Now showing items 1-8 of 8

  • Anàlisi de la planta de pràctiques de Dinàmica de Sistemes i Control Automàtic 

   Sala Guadaña, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
   Després que l’estiu passat (estiu de 2021) es reemplacessin els equips de les pràctiques realitzades a Dinàmica de Sistemes i Control Automàtic del GETI de l’ETSEIB, els docents del laboratori van detectar experimentalment ...
  • Disseny i construcció d'un robot de tall tèxtil 

   Aparici I Quiñones, Rita (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquesta memòria s’exposa el procés i estudi per a dissenyar i construir una màquina CNC per al tall de patrons de confecció sobre tela. El projecte s’emmarca dins la filosofia maker, i pretén contribuir a fer accessible ...
  • Disseny i Construcció d’un equip de laboratori per simular un assaig de tall directe basat en codi obert 

   Omedes Hervás, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta memòria tracta el disseny i construcció d’un nou equip de laboratori per realitzar un assaig de tall directe a l’assignatura de Mecànica de Sòls (Departament de d’enginyeria civil i Ambiental (DECA d’ara en endavant) ...
  • Estudi de la viabilitat sobre reparació en l’electrònica: elaboració de l’IC tester 

   Gimeno Peredo, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del treball exposat a continuació és el de construir un testejador de circuits integrats anomenat IC-Tester, una eina molt útil per a la reparació de circuits electrònics. La gran majoria d’aparells electrònics ...
  • Implementation of a low-cost robot using ROS 

   Teruel Saldaña, Lucía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-11)
   Master thesis
   Open Access
   Having access to real robotics hardware, for students, is not always easy. One solution is the purchase of low-cost robots, but these are not always genuinely affordable and sometimes are too simple. Another solution is ...
  • Matlab interactive application for nonlinearity 

   Li, Zhaoqi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-18)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   In nonlinear control teaching, traditional interactive tools such as Python and Sysquake based tend to be less flexible and single-function. Meanwhile, these tools are only adapted to restricted platforms and therefore, ...
  • Robotic assistance to road painting 

   Desfossez Michas, Clément (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Aximum
   This master thesis subject takes place at the company Colas, one of the world’s leaders of road creation, especially in France, and more precisely in its subsidiary Aximum, specialised in road equipment. Among all their ...
  • Study and optimization of a production line for the automotive sector using discrete-event simulation. 

   Pregonas Graells, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-30)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   This project is focused on the implementation and analysis of an Electrical Power Steering (EPS) production line. The tool used to achieve the main objective is the ARENA, which is a discreteevent simulation software. ...