• Càlcul i optimització d'un xassis d'alumini d'una moto GP 

  Perejuan Romeu, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  Amb aquest projecte, es preten realitzar un disseny en 3D del xassis d’una motocicleta de Gran Premi i realitzar l’anàlisis del seu comportament. El disseny i l’anàlisis es durà a terme amb el programa Solidworks i ...
 • Cálculo de un sondeo ecológico y dispositivo de ensayo para el sistema 

  Ramos Valls, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En el següent projecte s'estudia el rendiment d'un dispositiu naval de fondeig d'embarcacions lleugeres, boies, instrumentació per a recollida de dades científiques i altres estructures que descansen en el fons marí. La ...
 • Cálculo, diseño y planificación de una macroplanta de biodiesel 

  Muñoz Bayot, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El Presente proyecto tratará sobre el diseño, distribución, cálculo de la estructura y un cálculo básico de las instalaciones de algunos edificios de una macroplanta de Biodiesel situada en Puertollano, así cómo el diseño ...
 • Cálculo y diseño de una atracción dotada de varios movimientos de giro "giros locos" 

  Montasell Torrents, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  La finalitat d’aquest projecte és dissenyar una atracción dotada de varis moviments de gir. Mitjançant la seva execució es pretenen definir de manera inequívoca totes les parts necessàries per a la construcción de ...
 • Cálculo y diseño de un puente móvil con movimiento vertical 

  Martínez García, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El objetivo de este proyecto es ser capaces de diseñar y calcular las distintas etapas que corresponden a una construcción de un puente móvil con movimiento vertical de su tablero. Para ello, en primer lugar tendremos que ...
 • Cálculo y diseño de un techado móvil para un estadio de deportes 

  Alcolea Valero, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-17)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El projecte que es presenta consisteix en el disseny i càlcul d'una coberta mòbil per a un poliesportiu. El motiu de la realització del projecte és que l'Ajuntament de castellar del Vallés necessita construir un espai ...
 • Caracterización biomecánica del hueso de oveja 

  Reig Gallardo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  El present estudi té com a propòsit l’elaboració d’una metodologia de treball que permeti descriure i caracteritzar les propietats biomecàniques de l’os d’ovella. L’ús del model animal oví és molt utilitzat en la ...
 • Diseño, cálculo, y construcción de una atracción tipo launched roller coaster 

  Mañas Baisaneque, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  En el present projecte s’ha realitzat el disseny d’una atracció tipus Launched Roller Coaster, es a dir, una muntanya russa amb impulsió tipus llançament. En aquest tipus de muntanyes russes es busca especialment ...
 • Diseño, cálculo y construcción de un puente atirantado 

  Serrat Jiménez, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
 • Diseño de una estación de mantenimiento para una central eólica marina 

  Gutiérrez Cardona, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Es un fet que els combustibles fòssils s’acabaran algun dia, es normal que cada cop més sorgeixin alternatives per suplir l’ús que aquests donen. Es per això que el creixement de les energies renovables es cada dia mes ...
 • Diseño de una prótesis para mano 

  Fernández Santos, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  La pèrdua parcial o total d’alguna extremitat, sigui superior o inferior, dificulta el dia a dia de les persones amb aquesta mancança. A més a més dels impediments tècnics apareixen també dificultats a nivell psicològic. ...
 • Diseño de un equipo de carga lateral de contenedores incorporado en camión de recogida 

  Chicote Santafosta, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  En aquest projecte es realitza el disseny i càlcul dels elements necessaris per construir un equip de càrrega lateral de recollida de residus urbans. Aquet tipus de vehicles el seu gran avantatge és que no hi ha necessitat ...
 • Diseño y cálculo de una atracción mecánica, air race 

  Álvarez Cherta, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-11)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L'objectiu del projecte és dissenyar i definir una atracció mecànica per a l'entreteniment de manera que sigui possible la seva construcció a partir de les especificacions donades en aquesta memòria i els plànols ...
 • Diseño y cálculo de una nave industrial con aislamiento acústico 

  Bascón Portas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte consisteix en el disseny previ i posterior càlcul d’una nau industrial condicionada per realitzar esdeveniments musicals, incloent les seves instal·lacions necessàries per al seu correcte funcionament. Es ...
 • Diseño y cálculo de un ascensor para vivienda unifamiliar 

  Oliva Albors, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  L’ascensor es la màquina dissenyada per al transport vertical, dotada d’una cabina que es desplaça al llarg d’unes guies rígides i que té mínim un desnivell respecte la horitzontal de 15º. Aquest projecte defineix les ...
 • Diseño y cálculo de una silla de ruedas con tracción por orugas 

  Trullols Corbella, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El present projecte té l’objectiu de dissenyar una cadira de rodes partint des de zero, és a dir, partint des de la detecció de la necessitat o oportunitat del mercat actual, la definició dels objectius i restriccions del ...
 • Diseño y cálculo de un vehículo anfibio 

  Sedano Carrillo, Jefrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por decisión del autor
  El desenvolupament del present projecte té com a objecte el disseny i càlcul d'un vehicle amfibi capaç de circular per carretera i navegar al mar, destinat a operacions de rescat i salvament marítim, per tal de agilitzar ...
 • Disseny, càlcul i construcció d'un centre comercial 

  Dou Vayreda, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  El present projecte té la finalitat de realitzar la construcció i la implantació d’un centre comercial al municipi de Les Preses, a la comarca de Girona. L’estudi d’aquest projecte se centra en el càlcul i el dimensionament ...
 • Disseny, càlcul i construcció d'un centre cultural amb cúpula monocapa 

  Mir Florit, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Proyecto/Trabajo final de carrera
  Acceso abierto
  L’objectiu del present projecte és el disseny, càlcul i construcció d’un centre cultural amb un pati interior cobert per una cúpula monocapa, situat al terme municipal d’Alaior, Menorca. El projecte es centra en l’estudi ...
 • Disseny del sistema de suspensió d'un monoplaça de Formula Student 

  Agustí Fusté, Jordi; Bejarano Plaza, Noel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest projecte té com a objectiu l’estudi i disseny del sistema de suspensió d’un monoplaça de Formula Student. L’E79 és el primer monoplaça dissenyat i construït per l’equip EUETIB e-Tech Racing, de l’Escola Universitària ...