Now showing items 1-20 of 41

 • Análisis estructural y planificación para la instalación de pasarelas aeroportuarias de embarque de pasajeros 

  Oleaga Sancho, Gonzalo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Adelte Group
  El presente proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de pasarelas de embarque de pasajeros y otros equipos de soporte a los aviones para la futura nueva terminal de un aeropuerto. El estudio determina, para cada ...
 • Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

  Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
 • Cálculo de un sondeo ecológico y dispositivo de ensayo para el sistema 

  Ramos Valls, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el següent projecte s'estudia el rendiment d'un dispositiu naval de fondeig d'embarcacions lleugeres, boies, instrumentació per a recollida de dades científiques i altres estructures que descansen en el fons marí. La ...
 • Cálculo, diseño y planificación de una macroplanta de biodiesel 

  Muñoz Bayot, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El Presente proyecto tratará sobre el diseño, distribución, cálculo de la estructura y un cálculo básico de las instalaciones de algunos edificios de una macroplanta de Biodiesel situada en Puertollano, así cómo el diseño ...
 • Cálculo y diseño de una atracción dotada de varios movimientos de giro "giros locos" 

  Montasell Torrents, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La finalitat d’aquest projecte és dissenyar una atracción dotada de varis moviments de gir. Mitjançant la seva execució es pretenen definir de manera inequívoca totes les parts necessàries per a la construcción de ...
 • Cálculo y diseño de un puente móvil con movimiento vertical 

  Martínez García, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo de este proyecto es ser capaces de diseñar y calcular las distintas etapas que corresponden a una construcción de un puente móvil con movimiento vertical de su tablero. Para ello, en primer lugar tendremos que ...
 • Cálculo y diseño de un techado móvil para un estadio de deportes 

  Alcolea Valero, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte que es presenta consisteix en el disseny i càlcul d'una coberta mòbil per a un poliesportiu. El motiu de la realització del projecte és que l'Ajuntament de castellar del Vallés necessita construir un espai ...
 • Caracterización biomecánica del hueso de oveja 

  Reig Gallardo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present estudi té com a propòsit l’elaboració d’una metodologia de treball que permeti descriure i caracteritzar les propietats biomecàniques de l’os d’ovella. L’ús del model animal oví és molt utilitzat en la ...
 • Definición y desarrollo de la actividad de ensayo y certificación de latiguillos de frenos hidráulicos según norma FMVSS106 

  Laballós Núñez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Applus+
 • Diseño, cálculo, y construcción de una atracción tipo launched roller coaster 

  Mañas Baisaneque, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte s’ha realitzat el disseny d’una atracció tipus Launched Roller Coaster, es a dir, una muntanya russa amb impulsió tipus llançament. En aquest tipus de muntanyes russes es busca especialment ...
 • Diseño, cálculo y construcción de un puente atirantado 

  Serrat Jiménez, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Diseño de una estación de mantenimiento para una central eólica marina 

  Gutiérrez Cardona, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es un fet que els combustibles fòssils s’acabaran algun dia, es normal que cada cop més sorgeixin alternatives per suplir l’ús que aquests donen. Es per això que el creixement de les energies renovables es cada dia mes ...
 • Diseño de una prótesis para mano 

  Fernández Santos, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La pèrdua parcial o total d’alguna extremitat, sigui superior o inferior, dificulta el dia a dia de les persones amb aquesta mancança. A més a més dels impediments tècnics apareixen també dificultats a nivell psicològic. ...
 • Diseño de un equipo de carga lateral de contenedores incorporado en camión de recogida 

  Chicote Santafosta, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es realitza el disseny i càlcul dels elements necessaris per construir un equip de càrrega lateral de recollida de residus urbans. Aquet tipus de vehicles el seu gran avantatge és que no hi ha necessitat ...
 • Diseño y cálculo de una atracción mecánica, air race 

  Álvarez Cherta, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu del projecte és dissenyar i definir una atracció mecànica per a l'entreteniment de manera que sigui possible la seva construcció a partir de les especificacions donades en aquesta memòria i els plànols ...
 • Diseño y calculo de una atracción mecánica, noria 

  Li, Junhao (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-02-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En este proyecto, se diseñara una atracción mecánica para lucro de entretenimiento y se simulara si los que actualmente son fiables a su uso
 • Diseño y cálculo de una nave industrial con aislamiento acústico 

  Bascón Portas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte consisteix en el disseny previ i posterior càlcul d’una nau industrial condicionada per realitzar esdeveniments musicals, incloent les seves instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Es ...
 • Diseño y cálculo de un ascensor para vivienda unifamiliar 

  Oliva Albors, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’ascensor es la màquina dissenyada per al transport vertical, dotada d’una cabina que es desplaça al llarg d’unes guies rígides i que té mínim un desnivell respecte la horitzontal de 15º. Aquest projecte defineix les ...
 • Diseño y cálculo de una silla de ruedas con tracción por orugas 

  Trullols Corbella, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té l’objectiu de dissenyar una cadira de rodes partint des de zero, és a dir, partint des de la detecció de la necessitat o oportunitat del mercat actual, la definició dels objectius i restriccions del ...
 • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

  Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...