Now showing items 1-20 of 56

 • Aixecament gràfic, diagnosi i proposta d'intervenció per l'edifici del carrer Manresa 36 de Calders 

  Balcells Pujol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball final de grau es du a terme en l’edifici situat al Carrer Manresa 36, del poble de Calders, anomenat “Cal Tarrés”. Cal Tarrés és una casa de poble als quatre vents de dimensions més grans que la resta ...
 • Aixecament gràfic i diagnosi de la masia Santa Eulària del municipi de Guixers 

  Bover Casas, Damià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball, pretén descriure amb tot detall, com es la masia. Fent recerca en els seus orígens històrics, coneixerem l’ evolució i les ampliacions del edifici, des del seu origen al segle XV fins que van marxar els ...
 • Aplicació de la normativa ISO 21500 a la gestió de projectes de rehabilitació 

  García Martínez, Aida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La finalidad de este Proyecto Final de Grado modalidad Prácticum, se basa en la adquisición de nuevos conocimientos y en la puesta en práctica de los adquiridos a lo largo de mis estudios. Aplicados en la empresa de Miguel ...
 • Departament d’estudis per a la Rehabilitació 

  Abajo Álvarez, Noemí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Projecte Final de Grau d’Enginyeria de l’Edificació, tracta sobre la realitat de valorar Pressupostos des del Departament d’Estudis d’una petita empresa Constructora del sector de la Rehabilitació, Restauració, ...
 • Diagnosi i proposta de rehabilitació de la casa Can Segui 

  Colomé Jiménez, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu del present projecte és plasmar la rehabilitació i projecte de reforma de la anomenada casa "Can Segui" ubicada al municipi de Montmeló, situat al Vallès Oriental província de Barcelona. Aquest treball es ...
 • Diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia Can Bosquerons de Baix Montornès del Vallès 

  Mayol Pascual, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Durant tot el període de realització del projecte, me trobat amb diferents punts amb certes dificultats, cosa que també m’ha obligat a profunditzar en alguns temes. Primer de tot destacar la dificultat de trobar informació ...
 • Diagnosi i proposta de rehabilitació de la Masia de Can Cruz 

  Alonso Medina, Carlos; Moreno López, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Projecte Final de Grau tracta de l’estudi històric, diagnosi, intervenció i proposta de rehabilitació de la masia de “Can Cruz” de Gallecs, espai rural proper al municipi de Mollet del Vallès, situat a la comarca ...
 • Diagnosi i proposta d'intervenció a Can Valls, Gelida 

  Soler Folguera, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’edifici de Can Valls és una peça important en el patrimoni local de Gelida,que va acompanyat d’un espai lliure de grans dimensions, que formava part del jardí de la finca, configurant una area d’equipament propera al ...
 • Diagnosi i rehabilitació d’una masia a Sta Cristina d’Aro 

  Agudiez Rodriguez, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La possibilitat d’estudiar i fer un projecte de rehabilitació sobre la masia de Can Tapioles, un edifici catalogat com a històric a la població de Santa Cristina d’Aro, al Baix Empordà, va ser una oportunitat per ...
 • Estudi de l'aplicació del decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció a la provincia de Barcelona 

  Cordero Chaves, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Estudi històric - constructiu, aixecament gràfic, diagnosi i proposta de rehabilitació de la masia Can Pahíssa de Sant Feliu de Llobregat 

  Lladós Picatoste, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte te com a estudi la masia “Can Pahïssa, situada a Sant Feliu de Llobregat, en aquest treball, s’explica inicialment l’entorn de l’edifici i la seva evolució històrica des de que es va consolidar (1577), ...
 • Estudi històric, diagnosi i proposta d'intervenció en rehabilitació 

  Tortosa Benach, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El projecte presentat a continuació engloba el conjunt de procediments realitzats per tal de determinar l'estat d'un edifici existent i les actuacions realitzades per a un complir amb els paràmetres de seguretat i conforts ...
 • Estudi i proposta de millora de l’envolupant d’una casa rural al poble de Marata 

  Larreula Porta, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte consisteix en dur a terme l’aixecament, l’estudi tèrmic i la proposta de reforma de la casa rural Can Pau Enrelat Nou situada al poble de Marata i que data de principis del segle XX. L’objectiu final és ...
 • Levantamiento planimétrico, diagnosis y propuesta de rehabilitación de la Masia Can Rigalt en San Adrián del Besós 

  Carbonel de Barnola, Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La Masía Can Rigalt es una pieza muy importante en el patrimonio local de San Adrián del Besós, que va acompañada de un gran jardín delante y detrás de la edificación formando parte de la finca. La Masía está ubicada en ...
 • Metodologia de treball a l’empresa constructora 

  Ladrón Ventura, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Contratas y Obras, Empresa Constructora / Construcciones, Pinturas y Mantenimiento
  En aquest treball s’explica l’experiència d’un estudiant d’Arquitectura Tècnica i Edificació en una estada de pràctiques a l’empresa Contratas y Obras, S.A., i, paral·lelament, a l’empresa Construcciones, Pinturas y ...
 • Pràctica d’empresa: rehabilitació de la capsa escènica del teatre de Sarrià 

  Pina Martí, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Arribat el punt de realitzar el Projecte Final de Grau, se’m va presentar l’oportunitat de fer un treball pràcticum a una empresa constructora, degut a la meva vinculació al DAC de rehabilitació. Aquest PFG consisteix ...
 • Pràctica en empresa: inspecció tècnica d'edificis (ITE) i anàlisi de les solucions constructivas i estudis econòmics en l'àmbit de la rehabilitació 

  Calvo Contijoch, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte exposa el període de sis mesos de pràctiques, iniciat al Setembre del 2011 i acabat al Març del 2012, que s’ha desenvolupat a l’empresa Pemagraf, SL. Per una banda, es pretén realitzar una breu introducció ...
 • Prácticas en empresa de rehabilitación, restauración y mantenimiento de edificios 

  Muelas Moreno, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Después de haber realizado siete meses de prácticas como encargado de obra en 4ARK, una constructora de rehabilitación de edificios de Barcelona, he querido recoger en este trabajo las patologías más frecuentes que nos ...
 • Prácticas en rehabilitación 

  Gómez Pertinez, Manuel Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto de final de grado se exponen las labores realizadas con la colaboración de la empresa constructora y rehabilitadora Secla, S.A sobre mi experiencia vivida durante 5 meses con fecha de inicio en ...
 • Pràcticum a Arqteria en treballs de rehabilitació 

  Prieto Torres, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Arqteria
  El present projecte final de grau en Arquitectura tècnica i Edificació té com a objectiu la redacció i explicació dels diferents treballs realitzats a l’empresa Arqteria, despatx d’arquitectura i enginyeria situat a ...