Now showing items 1-20 of 20

  • Análisis e implementación de una gestión dinámica de la granularidad de las tareas en un sistema distribuido 

   Espejo Saldaña, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Hecuba es una interfaz y un conjunto de herramientas escrito en Python y C++, desarrollada por el equipo Data-driven Scientific Computing del Barcelona Supercomputing Center. El objetivo es facilitar a los programadores ...
  • Cercador visual de la Generalitat de Catalunya 

   Ruiz Jimenez, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04-28)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Actualment la plataforma gencat està dotada d'un cercador que ofereix informació textual. Té molts aspectes innovadors com ara el suggeriments, diverses pestanyes, destacats... Però la manera d'oferir la informació és ...
  • Conversión de un modelo de datos para su ejecución en el cloud: del modelo relacional al no relacional 

   Navarro Alcaraz, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto compara el rendimiento de dos bases de datos: una basada en el modelo relacional y otra en el no relacional. Para ello, adaptamos una aplicación web implementada en el modelo relacional al no relacional y ...
  • Desenvolupament per dotar Moodle de la capacitat d'impartir classes a distància 

   Lorente Unión, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-05-29)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño e implementación de un optimizador de consultas basado en coste para índices multidimensionales en bases de datos distribuidas 

   Pardo, Paola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   This project constructs a different cost-based pushdown police solution for querying in multidimensional environments. The integration of Qbeast, a novel index, in the Cassandra distributed database caused the need from ...
  • Edge Computing orchestration for dynamic object tracking with video analytics 

   Alonso Garcia, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-22)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Entorn no centralitzat de monitorització i configuració dinàmica de sistemes altament distribuïts 

   Hernandez Domingo, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Estudi i desenvolupament d'una plataforma orientada a sistemes distribuïts per a l'avaluació del rendiment d'aplicacions que s'executen en aquests entorns de grans requeriments de transferència d'informació, com és el cas ...
  • Estudio del uso de memorias no volátiles para mejorar el rendimiento de bases de datos NoSQL 

   Sosa Cintero, Enric (Universitat Politécnica de Catalunya, 2019-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els discs són els dispositius d'emmagatzematge amb el temps d'accés més alt. De diverses formes, l'estructura de la jerarquia de memòria d'un sistema informàtic sempre s'ha intentat optimitzar. No obstant, el disc és l'única ...
  • Evaluación de la integración de un sistema de indexación multinivel con un sistema de clasificación 

   Rubio Martínez, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto es un TFG (Trabajo de Final de Grado) llevado a cabo en la FIB (Facultad de Informática de Barcelona) con el soporte de investigadores del BSC (Barcelona Supercomputing Center). En él se ha desarrollado ...
  • A framework for multidimensional indexes on distributed and highly-available data stores 

   Cugnasco, Cesare (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-22)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Spatial Big Data is considered an essential trend in future scientific and business applications. Indeed, research instruments, medical devices, and social networks generate hundreds of peta bytes of spatial data per year. ...
  • Hadoop en arquitectures híbrides 

   Mallafré Duran, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte s'ha estudiat el comportament dels processadors de baix consum Intel Atom respecte als processadors d'alt rendiment Intel Xeon majorment utilitzats en els CPD sobre un cluster Hadoop MapReduce. S'ha vist ...
  • Implementación de un Raytracer para la evaluación de OpenCL 

   González Sánchez, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-11-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo del proyecto es el estudio y la evaluación del estándar OpenCL como plataforma para el desarrollo de aplicaciones. El estudio de OpenCL se realizará tomando como base su especificación oficial y comprenderá ...
  • JavaScript threats on android devices 

   Pasaret Herrero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   University of Colorado Colorado Springs
   En aquest projecte s'analitzen les conseqüències, en termes de seguretat, que suposa l'ús de JavaScript en entorns Android
  • Mecanismos de planificación de accesos a bases de datos no relacionales 

   González Arriaza, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CASTELLÀ] Se ha implementado un módulo que permite optimizar de forma automática los accesos a la base de datos Apache Cassandra. Además, se han implementado políticas que permiten evaluar el módulo en función de unas ...
  • Monitorizació automàtica de bases de dades NoSQL per entorns batch 

   Riera Ferrón, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En informàtica el temps és or i cada segon compta, és per això que es vol que qualsevol execució sigui el més eficient possible. En aquesta idea és on es recolza aquest projecte, que té l'objectiu d'oferir una aplicació ...
  • Multi-constraint scheduling of MapReduce workloads 

   Polo Bardés, Jordà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-15)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In recent years there has been an extraordinary growth of large-scale data processing and related technologies in both, industry and academic communities. This trend is mostly driven by the need to explore the increasingly ...
  • Providing key-value data services on HPC infrastructures 

   Gil Guerrero, Eloy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Master thesis
   Open Access
   NoSQL databases are an attractive solution due to its flexibility and scalability, but to be deployed on HPC systems their configuration and persisting data method need to be manually adapted, which may penalise the ...
  • Simulador distribuït de gestió de recursos no-centralitzada 

   Ruiz Royo, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal del projecte és desenvolupar un simulador que permeti l'estudi de noves maneres de gestionar els recursos dins d'un cluster. Aquest simulador ha de ser tan fidel a la realitat com sigui possible. Per ...
  • Study and implementation of Machine Learning algorithms optimized for distributed multidimensional indexing databases 

   Correas Grifoll, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte proposa optimitzacions per als algorismes de Machine Learning que es beneficien de les bases de dades d'indexació multidimensionals distribuïdes. Els algorismes de clustering, com K-means, requereixen una ...
  • Support for managing dynamically Hadoop clusters 

   Nadal Bou, David de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-15)
   Master thesis
   Open Access
   Final master project developed in Barcelona Supercomputing Centre. This project focuses on the virtualization of Hadoop environments and the design of a piece of software for automatizing the configuration of the shared ...