Now showing items 1-12 of 12

  • Cuantificación del riesgo global del asegurado para mejorar la tarificación 

   Padilla Barreto, Alemar Elaine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-16)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The first contribution of this Thesis is the creation of a new risk measure that allows to classify the clients according to the risk that they bring to the company. This measure defined from the aggregate information at ...
  • Current Topics on Risk Analysis: ICRA6 and RISK2015 Conference 

   Guillén, Montserrat; Juan Pérez, Ángel Alejandro; Ramalhino Lourenço, Helena; Serra Mochales, Isabel; Serrat Piè, Carles (2015)
   Book
   Open Access
  • Current Topics on Risk Analysis: ICRA6 and RISK2015 Conference 

   Guillén, Montserrat; Juan Pérez, Ángel Alejandro; Ramalhino Lourenço, Helena; Serra Mochales, Isabel; Serrat Piè, Carles (Fundación MAPFRE, 2015-05)
   Book
   Open Access
   Artículos presentados en la International Conference on Risk Analysis ICRA 6/RISK 2015, celebrada en Barcelona del 26 al 29 de mayo de 2015.
  • Esdeveniments recurrents, predicció i cost-benefici de la publicitat a televisió 

   Cartanyà Hueso, Àurea (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2017-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   La idea d'aquest projecte va sorgir arrel de que una empresa de publicitat i màrketing va veure que el mètode que havia aplicat per atribuir anuncis a descàrregues podia tenir algunes mancances. La finalitat d'aquest ...
  • Estudi de les diferències entre homes i dones en el nivell salarial d’accés a la jubilació 

   Quero Gramunt, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   (cat) El futur de les pensions és un debat actual en l'àmbit econòmic, social i polític. No només a Espanya, sinó també a la resta d'Europa, els països participen en la reforma dels processos per assegurar la sostenibilitat ...
  • Modelización de la probabilidad de superar análisis bioquímicos de calidad (en la industria farmacéutica) 

   Fors Soler, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   La fabricación de hemoderivados es un proceso de muchas etapas, que requiere la realización de pruebas de evaluación de la calidad a lo largo de todo el proceso. Este control del proceso productivo se realiza para cada ...
  • Precios de viviendas, regulación y desigualdades económicas 

   Canadell, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El mercado de la vivienda español es un mercado ineficiente, y como consecuencia muchas personas no tienen acceso a la vivienda. En este trabajo se expone la situación actual del mercado de la vivienda junto con breves ...
  • Predicción de las rentas de un censo mediante Regresión Logística y Regresión Logística Robusta 

   Zang, Jinduo (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   CAST En la regresión logística simple, las observaciones que son consideradas atípicas influyen en gran medida los resultados que arroja el modelo por los fundamentos en los cuales se rige, haciendo que éstos sean ...
  • Quantifying optimal capital allocation principles based on risk measures 

   Urbina Calero, Jilber Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2013-07)
   Master thesis
   Open Access
   In this thesis we address the issue of covering risks by allocating capital and solving the so-called allocation problem. For this purpose, we provide functional closed-forms representations for each allocation principle ...
  • La regressió quantílica per a les mesures de risc 

   Pitarque Méndez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-06)
   Master thesis
   Open Access
   La regressió quantílica és una eina que serveix per ajustar models per explicar una variable resposta amb diversos tipus de dades. Aquesta eina és poc coneguda degut a la gran importància d altres tècniques d ajust com la ...
  • Social networks & price forecasting: The case of Bitcoins 

   Aguiló Thorson, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   (eng) The main conceptual element this thesis orbits around is the idea of using social networks as a data source. First, classical trading theory and current usage of data obtained from social networks is reviewed. Taking ...
  • Tipologia i patrons de consum de les llars espanyoles 

   Ponseti Muntaner, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [cat] Són evidents les transformacions i la rellevància del consum en el segle XXI, on el nivell de benestar, qualitat de vida i classe social estan fortament lligades a la capacitat d’adquisició. A més, la globalització, ...