Now showing items 1-9 of 9

 • A MIP formulation of a Hybrid AC-DC offshore wind power plant topology 

  Homs Moreno, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2017-10)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Department of Statistics and Operations Research - Research Group GNOM
 • A multi-objective approach to infrastructure planning in the early stages of EV introduction 

  Brown, Andina Rosalya (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2014-01)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  This study addresses the problem of locating fast charging stations for electric vehicles in the early stages of infrastructure implementation. The primary objectives are to contextualise the problem and to subsequently ...
 • A stochastic programming model for the tertiary control of microgrids 

  Citores Martinez, Leire (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  In this thesis a scenario-based two-stage stochastic programming model is proposed to solve a microgrid's tertiary control optimization problem taking into account some renewable energy resource s uncertainty as well ...
 • Energy Management System para una microrred domestica con participación en los servicios auxiliares de red 

  Etxarri Urtasun, Irune (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto se ha propuesto un modelo estocástico de dos etapas para la gestión de energía en una microrred doméstica, introduciendo la participación en el mercado de banda de regulación. El objetivo del modelo es ...
 • Generació d'escenaris per a l'optimització de l'oferta al mercat elèctric 

  Vila Jofre, Elisenda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El sector elèctric espanyol ha passat en els darrers anys de tenir una estructura de preus regulada per el govern a una estructura de mercat on els preus de l’energia es marquen en funció de l’oferta i la demanda. Aquest ...
 • Optimal management for innovative electric vehicle charging station with machine learning forecasting modules 

  Cardoner Valbuena, David (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  In many situations, the resources in the organizations are focused on the improvement of processes in order to reduce their costs. Seen in this way, the use of an energy management system can offer a reduction of costs in ...
 • Optimal management of microgrids 

  Igualada González, Lucía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis
  Open Access
  Desenvolupament dels models matemàtics necessaris per a controlar de forma òptima la microxarxa existent als laboratoris del Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Els algoritmes s'implementaran per tal de simular ...
 • Optimal sale bid for a wind producer in Spanish electricity market 

  Sacripante, Simona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Master thesis
  Open Access
 • Reducció d'escenaris per a l'optimització de l'oferta del mercat elèctric 

  Roso Llorach, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El Projecte Fi de Carrera presentat tracta sobre la construcció d'arbres d'escenaris i la seva aplicació en problemes de Programació Estocastica. Un arbre d'escenaris constitueix una representació discreta del conjunt de ...