Now showing items 1-13 of 13

  • Adaptació d'un braç robòtic en operacions industrials 

   Exposito Badosa, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Concepción y estudio estructural de un monocasco estilo Formula Student 

   Chaparro Gasulla, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present treball es defineix i detalla el disseny modelitzat en CAD, les simulacions de provetes assajats a cisallament i flexió a 3 punts juntament amb la rigidesa torsional del xassís, el desglossament dels costos ...
  • Design, analysis and manufacturing process map of a 2-speed automatic transmission for electric and hybrid cars 

   Palmero i Cantariño, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño y fabricación de una máquina de ensayo de fatiga para piezas de implantes dentales 

   Castelló García, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte de final de carrera s’ha tractat de resoldre la demanda d’una empresa, la creació d’una màquina per a assaig de fatiga d’implants dentals. El procés s’ha dividit en diverses etapes pautades per la pròpia ...
  • Equip de comunicació portàtil GPS INMARSAT per a ús naval 

   Giner Montes, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte es desenvolupa el procés de disseny i fabricació d’una maleta de comunicació portàtil via radio TETRA, GPS i satel·lital per a ús naval a càrrec de l’empresa Altech Solutions and Consulting S.L. La ...
  • Fatigue analysis of a double effect hydraulic cylinder 

   Grasas Vall-Llovera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Des dels inicis de la humanitat, la hidràulica ha ajudat l'ésser humà a evolucionar i realitzar alguns dels treballs més exigents. El component hidràulic bàsic és el cilindre de doble efecte, est, és present en la majoria ...
  • Implementació de la pila d'hidrogen als vehicles comercials 

   Orrit Gratacos, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El futur de l'automoció depèn de les energies sostenibles. No es contempla un escenari sense el cotxe elèctric, però no necessàriament ha d'estar basat en vehicles amb grans bateries de liti que depenguin d'un endoll per ...
  • Máquina de tostar café para uso doméstico 

   Gómez Rísquez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui dia el sector del cafè està a l’alça i cada cop més persones valoren el fet de poder gaudir d’una bona tassa de cafè. Per això, s’estan generant negocis al seu voltant com són les cafeteries exclusives de cafè, oferint ...
  • Mechanical Bench characterization for the study of Hypodermic Needle’s behavior in a Soft-Tissue 

   Bertrán Segalés, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte, pretén ser el punt de partida d'una nova àrea de recerca biològics en el departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre la mecànica d’inserció d’agulles mediques en ...
  • Mejora de la eficiencia y estandarización de una MonoBlock 

   Gómez Guerrero, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En l’actualitat, en el món de la producció i sobretot en produccions de grans volums, una correcta eficiència i estandardització de la màquina, pot ser determinant. Per tant, aquest projecte consisteix a definir, analitzar, ...
  • Mejoras para la implementación de una célula de soldadura MAG robotizada 

   Castillo Salvador, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en definir, analitzar, implementar, controlar y documentar les millores en una cel·la de soldadura robotitzada per millorar el seu acompliment en un rang acceptable dins de la industria. Tot ...
  • RECY-Car - Market analysis and technical approach of the end of life vehicle waste 

   Bourgue, Vincent; Cruz Rodríguez, María Fernanda; Kelly, Daniel; Krapf, Martin; Preda, Andreea Georgiana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Picvisa
   The following project took place in the European project semester in spring 2016 and was settled at the Universitat Politècnica de Catalunya in Vilanova I la Geltrù. This project was initiated by PICVISA, a sub company of ...
  • Tension study of a carbon fiber bogie frame 

   Alfaro, Abelardo José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El bogie és un dels components essencials que constitueix un tren. Permet que el tren circuli en les vies, sosté el pes del cotxe, dels passatgers, resisteix les forces que apareixen quan: en moviment, accelerant i frenant, ...