Now showing items 1-20 of 36

  • Adaptació de grans models de llenguatge per a aplicacions en àmbits limitats 

   Arméstar Rodrigo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-02-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu del treball és l'anàlisi i l’avaluació del resultat del procés d’adaptació d’un Gran Model de Llenguatge (LLM). Es vol observar el comportament d’un model de llenguatge entrenat en una sola tasca, sense ...
  • An investigation on automatic systems for fault diagnosis in chemical processes 

   Monroy Chora, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-03)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Plant safety is the most important concern of chemical industries. Process faults can cause economic loses as well as human and environmental damages. Most of the operational faults are normally considered in the process ...
  • Aplicació col•laborativa pel canguratge de gossos domèstics 

   Garrido Rovira, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Des de fa anys, existeix una dificultat a l’hora de trobar una persona que s’encarregui de cuidar el gos, principalment en època de vacances. A més, els preus de les guarderies canines són elevats i poden ser un gran ...
  • Aplicació mòbil per tractar l'afàsia 

   Armengou Segura, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d'una aplicació per l'ajuda al tractament de l'afàsia
  • Aplicación demostrativa de robótica industrial y visión por computador 

   Márquez Sayavera, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present document es descriu el Treball de Fi de Grau (TFG) realitzat amb la fi de dissenyar i implementar una aplicació demostrativa de robòtica industrial i visió per computador que pugui ser mostrada al públic ...
  • Aplicación móvil para eventos deportivos 

   González Cobos, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte conté el disseny d’ una aplicació per a dispositius amb sistema operatiu Android, desenvolupada per la titulació de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Previ al disseny de l’ aplicació ...
  • Aplicación para análisis y clasificación de datos en ensayos de choque 

   Delgado Rodríguez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una aplicació de software capaç d’analitzar, classificar i extreure conclusions a partir de les dades que s’obtenen en assajos AEB “Autonomous Emergency Braking”. D’aquesta manera, ...
  • Aplicación para la edición de datos en la rehabilitación de la afasia 

   Orden Rojas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto nace de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) i FBP (acrónimo de Fundació Barbosa & Petit). FBP es una entidad que da soporte personalizado y grupal a todas aquellas personas ...
  • Aplicación web para el diseño de bases de datos 

   Reina León, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Autonomous driving with CARLA 

   Martínez Martel, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La intención de esta tesis es establecer una base en el mundo de la inteligencia artificial, específicamente en CARLA, un simulador de conducción autónoma de código abierto. El objetivo principal de este trabajo es conseguir ...
  • Chatbot para enfermedades minoritarias 

   Martinez Amador, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto consiste en la confección de un chatbot diseñado para dar soporte a pacientes y familiares afectados por enfermedades raras, con la finalidad de cubrir una necesidad tan fundamental como la obtención ...
  • Clustering and forecasting on energy data 

   Fresquet Rius, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir una sèrie de tècniques que ajudin a conèixer el comportament de les dades energètiques i predir el preu de l’electricitat. El projecte està dividit en dues parts principals. ...
  • Cortador de mesh dinamico 

   Llop i Serna, Dídac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Quién nunca ha soñado en jugar a un juego de realidad virtual donde puedas cortar un enemigo y el corte realizado se vea reflejado en el mundo del videojuego y no debas sacrificar los gráficos o tener modelos poco realistas ...
  • Desenvolupament d'un videojoc per telèfon mòbil 

   Cófredes Jaureguizar, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En l’actualitat ens trobem rodejats de tota mena d’aparells que utilitzen noves tecnologies (impensables fa dècades) que ens ajuden a dur a terme activitats cada cop més complexes i on entre d’altres utilitats, han ...
  • Diseño e implementación de una aplicación como hoja de ruta para la reducción de emisiones de GEI de un individuo 

   Bergnes De Las Casas Estrada, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es desenvolupa un prototip d'aplicació mòbil per a dispositius Android utilitzant l'entorn de programació App Inventor com a eina educativa per a la distribució de la metodologia desenvolupada en ...
  • Disseny del recorregut òptim d'un robot de desinfecció amb UV-C en diversos escenaris 

   Hernández Miguel, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és crear l’algoritme de control d’un robot de desinfecció UV-C, de manera que sigui el més eficient possible. Per una banda, s’ha dissenyat el comportament del robot utilitzant l’algoritme de ...
  • Disseny i desenvolupament del control tàctil d'una rentadora industrial 

   Bover Capdevila, Eudald (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Emotion recognition with Deep Learning 

   Redondo Fernandez, Adrian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This thesis investigates the challenges of emotion recognition from facial images using the FER2013 dataset. The study employs techniques such as transfer learning, fine-tuning, and convolutional neural networks (CNN) to ...
  • Estudi de models de la llengua per a la recomanació de llibres 

   Cerezo Bon, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present document recull l'estudi sobre els diferents models de llenguatge utilitzats actualment en la recomanació de llibres, centrant-se en com s'ha aplicat la intel·ligència artificial en aquest àmbit i les tècniques ...
  • Estudi de senyals mitjançant aprenentatge automàtic pel diagnòstic d’apnees del son 

   Ibañez Alfageme, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAOS) és una malaltia habitual avui en dia i la polisomnografia (PSG) és la prova principal en la que es basen els especialistes per diagnosticar SAOS, ja que mostra diverses ...