Ara es mostren els items 1-13 de 13

 • Comparación de dos estudios de viabilidad de dos promociones en Buñuel (Navarra) 

  Díaz Rodríguez, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La finalidad de este proyecto es realizar dos estudios de viabilidad de dos promociones situadas en el mismo municipio, con el objeto de ver cual de los dos sería más rentable. Ambos solares son de superficies similares ...
 • Desenvolupament d'una fulla de càlcul per al predimensionat de costos de construcció de naus industrials amb pòrtics de formigó prefabricat 

  González Real, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'objectiu del present treball ha estat la creació d'una eina que permetés de forma ràpida, senzilla i amb la major exactitud possible, un predimensionat dels costos de construcció de naus industrials amb pòrtics prefabricats ...
 • Estudi comparatiu de viabilitat d’una promoció inmobiliaria consistent en edifici plurifamiliar de 144 habitatges, locals comercials i places de parking en dos periodes, any 2006 i 2009 

  Hierro González, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Projecte de Fí de Carrera per a l’Escola Politecnica Superior d’Edificació de Barcelona consistent en Estudi de Comparatiu de Viabilitat de 144 habitatges, 5 locals comercials i aparcaments al municipi de L’Hospitalet ...
 • Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció : capítol de cimentacions 

  López García, Miquel Llorenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta d’una anàlisi comparativa entre dues bases de preus de la construcció: ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) i CYPE Ingenieros, S.A. (Cálculo Y Patología de Estructuras). El ...
 • Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció : capítol d'enderrocs i moviment de terres 

  Moreno Abad, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte està inclòs en la línea d’investigació oberta pel Laboratori de Gestió de Projectes i Obres, consistent en la comparació detallada entre els preus descompostos de dues bases de preus de la construcció. Aquest ...
 • Estudio comparativo sobre la rentabilidad de una nave industrial con opción de compra o sectorización para el alquiler 

  Sesma Núñez, Rebeca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El presente documento consiste en el estudio comparativo sobre la construcción de una nave industrial que consta de una planta subterránea destinada a aparcamiento, una planta baja, una planta altillo y dos planta ...
 • Estudio de viabilidad de una promoción de viviendas en Pineda de Mar 

  Collado Murillo, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Empezar comentando que el objeto de la promoción es la construcción de un edificio plurifamiliar en la localidad de Pineda de Mar, municipio que se encuentra a unos 55 Km. de Barcelona, en la comarca del Maresme. Se trata ...
 • Prácticas de rehabilitaciones en Barcelona 

  Chueco Luque, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  GJM Initia Empresa Constructora
  En este trabajo final de grado, catalogado como practicum, reflejaré el trabajo realizado durante ocho meses de prácticas en el departamento técnico GJM Initia Empresa Constructora situada en Vía Augusta 44, en pleno ...
 • Pràcticum a Beta Conkret S.A. 

  Cuxart Naelga, Nàdia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Beta Conkret
 • Pràcticum a Global Building Management S.L. 

  Luna Romero, María José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-18)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Global Building Management
  Aquest pràcticum està basat en les tasques i projectes realitzades durant l'estança en pràctiques a l'empresa Global Building Management. Per a poder definir el treball de fi de grau, s'ha estructurat en quatre capítols. ...
 • Practicum en Fdez. Arquitectura: Dirección y Ejecución de obra 

  Sáez Garrido, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02-23)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el primer capítulo hay una introducción en la que se detalla y describe el objeto de este trabajo y en el segundo capítulo, se explica y analiza cómo es la empresa Fdez Arquitectura. La empresa Fdez Arquitectura son ...
 • Rehabilitación de la fortificación costera de Salvament en Sant Feliu de Guíxols 

  Díaz Mediavilla, Estela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La rehabilitación de la Fortificación de Salvament en Sant Feliu de Guíxols es el eje alrededor del cual gira este proyecto. La idea surge a través de una colaboración entre el Ayuntamiento de dicho municipio y los profesores ...
 • Seguiment de la construcció d'un edifici de 90 habitatges a Reus 

  Casanellas de Haro, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-21)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte que realitzo, es un seguiment del procés constructiu de l’obra, a nivell de control de execució, planificació, seguretat, econòmic y de control de qualitat i medi ambient. En l’apartat de seguiment de ...