Now showing items 1-20 of 28

 • Actualización de una célula de fabricación de un componente del sector automóvil 

  Cañado Delgado, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El projecte consisteix en el disseny mecànic d'una cèl·lula de fabricació similar a una ja existent a la fàbrica ITW Spain, amb adaptacions i millores respecte a aquesta. Aquesta cèl·lula s'alimentarà de peces de plàstic ...
 • Análisis de costos de fabricació amb SolidWorks 

  Simon Ampurdanès, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consisteix en apropar l’eina SolidWorks Costing a qualsevol professional, ja sigui a empreses, estudiants o investigadors. SolidWorks Costing té la possibilitat de calcular els costos de mecanitzat ...
 • Billardor: diseño de brazo robótico para disparador hidráulico 

  Crisol Ariño, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest projecte, Billardor: disseny de braç robòtic per un disparador hidràulic, és dissenyar un braç robòtic que pertany al grup de projectes de Billardor; un robot amb la capacitat de jugar al billar. Per ...
 • Billardor: diseño de una base de locomoción 

  García Moreno, Adrián; Lorenzo Polo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Billardor, diseño de un disparador de bolas de billar de energía cinética 

  Díaz-Ubierna Pérez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte, consisteix en el disseny d'un mecanisme que es pugui acoplar sobre un braç robòtic, que sigui capaç de disparar una bola de billar amb la precisió suficient i que pugui arribar a ser controlat de forma ...
 • Billardor -- diseño de un dispositivo hidráulico para el disparo de bolas de billar 

  Canela Duque, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte proposa i es dissenya un disparador hidràulic com a solució pel robot del projecte Billardor. S’ha escollit un sistema hidràulic per la seva precisió, senzillesa, compacitat y control del dispositiu en vers ...
 • Billardor, diseño de un prototipo de brazo robotizado para disparador mecánico 

  Aceña Pinedo, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu del projecte és el de dissenyar un mecanisme el més simple possible que sigui capaç de realitzar tots els cops que s'executen en una partida de billar francès, de la manera més semblant possible a la d'un humà. ...
 • Billardor - disseny del cos del prototip d'un robot amb base circular i suport per a dos braços 

  Figueras Sánchez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Treball de Final de Grau té per objectiu el disseny del tronc d’un prototip d’un robot, encabit en el projecte multidisciplinari Billardor. Aquest últim té com objectiu crear un robot autònom capaç de jugar al ...
 • Billardor, disseny d'un disparador de boles de billar mitjançant ressort 

  Pagán Montoro, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte és un avenç més en el projecte global de “Billardor” realitzat per diversos grups de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, dimensionar i validar en la mesura ...
 • Billardor. Módulo de locomoción en superficies planas para robots 

  Gallart Matas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte tracta el disseny d’un mòdul de locomoció per a robots mòbils d’aproximadament 100 kg de pes, que es desplacen sobre superfícies planes. Aquest projecte esta contingut dins el marc del disseny d’un robot ...
 • Billardor: Robot de billar. Diseño del disparador 

  Rey Moreno, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Diseño de una cisterna para el transporte de combustible en aeropuertos 

  Garí Portolés, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Rigual
  El presente Trabajo de Final de Grado tiene por objeto el diseño de una cisterna que permita el transporte de combustible de aviación dentro de un aeropuerto. La cisterna deberá poder ser montada sobre un camión asegurando ...
 • Diseño de un alojamiento para experimentos en vuelos parabólicos para la aeronave CAP-10B 

  Jaume Crespí, Joan Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de un tanque Tiger II para modelismo 

  Rey Villar, Juan Kader (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El objeto de este trabajo, como su título indica, consiste en el diseño de una maqueta a escala de un tanque Tiger II alemán de la II guerra mundial para modelismo. El método escogido para su fabricación en serie es la ...
 • Diseño de un Trike Drift 

  Saumell Mestre, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball de Fi de Grau té per objecte el disseny d’un Trike Drift, es a dir, un tricicle per derrapar. Aquest tricicle serà compatible amb components normalitzats del món del ciclisme com són les bieles, la ...
 • Disparador de tacs de billar estàndards amb punt de suport 

  Cabré Boqué, Roger; Montesinos Sánchez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte resol la distribució, col·locació i paràmetres de funcionament per a l’obtenció d’una màquina prototip capaç d’efectuar tirs de billar amb la versatilitat d’un humà. Per l’accionament del dispositiu s’opta ...
 • Disseny d'una scooter de snorkel 

  Corbera Gil, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte trobaran tot el procés a seguir per dissenyar una scooter de snorkel, màquina elèctrica submergida sota l'aigua que permet desplaçar-se mitjançant un motor i una hèlix. Primerament podran veure les ...
 • Disseny d'un molí de vent per a generació d'energia en locals o habitatges 

  Mateu Lloveras, Jordi; Navarro Sotés, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu el disseny d'un mini molí de vent per a generació d'energia en locals o habitatges. Per a dur-lo a terme, primerament s'ha fet un estudi previ per a documentar-se bé sobre el tema, en segon ...
 • Disseny d’un paletitzador cartesià 

  Paez Garcia, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte de final de grau que s’ha dut a terme, consisteix en dissenyar un paletitzador cartesià capaç d’agrupar automàticament caixes de cartró que arriben d’una cinta transportadora de rodets (inclosa en l’estructura ...
 • Disseny ergonòmic d'un Formula Student: seient i pedalaria 

  Reverte Martinez, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es troben els aspectes més rellevants a l’hora de realitzar el disseny d’un seient i una pedalaria per un monoplaça elèctric de la categoria Formula Student. El propòsit d’aquest és donar una solució ...