Now showing items 1-20 of 37

  • Actualización de una célula de fabricación de un componente del sector automóvil 

   Cañado Delgado, Alexis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte consisteix en el disseny mecànic d'una cèl·lula de fabricació similar a una ja existent a la fàbrica ITW Spain, amb adaptacions i millores respecte a aquesta. Aquesta cèl·lula s'alimentarà de peces de plàstic ...
  • Análisis de costos de fabricació amb SolidWorks 

   Simon Ampurdanès, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte consisteix en apropar l’eina SolidWorks Costing a qualsevol professional, ja sigui a empreses, estudiants o investigadors. SolidWorks Costing té la possibilitat de calcular els costos de mecanitzat ...
  • Billardor - disseny del cos del prototip d'un robot amb base circular i suport per a dos braços 

   Figueras Sánchez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest Treball de Final de Grau té per objectiu el disseny del tronc d’un prototip d’un robot, encabit en el projecte multidisciplinari Billardor. Aquest últim té com objectiu crear un robot autònom capaç de jugar al ...
  • Billardor -- diseño de un dispositivo hidráulico para el disparo de bolas de billar 

   Canela Duque, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte proposa i es dissenya un disparador hidràulic com a solució pel robot del projecte Billardor. S’ha escollit un sistema hidràulic per la seva precisió, senzillesa, compacitat y control del dispositiu en vers ...
  • Billardor, diseño de un disparador de bolas de billar de energía cinética 

   Díaz-Ubierna Pérez, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte, consisteix en el disseny d'un mecanisme que es pugui acoplar sobre un braç robòtic, que sigui capaç de disparar una bola de billar amb la precisió suficient i que pugui arribar a ser controlat de forma ...
  • Billardor, diseño de un prototipo de brazo robotizado para disparador mecánico 

   Aceña Pinedo, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L'objectiu del projecte és el de dissenyar un mecanisme el més simple possible que sigui capaç de realitzar tots els cops que s'executen en una partida de billar francès, de la manera més semblant possible a la d'un humà. ...
  • Billardor, disseny d'un disparador de boles de billar mitjançant ressort 

   Pagán Montoro, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte és un avenç més en el projecte global de “Billardor” realitzat per diversos grups de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, dimensionar i validar en la mesura ...
  • Billardor. Módulo de locomoción en superficies planas para robots 

   Gallart Matas, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta el disseny d’un mòdul de locomoció per a robots mòbils d’aproximadament 100 kg de pes, que es desplacen sobre superfícies planes. Aquest projecte esta contingut dins el marc del disseny d’un robot ...
  • Billardor: diseño de brazo robótico para disparador hidráulico 

   Crisol Ariño, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest projecte, Billardor: disseny de braç robòtic per un disparador hidràulic, és dissenyar un braç robòtic que pertany al grup de projectes de Billardor; un robot amb la capacitat de jugar al billar. Per ...
  • Billardor: diseño de una base de locomoción 

   García Moreno, Adrián; Lorenzo Polo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Billardor: electrónica para la integración de un robot 

   Esplugas Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este trabajo forma parte de un proyecto matriz llamado Billador, un proyecto ambicioso cuyo objetivo es crear un prototipo de robot que permita jugar al billar de manera autónoma contra cualquier oponente. El punto de ...
  • Billardor: Robot de billar. Diseño del disparador 

   Rey Moreno, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Cálculo y diseño de un reductor de velocidad para el accionamiento de un puente grúa 

   Estrada Peñas, Roc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-18)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objecte del projecte es el càlcul i disseny d’un reductor de velocitat de dos etapes per l’accionament d’un pont grua. Aquest tindrà els següents paràmetres de treball definits pel fabricant de la màquina: -Velocitat ...
  • Cèl·lula robotitzada de mecanització de plaques 

   Haro Garea, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-29)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest treball es realitza un projecte real on s’estudia i es dissenya una cèl·lula robotitzada per mecanitzar plaques dins dels entorns de mecanitzat per tall i d’estampació de xapa. En aquest cas, els mecanitzats ...
  • Diseño de un alojamiento para experimentos en vuelos parabólicos para la aeronave CAP-10B 

   Jaume Crespí, Joan Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño de un molde para la fabricación de una pieza de plástico por inyección 

   Martín Vizcaíno, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte es basa en el procés del disseny d’un motlle, el qual té la finalitat de fabricar un mini tauler de bàsquet mitjançant la injecció de plàstic. Abans d’iniciar el desenvolupament del disseny, aquest projecte ...
  • Diseño de un tanque Tiger II para modelismo 

   Rey Villar, Juan Kader (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objeto de este trabajo, como su título indica, consiste en el diseño de una maqueta a escala de un tanque Tiger II alemán de la II guerra mundial para modelismo. El método escogido para su fabricación en serie es la ...
  • Diseño de un Trike Drift 

   Saumell Mestre, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Treball de Fi de Grau té per objecte el disseny d’un Trike Drift, es a dir, un tricicle per derrapar. Aquest tricicle serà compatible amb components normalitzats del món del ciclisme com són les bieles, la ...
  • Diseño de una cisterna para el transporte de combustible en aeropuertos 

   Garí Portolés, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Rigual
   El presente Trabajo de Final de Grado tiene por objeto el diseño de una cisterna que permita el transporte de combustible de aviación dentro de un aeropuerto. La cisterna deberá poder ser montada sobre un camión asegurando ...
  • Diseño del proceso de fabricación y mejora de un motor 49cc 

   Ahumada Camacho, Adrian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Cuando pensamos en un vehículo, y más concretamente en una motocicleta, una de las piezas o conjunto más importantes que se nos vienen a la cabeza es el motor de combustión interna. El motor de combustión interna es un ...