Now showing items 1-20 of 60

  • Aixecament gràfic i diagnosi de la masia Santa Eulària del municipi de Guixers 

   Bover Casas, Damià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball, pretén descriure amb tot detall, com es la masia. Fent recerca en els seus orígens històrics, coneixerem l’ evolució i les ampliacions del edifici, des del seu origen al segle XV fins que van marxar els ...
  • Aixecament gràfic, diagnosi i proposta d'intervenció per l'edifici del carrer Manresa 36 de Calders 

   Balcells Pujol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball final de grau es du a terme en l’edifici situat al Carrer Manresa 36, del poble de Calders, anomenat “Cal Tarrés”. Cal Tarrés és una casa de poble als quatre vents de dimensions més grans que la resta ...
  • Análisis infravivienda construida post-tsunami en Tailandia de sur y propuestas alternativas 

   Cabeceran Camprubí, Albert; Casadevall Castelló, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Nuestro proyecto final de carrera se realiza a partir de la enriquecedora experiencia que fue poder viajar al Sur de Tailandia, realizar el proyecto de cooperación con la sociedad Mo Gen y conocer personalmente la cultura ...
  • Aplicació de la normativa ISO 21500 a la gestió de projectes de rehabilitació 

   García Martínez, Aida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   La finalidad de este Proyecto Final de Grado modalidad Prácticum, se basa en la adquisición de nuevos conocimientos y en la puesta en práctica de los adquiridos a lo largo de mis estudios. Aplicados en la empresa de Miguel ...
  • Building diagnosis expert: a new professional profile for building and construction sector in Europe 

   Rosell Amigó, Juan Ramón; Casanovas Boixereu, Francesc X.; Bosch González, Montserrat (RehabiMed. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2019-07)
   Book
   Open Access
   The society of the 21st century is experiencing moments of constant technological and social changes that are totally modifying the services and benefits of the habitat where human beings carry out their activities. Likewise, ...
  • Departament d’estudis per a la Rehabilitació 

   Abajo Álvarez, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Projecte Final de Grau d’Enginyeria de l’Edificació, tracta sobre la realitat de valorar Pressupostos des del Departament d’Estudis d’una petita empresa Constructora del sector de la Rehabilitació, Restauració, ...
  • Diagnosi i proposta d'intervenció a Can Valls, Gelida 

   Soler Folguera, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’edifici de Can Valls és una peça important en el patrimoni local de Gelida,que va acompanyat d’un espai lliure de grans dimensions, que formava part del jardí de la finca, configurant una area d’equipament propera al ...
  • Diagnosi i proposta de rehabilitació de la casa Can Segui 

   Colomé Jiménez, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del present projecte és plasmar la rehabilitació i projecte de reforma de la anomenada casa "Can Segui" ubicada al municipi de Montmeló, situat al Vallès Oriental província de Barcelona. Aquest treball es ...
  • Diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Bosquerons de Baix Montornès del Vallès 

   Mayol Pascual, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Durant tot el període de realització del projecte, me trobat amb diferents punts amb certes dificultats, cosa que també m’ha obligat a profunditzar en alguns temes. Primer de tot destacar la dificultat de trobar informació ...
  • Diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia de Can Cruz 

   Alonso Medina, Carlos; Moreno López, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present Projecte Final de Grau tracta de l’estudi històric, diagnosi, intervenció i proposta de rehabilitació de la masia de “Can Cruz” de Gallecs, espai rural proper al municipi de Mollet del Vallès, situat a la comarca ...
  • Diagnosi i rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro 

   Agudiez Rodriguez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La possibilitat d’estudiar i fer un projecte de rehabilitació sobre la masia de Can Tapioles, un edifici catalogat com a històric a la població de Santa Cristina d’Aro, al Baix Empordà, va ser una oportunitat per ...
  • Estudi de l'aplicació del decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció a la província de Barcelona 

   Cordero Chaves, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
  • Estudi històric - constructiu, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la masia Can Pahíssa de Sant Feliu de Llobregat 

   Lladós Picatoste, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte te com a estudi la masia “Can Pahïssa, situada a Sant Feliu de Llobregat, en aquest treball, s’explica inicialment l’entorn de l’edifici i la seva evolució històrica des de que es va consolidar (1577), ...
  • Estudi històric, diagnosi i proposta d'intervenció en rehabilitació 

   Tortosa Benach, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte presentat a continuació engloba el conjunt de procediments realitzats per tal de determinar l'estat d'un edifici existent i les actuacions realitzades per a un complir amb els paràmetres de seguretat i conforts ...
  • Estudi i proposta de millora de l’envolupant d’una casa rural al poble de Marata 

   Larreula Porta, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte consisteix en dur a terme l’aixecament, l’estudi tèrmic i la proposta de reforma de la casa rural Can Pau Enrelat Nou situada al poble de Marata i que data de principis del segle XX. L’objectiu final és ...
  • Levantamiento planimétrico, diagnosis y propuesta de rehabilitación de la Masia Can Rigalt en San Adrián del Besós 

   Carbonel de Barnola, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La Masía Can Rigalt es una pieza muy importante en el patrimonio local de San Adrián del Besós, que va acompañada de un gran jardín delante y detrás de la edificación formando parte de la finca. La Masía está ubicada en ...
  • Methodology and syllabus for the building diagnosis expert 

   Casanovas Boixereu, Francesc X.; Bosch González, Montserrat; Rosell Amigó, Juan Ramón (RehabiMed. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2019)
   Conference lecture
   Open Access
   This Syllabus for “Building Diagnosis Expert” has been developed by the DIAGNOSIS Erasmus+ Project team as a key component of the scheme to support the profile and the training course for the “Building Diagnosis ...
  • Metodologia de treball a l’empresa constructora 

   Ladrón Ventura, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Contratas y Obras, Empresa Constructora / Construcciones, Pinturas y Mantenimiento
   En aquest treball s’explica l’experiència d’un estudiant d’Arquitectura Tècnica i Edificació en una estada de pràctiques a l’empresa Contratas y Obras, S.A., i, paral·lelament, a l’empresa Construcciones, Pinturas y ...
  • New professional profile for the building diagnosis expert 

   Casanovas Boixereu, Francesc X.; Bosch González, Montserrat; Rosell Amigó, Juan Ramón (RehabiMed. Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2019)
   Book
   Open Access
   The present intellectual output (IO2), aims at proposing a shared reflection regarding the skills and competences set that the diagnosis expert is asked to possess in order to face the new professional challenges ...
  • Practicum en la empresa Asfaltex, S.A : confección de un manual de rehabilitación de impermeabilización en cubiertas 

   Aliaga Gutierrez, Carlos Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento trata sobre los trabajos realizados una empresa que fabrica productos impermeabilizantes y acústicos, y comercializa productos relacionados como aislamientos, geotextiles, entre otros, aunque sólo nos ...