Now showing items 1-20 of 35

  • A dependency-aware parallel programming model 

   Pérez Cáncer, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-11)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Designing parallel codes is hard. One of the most important roadblocks to parallel programming is the presence of data dependencies. These restrict parallelism and, in general, to work them around requires complex analysis ...
  • Análisis vibracional de proteínas en coordenadas internas mediante el modelo ANM 

   Rincón Muñoz, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   PELE es un software que explora el espacio conformacional de las proteínas, la implementación del movimiento está hecha con el modelo ANM en coordenadas internas. El proyecto tiene como objetivo su desarrollo usando las ...
  • Convergence of deep learning and high performance computing: challenges and solutions 

   Njoroge Kahira, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-30)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Deep Learning has achieved outstanding results in many fields and led to groundbreaking discoveries. With the steady increase in datasets and model sizes, there has been a recent surge in Machine Learning applications in ...
  • Desarrollo de algoritmo para un gemelo digital de alta precisión y alto rendimiento 

   García Lorenzo, Mauro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En un mundo cada vez más conectado y con crecientes demandas de procesamiento de datos y recursos computacionales, encontrar una respuesta rápida se está convirtiendo en una de las principales prioridades y objetivos de ...
  • Desarrollo de un workflow genérico para el modelado de problemas de barrido paramétrico en sistemas distribuidos 

   Reyes Ávila, Sebastian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-23)
   Doctoral thesis
   Open Access
   This work presents the development and experimental validation of a generic workflow model applicable to any parameter sweep problem: the Parameter Sweep Scientific Workflow (PSWF) model. As part of it, a model for the ...
  • Desenvolupament d'extensions per millorar la integració de PyCOMPSs amb l'entorn de Jupyter 

   Soler Miras, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui dia, cada cop és més popular la supercomputació interactiva pels avantatges que aquesta ofereix. PyCOMPSs és la versió de Python del model de programació COMPSs, que permet la paral·lelització de programes per tal de ...
  • Desenvolupament de codis d'àlgebra lineal amb PyCOMPSs 

   Amela Milian, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Arrel de l’interès per ser capaç d’utilitzar les llibreries de NumPy amb MKL en entorns distribuïts, va sorgir una col·laboració entre Intel R i el departament de Workflows and distributed computing del BSC. Aquest ...
  • Design and implementation of a DevOps(CI/CD) system for multi language open source projects 

   Martínez Rodríguez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   Avui en dia, amb la gran competència que hi ha d'empreses de software, és necessari poder garantir al client que el nostre producte funciona correctament. Per fer-ho, és important fer tants tests com sigui necessari per ...
  • Disseny i desenvolupament de la capa de comunicació entre supercomputadors del model de programació paral·lel COMPSs 

   López Esteve, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-01-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   COMPS Superscalar (COMPSs) és un model de programació per aplicacions distribuïdes desenvolupat al Barcelona Supercomputing Center que explota el paral·lelisme inherent de les aplicacions. En l'actualitat depèn d'una capa ...
  • Enabling Analytic and HPC Workflows with COMPSs 

   Ramón Cortés, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
   In the recent joint venture between High-Performance Computing (HPC) and Big-Data (BD) Ecosystems towards the Exascale Computing, the scientific community has realized that powerful programming models and high-level ...
  • Estratègies de planificació en entorns IoT-edge-cloud 

   Miarons Fernandez, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Avui en dia, trobem dispositius intel·ligents a tot arreu. Un aspecte negatiu que tenen aquests dispositius és la poca capacitat de càlcul i d'emmagatzematge que disposen, és per això que es recolzen en el Núvol per a ...
  • Exploiting asymmetric multi-core systems with flexible system software 

   Chronaki, Kallia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-11-21)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Asymmetric multi-cores (AMCs) are a successful architectural solution for both mobile devices and supercomputers. These architectures combine different types of processing cores designed at different performance and power ...
  • Extensions al model de programació COMPSs per infrastructures Cloud 

   Lordan Gomis, Francesc-Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   COMP Superscalar és un model de programació que busca explotar el paral·lelisme a nivell de tasca inherent a les aplicacions i simplificar el desenvolupament d'aplicacions pel Grid i altres plataformes de computació ...
  • GRID superscalar: a programming model for the Grid 

   Sirvent Pardell, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-02-03)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Durant els darrers anys el Grid ha sorgit com una nova plataforma per la computació distribuïda. La tecnologia Gris permet unir diferents recursos de diferents dominis administratius i formar un superordinador virtual amb ...
  • Improving object management in HPC workflows 

   Rodríguez Guasch, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   Object management represents a substantial fraction of the total computing time in any distributed application, and it also adds complexity in terms of source code. This project proposes and implements a set of features ...
  • Integració PyCOMPSs amb DLB 

   Pocurull Serra, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els HPC són famosos per disposar d'una quantitat de recursos abundants, amb la finalitat de fer córrer cada cop més ràpid les aplicacions que executen. Per poder executar aquestes aplicacions, existeixen models de programació ...
  • Integración de software contenerizado en COMPSs 

   Alvarado Aguilera, Carlos Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
  • Integrating COMPSs and OmpSs Programming Models to support distributed heterogeneous computing environments 

   Domínguez De La Rocha, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Hoy en día la gran variedad de recursos de cómputo (GPUs, ASICs, FPGAs) puede llegar a ser abrumador y aún más las distintas maneras de programarlos. Los programadores que trabajan en entornos heterogéneos tienen que lidiar ...
  • Integration of COMPSs programming model with a new generation of Object Storage Platforms 

   Díaz Suárez, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-21)
   Master thesis
   Open Access
   This master thesis shows that the marriage of Programming Models and the new emarging Object Storage Platforms is a powerful framework to deal with the Exascale and Big-Data issues in scientific applications for the next ...
  • Llibreria pel cribratge virtual de compostos químics actius usant simulacions de proteïnes extremadament llargues amb pyCOMPSs 

   Garcia Montilla, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el següent document es descriu el desenvolupament de la funcionalitat del cribratge virtual dintre de la llibreria MDPlus, juntament amb el procés que es va seguir per tal d'assimilar l'objectiu del Treball Final de ...