un cluster 

  Muñoz García, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte tracta de desenvolupar un sistema de swap en xarxa per a sistemes basats en Unix semblant a un DSM que permeti executar programes que demanin més memòria que la disponible físicament mitjançant la agrupació ...
 • Entorn virtual per a dietistes 

  Torrents Vinaixa, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Estudi de la interactivitat en pel.lícules Blu-ray 

  Vivancos Martínez, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01-24)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte es centra en la programació avançada en Blu-ray (BD-J) i es planteja quines són les possibilitats en quant a rendiment i característiques tenint en compte les diferents games de reproductors Blu-ray que es poden ...
 • Gamification para concienciar en temas de seguridad de la información 

  Sánchez Martínez, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Hardware Error Injection, Analysis and Tolerance at Operating System Level 

  Bagdasar, Sergiy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  We present a software approach to hardware error injection in a running process on Linux. Then we analyze the existing hardware error reporting tools on Linux and the error tolerance techniques. We propose a new approach ...
 • Herramienta de monitorización para entorno DSM 

  Velazco Sanchez, Nahuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Implementació d'una aplicació per a gestionar xarxes Iknos (WSN) 

  Molsosa Guarch, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte s'explica com s'ha dissenyat i implementat un sistema de gestió de xarxes Iknos, d'acord amb els requeriments donats per l'empresa que fabrica i comercialitza els dispositius Iknos.
 • Leveraging parallel I/O in OmpSs-2 

  Sanchis Ramírez, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document mostra el desenvolupament portat a terme per a crear una capa dins del model de programació OmpSs-2 que permeti la interoperabilitat entre SPDK i el runtime Nanos6. Es començarà dissenyant una llibreria ...
 • Manegador d'esdeveniments per a sistemes UNIX 

  Villalba Navarro, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  A FLOSS state-machine driven and general purpose job scheduler for UNIX-like systems.
 • Mejora de la plataforma de Rivalio 

  Sánchez Barri, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Avui en dia les aplicacions online formen part de la vida diària de la majoria de les persones, fins a tal punt que en el sector hi ha una gran competència entre múltiples empreses, ja que el mercat és molt ampli. També ...
 • MightyFolder 

  Moral Lazo, Vanessa del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu de Mighty Folder és crear una aplicació per Linux que permeti a la gent accedir a tots els arxius que tinguin al núvol (o a un servidor remot) des de dispositius amb poca capacitat d'emmagatzematge, establint ...