Now showing items 1-20 of 25

  • An investigation on automatic systems for fault diagnosis in chemical processes 

   Monroy Chora, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-03)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Plant safety is the most important concern of chemical industries. Process faults can cause economic loses as well as human and environmental damages. Most of the operational faults are normally considered in the process ...
  • Aplicació col•laborativa pel canguratge de gossos domèstics 

   Garrido Rovira, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Des de fa anys, existeix una dificultat a l’hora de trobar una persona que s’encarregui de cuidar el gos, principalment en època de vacances. A més, els preus de les guarderies canines són elevats i poden ser un gran ...
  • Aplicació mòbil per tractar l'afàsia 

   Armengou Segura, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-31)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d'una aplicació per l'ajuda al tractament de l'afàsia
  • Aplicación demostrativa de robótica industrial y visión por computador 

   Márquez Sayavera, Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present document es descriu el Treball de Fi de Grau (TFG) realitzat amb la fi de dissenyar i implementar una aplicació demostrativa de robòtica industrial i visió per computador que pugui ser mostrada al públic ...
  • Aplicación móvil para eventos deportivos 

   González Cobos, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte conté el disseny d’ una aplicació per a dispositius amb sistema operatiu Android, desenvolupada per la titulació de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Previ al disseny de l’ aplicació ...
  • Aplicación para análisis y clasificación de datos en ensayos de choque 

   Delgado Rodríguez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una aplicació de software capaç d’analitzar, classificar i extreure conclusions a partir de les dades que s’obtenen en assajos AEB “Autonomous Emergency Braking”. D’aquesta manera, ...
  • Aplicación para la edición de datos en la rehabilitación de la afasia 

   Orden Rojas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-12)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto nace de la colaboración entre la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) i FBP (acrónimo de Fundació Barbosa & Petit). FBP es una entidad que da soporte personalizado y grupal a todas aquellas personas ...
  • Aplicación web para el diseño de bases de datos 

   Reina León, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Chatbot para enfermedades minoritarias 

   Martinez Amador, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente proyecto consiste en la confección de un chatbot diseñado para dar soporte a pacientes y familiares afectados por enfermedades raras, con la finalidad de cubrir una necesidad tan fundamental como la obtención ...
  • Clustering and forecasting on energy data 

   Fresquet Rius, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir una sèrie de tècniques que ajudin a conèixer el comportament de les dades energètiques i predir el preu de l’electricitat. El projecte està dividit en dues parts principals. ...
  • Desenvolupament d'un videojoc per telèfon mòbil 

   Cófredes Jaureguizar, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En l’actualitat ens trobem rodejats de tota mena d’aparells que utilitzen noves tecnologies (impensables fa dècades) que ens ajuden a dur a terme activitats cada cop més complexes i on entre d’altres utilitats, han ...
  • Diseño e implementación de una aplicación como hoja de ruta para la reducción de emisiones de GEI de un individuo 

   Bergnes De Las Casas Estrada, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es desenvolupa un prototip d'aplicació mòbil per a dispositius Android utilitzant l'entorn de programació App Inventor com a eina educativa per a la distribució de la metodologia desenvolupada en ...
  • Disseny del recorregut òptim d'un robot de desinfecció amb UV-C en diversos escenaris 

   Hernández Miguel, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu d’aquest projecte és crear l’algoritme de control d’un robot de desinfecció UV-C, de manera que sigui el més eficient possible. Per una banda, s’ha dissenyat el comportament del robot utilitzant l’algoritme de ...
  • Disseny i desenvolupament del control tàctil d'una rentadora industrial 

   Bover Capdevila, Eudald (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi de senyals mitjançant aprenentatge automàtic pel diagnòstic d’apnees del son 

   Ibañez Alfageme, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La síndrome de l’apnea obstructiva del son (SAOS) és una malaltia habitual avui en dia i la polisomnografia (PSG) és la prova principal en la que es basen els especialistes per diagnosticar SAOS, ja que mostra diverses ...
  • Estudi del comportament de les criptomonedes per a la seva possible predicció 

   Manresa Cid, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en l’estudi del comportament de les criptomonedes, amb la fi de determinar si és viable invertir temps en crec un programa de compra/venta de criptomonedes automàtica.Si bé ja ...
  • Estudi per la creació d’un chatbot per a malalties minoritàries 

   Tallada Castañé, Marçal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La intel·ligència artificial és una tecnologia que ha aparegut per quedar-se. Gràcies a la irrupció d’aquest camp, i als avanços en potència de computació, s’ha impulsat el desenvolupament de moltes altres tecnologies ...
  • Indoor positioning system para la EUETIB 

   Alonso Lopez, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball consisteix en la realització d’una aplicació per a dispositius mòbils Android la qual determina la localització en interiors del dispositiu mitjançant la xarxa Wi-Fi de la que disposa l’edifici. En aquest ...
  • Introducció d'un model de fabricació sincronitzada per a lots de diverses referències en funció de la planificació del client 

   Angulo Gracia, Lorena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Procesamiento de productos mecanizados basado en s.v.a. 

   Egea Callejas, Alfonso (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu principal el desenvolupament d'un Sistema de Visió Artificial basat en Progamari Lliure amb la finalitat d'inspeccionar un procés industrial de fabricació o manipulació de productes ...