Now showing items 1-20 of 24

  • Arithmetic applications of the Euler systems of Beilinson-Flach elements and diagonal cycles 

   Rivero Salgado, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-12)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The main objective of this dissertation is the exploration of certain arithmetic applications of the Euler systems of Beilinson--Flach elements and diagonal cycles. Euler systems have been proved to be a very powerful tool ...
  • Artin’s Conjecture on primes with prescribed primitive roots 

   López-Contreras González, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of California, Berkeley
   La Conjectura d’Artin sobre la densitat del conjunt de nombres primers amb una arrel primitiva prescrita és un dels problemes matemàtics oberts més fàcils d’enunciar. En la seva versió més clàssica, es planteja la següent ...
  • Birch and Swinertonn-Dyer conjecture 

   Rivero Salgado, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Esta tesis tiene diversos objetivos: el primero de ellos es introducir temas básicos de teoría de números, empezando por la teoría algebraica (cuerpos de clases, teorema de Dirichlet...) y continuando por una exposición ...
  • Class field theory and Galois cohomology 

   Dougas Chavarria, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06)
   Master thesis
   Open Access
   The aim of this project is to serve as a path from basic homological algebra to class field theory. The reader just needs a basic knowledge of commutative algebra and Galois theory. The chapters of this work are not just ...
  • Congruences between modular forms 

   Fernández Peña, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Master thesis
   Open Access
   This master s thesis is intended to give a presentation of the theory of congruences between the Fourier coecients of modular forms. In order to do that we introduce the reader to the basic theory of modular forms from the ...
  • Galois theory for schemes 

   Velasco Falguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Concordia University
   En aquest treball presentem la construcció del grup fonamental étale per esquemes connexos. Usant el formalisme de Categories de Galois, demostrem que, donat un esquema connex X, existeix un grup profinit (el grup fonamental ...
  • Greenberg’s methods on the Iwasawa theory for Elliptic Curves 

   Torres Camps, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of California, Santa Barbara
   Aquesta tesi pretén descriure alguns dels mètodes introduïts per Ralph Greenberg per a l'estudi de la teoria d'Iwasawa per a Corbes El·líptiques. Aquests mètodes s'inspiren en idees presentades per Kenkichi Iwasawa en el ...
  • Hecke algebras, deformation rings and singularities 

   Guillán Rial, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
   Master thesis
   Open Access
   The aim of this work is to cover the main background of Hecke algebras and deformations of Galois Representations, as well as the main results on complete intersection rings used in the most important results on Number ...
  • Hilbert modular forms and the theory of complex multiplication 

   Rodríguez Manso, Jordi Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   McGill University
   En aquesta tesi presentem les propietats principals de les superfícies modulars de Hilbert i les formes modulars associades. La més remarcable és que poden ser vistes com a varietats modulars associades al grup ortogonal ...
  • Modular curves and complex multiplication 

   Hernández Barrios, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Master thesis
   Open Access
   In this project we explore the connections between elliptic curves, modular curves and complex multiplication (CM). The main theorem of CM shows that the theory of CM for elliptic curves provides an explicit construction ...
  • No anul·lació de funcions L en valors crítics i resultats d'equidistribució en aritmètica 

   Arazo Marín, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10)
   Master thesis
   Open Access
   L'objectiu del treball és revisar els principals resultats d'equidistribució en aritmètica. En primer terme es presenten i demostren el Teorema de densitat de Dirichlet i el Teorema de densitat de Chebotarev. La part central ...
  • On the residually indistinguishable case of Ribet’s lemma 

   Hajjar Muñoz, Rafah (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Duke University
   El lema de Ribet descriu una forma de construir classes de cohomologia a partir de representacions de grups. La primera versió del lema va ser enunciada per Ken Ribet com part de la seva demostració del recíproc del teorema ...
  • Ordinary CM forms and local Galois representations 

   Castellà Cabello, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
   Master thesis
   Open Access
   "The p-adic Galois representation \rho_f attached to a p-ordinary newform f of weight k>1 is known to be reducible when restricted to a decomposition group D_p at p. Ralph Greenberg asked for a characterization of those f ...
  • p-adic L-functions and Euler systems 

   Velasco Falguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
   Master thesis
   Open Access
   p-adic L-functions are variants of the classical L-functions, with a p-adic domain instead of the complex numbers. There are 2 ways to construct p-adic L-functions. The first one is purely analytic, by interpolation of the ...
  • p-adic L-functions, p-adic Gross-Zagier formulas and plectic points 

   Hernández Barrios, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   In this work we generalize the construction of p-adic anticyclotomic L-functions associated to an elliptic curve E/F and a quadratic extension K/F, by defining a measure µ_f^p attached to K/F and an automorphic form. In ...
  • Rational points on Atkin-Lehner quotients of Shimura curves 

   Vera Piquero, Carlos de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
   Master thesis
   Open Access
   Let X_B denote the Shimura curve defined by an indefinite rational quaternion division algebra B. By the work of Shimura, the curve X_B admits a canonical model over the field Q of rational numbers as a coarse moduli ...
  • Rational points on Shimura curves and Galois representations 

   Vera Piquero, Carlos de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11-07)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This thesis explores one of the essential arithmetical and diophantine properties of Shimura curves and their Atkin-Lehner quotients: the existence of rational points on these families of curves over both number fields and ...
  • Representation theory of GL2 (Fp) 

   Lladó Merino, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Michigan State University
   L'objectiu d'aquesta tesi és estudiar les representacions de GL2(Fp). Subdividim la nostra presentació en tres capítols. El primer dóna una visió general bàsica de la teoria de representació i les eines necessàries per ...
  • Shimura varieties and Gross-Zagler formulae 

   Gutiérrez Terradillos, Armando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Master thesis
   Open Access
   Dissertation about the Gross-Zagier formulae and Shimura varieties.
  • Special values of the triple product p-adic L-function 

   Gatti, Francesca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-03-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Let E be an elliptic curve defined over the field of rational numbers and let f be the corresponding newform of weight 2. Let g,h be two weight one newforms whose nebentype characters are mutually inverse. Let V be the ...