Now showing items 1-20 of 48

  • 3D Reconstruction of vegetation from orthophotos 

   Comino Trinidad, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] Mitjançant tècniques de Visió per Computador som capaços de detectar i classificar la flora present en una ortofoto. A partir d'aquesta informació, i d'un conjunt de models de plantes en 3D que generem, elaborem ...
  • A configurable geometry processing system 

   Fons Sánchez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
   Master thesis
   Open Access
   Design and development of Meshpipe, a simple tool designed to speed up the process of mesh processing pipeline development. It includes a Python API for rapid prototyping as well as a 3D viewer environment to easily inspect ...
  • A language for designing nursing training sessions 

   Tortosa Ortiz-Villajos, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Master thesis
   Open Access
   This master thesis aims to create a system which allows domain experts, usually non-programmers, to design and reproduce Virtual Reality simulated nurse training exercises taking advantage of end user development using ...
  • Algorithms for the reconstruction, analysis, repairing and enhancement of 3D urban models from multiple data sources 

   Comino Trinidad, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-12-22)
   Doctoral thesis
   Open Access
   Over the last few years, there has been a notorious growth in the field of digitization of 3D buildings and urban environments. The substantial improvement of both scanning hardware and reconstruction algorithms has led ...
  • Algoritme d'edició de superfícies a temps real 

   Pujol Puig, Eduard (Universitat Politécnica de Catalunya, 2020-06-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment, els ordinadors tenen un gran impacte en l'eficiència i qualitat de treball de les persones en el seu dia a dia. Per aquest motiu és important la investigació i l'elaboració de tècniques que ofereixin millors ...
  • Algoritmo de simplificación de mallas para impresión 3D 

   Bosch Serra, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto tiene como meta diseñar e implementar un algoritmo que permita la simplificación de modelos 3D, preservando los detalles importantes. Además, también queremos proporcionar una herramienta con la que se pueda ...
  • Analysis of the Path Tracing rendering method on CPU and GPU 

   Gil González, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-04-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Fa molts anys que es realitza recerca al camp de la renderització realista. Tenim diversos mètodes capaços d'aconseguir imatges amb un gran grau de realisme, com pot ser Ray Tracing, Path Tracing, Photon Mapping o Metropolis ...
  • Aplicació de la cerca de Monte-Carlo a un joc de tauler 

   Bardés Vera, Joan Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] El projecte consisteix a fer la intel·ligència artificial d' un joc de taula, on una part del joc és aleatòria, i per tal d'abordar aquest problema s'utilitzaran heurístics i l'algorisme de MonteCarlo amb algunes ...
  • Àger, disseny d'una Aventura Gràfica 3D 

   Mullol Marin, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu d'aquest projecte ha estat analitzar i proporcionar una solució conjunta a diversos problemes relacionats amb un producte d'oci digital com són els videojocs, i el seu desenvolupament: La manca de videojocs que ...
  • Backend core at Social Point 

   Expósito Fernández, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Creació d'un algorisme per a l'automatització i la simplificació d'entorns gràfics complexos 

   Perelló Sentís, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document analitza i descriu la implementació d'una aplicació que inclou un algorisme de Random Visibility Sampling que, amb l'ajuda d'un algorisme d'expansió de visibilitat per veïnatge de triangles, dona una de les ...
  • Creació d'una aplicació de realitat augmentada utilitzant el kinect 

   Rodríguez Campayo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] En aquest TFG s'ha desenvolupat una aplicació de realitat augmentada. S'utilitza Kinect com a controlador de l'aplicació. S'ha creat una classe 'kinect' en C++ que utilitza l'aplicació, però és totalment independent. ...
  • Creació procedural d'edificis 

   Hernando Buch, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CATALÀ] En aquest projecte s'explora un mètode de generació procedural basat en regles, amb l'objectiu de generar models tridimensionals d'edificis, automàticament a partir d'un conjunt de regles definides per l'usuari.
  • Creation of a mobile game about environmental sustainability 

   Alcázar López, Víctor Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   This document aims to provide a insightful description about the process of building a mobile videogame about environmental sustainability using Unity and a detailed explanation of two other approaches that the thesis ...
  • Desarrollo de una aplicación para la generación de sprites personalizados a partir de modelos 3D 

   González Cortés, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este TFG se describe el proceso de desarrollo de SpriteGen3D, una aplicación escrita en C++ que permite generar, de forma automática, sprites personalizados a partir de modelos 3D con animaciones.
  • Desenvolupament d'aplicacions per mostrar conceptes de programació de videojocs 

   Fors Munar, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Desenvolupament d'un joc 2D aplicant tècniques de generació procedural 

   Val Vila, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-04-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Creació i disseny d'un videojoc d'un sol jugador en dues dimensions utilitzant Unity. Aquest videojoc utilitza tècniques de generació procedural i un estil de joc Roguelike. La memòria consta d'una especificació detallada ...
  • Diseño y implementación de un sistema de batallas en un juego de estrategia 

   Monge Pérez, Juan Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-22)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Face Animation with Kinect Face Tracking 

   Forns Gutierrez, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en obtenir les dades d'un Kinect, tractar-les amb el SDK Kinect FaceTracking per obtenir les expressions facials i la inclinació del cap d'una persona que aparegui a la imatge, per finalment animar ...
  • Generació procedural de terrenys potencialment infinits utilitzant CUDA 

   Solé, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-23)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es presenta la implementació de una llibreria de caràcter general que proporciona els mecanismes bàsics tant per a la visualització com la generació sota demanda de terrenys generats amb funcions de ...