Now showing items 1-20 of 47

  • Análisis comparativo de seguridad entre vehículos de combustión interna y eléctricos 

   Cacace Fontalva, Facundo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El següent treball proposa un anàlisi alternatiu de cara al futur del vehicle particular. Mentre que sempre es parla del vehicle elèctric com el vehicle del futur degut a la seva absència d’emissions de CO2 i menor ...
  • Análisis estructural y planificación para la instalación de pasarelas aeroportuarias de embarque de pasajeros 

   Oleaga Sancho, Gonzalo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Adelte Group
   El presente proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de pasarelas de embarque de pasajeros y otros equipos de soporte a los aviones para la futura nueva terminal de un aeropuerto. El estudio determina, para cada ...
  • Análisis y simulación de las variables influyentes en accidentes de tráfico 

   Balot Vallet, Gonzalo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Caracterización biomecánica del hueso de oveja 

   Reig Gallardo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present estudi té com a propòsit l’elaboració d’una metodologia de treball que permeti descriure i caracteritzar les propietats biomecàniques de l’os d’ovella. L’ús del model animal oví és molt utilitzat en la ...
  • Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

   Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
  • Cálculo de un sondeo ecológico y dispositivo de ensayo para el sistema 

   Ramos Valls, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent projecte s'estudia el rendiment d'un dispositiu naval de fondeig d'embarcacions lleugeres, boies, instrumentació per a recollida de dades científiques i altres estructures que descansen en el fons marí. La ...
  • Cálculo y diseño de un puente móvil con movimiento vertical 

   Martínez García, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo de este proyecto es ser capaces de diseñar y calcular las distintas etapas que corresponden a una construcción de un puente móvil con movimiento vertical de su tablero. Para ello, en primer lugar tendremos que ...
  • Cálculo y diseño de un techado móvil para un estadio de deportes 

   Alcolea Valero, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte que es presenta consisteix en el disseny i càlcul d'una coberta mòbil per a un poliesportiu. El motiu de la realització del projecte és que l'Ajuntament de castellar del Vallés necessita construir un espai ...
  • Cálculo y diseño de una atracción dotada de varios movimientos de giro "giros locos" 

   Montasell Torrents, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   La finalitat d’aquest projecte és dissenyar una atracción dotada de varis moviments de gir. Mitjançant la seva execució es pretenen definir de manera inequívoca totes les parts necessàries per a la construcción de ...
  • Cálculo, diseño y construcción de un tobogán acuático 

   Martinez Blasco, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta de dissenyar i calcular els elements necessaris per a construir una atracció tipus tobogan aquàtic. Això és una muntanya russa on el passatger viatja en una barca sobre un canal amb aigua. Inicialment ...
  • Cálculo, diseño y planificación de una macroplanta de biodiesel 

   Muñoz Bayot, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El Presente proyecto tratará sobre el diseño, distribución, cálculo de la estructura y un cálculo básico de las instalaciones de algunos edificios de una macroplanta de Biodiesel situada en Puertollano, así cómo el diseño ...
  • Definición y desarrollo de la actividad de ensayo y certificación de latiguillos de frenos hidráulicos según norma FMVSS106 

   Laballós Núñez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Applus+
  • Diseño de un equipo de carga lateral de contenedores incorporado en camión de recogida 

   Chicote Santafosta, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza el disseny i càlcul dels elements necessaris per construir un equip de càrrega lateral de recollida de residus urbans. Aquet tipus de vehicles el seu gran avantatge és que no hi ha necessitat ...
  • Diseño de una estación de mantenimiento para una central eólica marina 

   Gutiérrez Cardona, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es un fet que els combustibles fòssils s’acabaran algun dia, es normal que cada cop més sorgeixin alternatives per suplir l’ús que aquests donen. Es per això que el creixement de les energies renovables es cada dia mes ...
  • Diseño de una prótesis para mano 

   Fernández Santos, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La pèrdua parcial o total d’alguna extremitat, sigui superior o inferior, dificulta el dia a dia de les persones amb aquesta mancança. A més a més dels impediments tècnics apareixen també dificultats a nivell psicològic. ...
  • Diseño y calculo de una atracción mecánica, noria 

   Li, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este proyecto, se diseñara una atracción mecánica para lucro de entretenimiento y se simulara si los que actualmente son fiables a su uso
  • Diseño y cálculo de un ascensor para vivienda unifamiliar 

   Oliva Albors, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’ascensor es la màquina dissenyada per al transport vertical, dotada d’una cabina que es desplaça al llarg d’unes guies rígides i que té mínim un desnivell respecte la horitzontal de 15º. Aquest projecte defineix les ...
  • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

   Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...
  • Diseño y cálculo de una atracción mecánica, air race 

   Álvarez Cherta, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del projecte és dissenyar i definir una atracció mecànica per a l'entreteniment de manera que sigui possible la seva construcció a partir de les especificacions donades en aquesta memòria i els plànols ...
  • Diseño y cálculo de una nave industrial con aislamiento acústico 

   Bascón Portas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte consisteix en el disseny previ i posterior càlcul d’una nau industrial condicionada per realitzar esdeveniments musicals, incloent les seves instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Es ...