Now showing items 1-20 of 52

  • Anàlisi compraratiu de connexions d'estructures de fusta mitjançant eines de càlcul i modelització 

   Bach Siches, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-16)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu principal d’aquest treball és aprofundir en el funcionament mecànic de les unions mecàniques de les estructures de fusta, centrant‐nos en les de tipus mecànic. Per aconseguir aquest objectiu s’han pres tres ...
  • Anàlisi de la importància de diversos paràmetres en la qualitat de la gestió dels residus en obra nova 

   Sabaté Agapito, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte és el resultat del conveni de col·laboració establert entre la universitat U.P.C. i l'ITeC, portat a terme per l'alumne Alex Sabaté, amb la tutela del Professor Fruitos Manyà (ITeC) i el Professor Joaquin ...
  • Análisis y proyecto de mejora del Polideportivo Can Carbonell en Cornellà de Llobregat 

   Figueredo Galante, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El polideportivo Can Carbonell situado en el municipio de Cornellà de Llobregat fue construido en la década de los años 80, desde su construcción hasta la fecha de hoy, se han ido ejecutado diferentes modificaciones de ...
  • Art, arquitectura i construcció a l'Instituto Flamenco Flora Albaicín 

   Garcia Pagès, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El flamenco és una expressió física, que genera a mesura que s'executa, gràcies al moviment del cos i la creació de sons, una forma de temperatura i humitat. Tancar aquesta activitat en una sala provoca que aquesta energia ...
  • Cercador d'edificacions construïdes el S.XXI amb estructura de fusta a Catalunya 

   Vilella Rota, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present Projecte de Final de Grau, a partir d’aquest moment TFG, és una descripció de com s’ha dissenyat i executat un cercador d’edificacions amb estructura de fusta dels últims 20 anys a Catalunya i com s’ha creat una ...
  • Complejo vacacional en La Cerdanya - Llívia 

   Andino Encalada, Fanny Sofía; Chvidia, María Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-26)
   Master thesis
   Open Access
   Como trabajo de fin de máster, se realizaron prácticas en la Empresa Atmosferia donde se ejecutó el diseño arquitectónico y urbanístico, a nivel de anteproyecto, de un complejo vacacional en una parcela de Llívia, en la ...
  • Construcció d'un edifici de serveis amb fusta de castanyer sense tractament a la planter de Forestal Catalana SA al terme de Sant Feliu de Buixalleu 

   Fernández Rodríguez, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest TFC s’inicia per unadoble necessitat, per un costatla empresa pública Forestal Catalana SA del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentacióha de construirun edifici de serveis a una finca ...
  • Construcción actual en madera: edificios de más de dos alturas en el noroeste de España 

   Kaiser Sagüés, Alexander Joaquin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto consiste en una investigación sobre la situación actual de la construcción de edificios de más de dos alturas, con estructura de madera, en el noroeste de España. Con la información recopilada y obtenida a ...
  • De l'enderroc a la desconstrucció 

   Budia Aceituno, Mònica; Llumà Ferrer, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La importància que està adquirint en els darrers anys la preservació de la natura ha portat a molts sectors a un canvi en les seves gestions per tal de reduir l’impacte que aquestes provoquen sobre el mateix. El món de ...
  • Desarrollo de técnicas no destructivas para la determinación de resistencias de madera estructural antigua 

   Escudero Alberich, Albert; Dios Novoa, Cristian de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objetivo principal de este proyecto es el estudio y aplicación de las técnicas no destructivas en vigas de madera con la finalidad de poder relacionar los resultados obtenidos entre sí, saber qué ensayos son de mayor ...
  • Desenvolupament de la pràctica d'obra en edifici plurifamiliar entre mitgeres 

   Belmonte Galvez, Araceli (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   La obra de la cual procede este estudio esta situada en la calle Joan Boscà, número 5-7-9 en el término municipal de Sabadell. Esta ciudad, Sabadell, situada en la provincia de Barcelona i en la comarca del Vallés Occidental, ...
  • Determinació de les propietats mecàniques de la fusta mitjançant la combinació de diferents tècniques 

   Alcon Latorre, Xavier; Sallent Aguilera, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objecte d’aquest treball és l’anàlisi de 17 bigues de fusta de conífera provinents d’un edifici de Barcelona per determinar les propietats físiques, mecàniques i l’estat de les mateixes. Tanmateix es posa de manifest ...
  • Determinación de las propiedades fisico-mecánicas de un lote de madera de pequeña escuadría mediante técnicas no destructivas y validación de las mismas. 

   García Coll, María Alejandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-22)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En el presente trabajo se analizan las propiedades físicas y mecánicas de un lote de vigas procedentes de un derribo mediante una serie de ensayos no destructivos. El lote está compuesto por 15 vigas, con secciones aproximadas ...
  • Determinación experimental del comportamiento higrotérmico de ocho especies de maderas 

   Gallardo Chamorro, Verónica; Robles Mataró, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Este proyecto consiste en el estudio experimental del comportamiento deformacional de ocho especies de maderas, como consecuencia de cambios higrotérmicos. Se ha realizado con el propósito de cumplir los siguientes ...
  • Diagnosi i proposta d'actuació de "El Casal" de Vilassar de Dalt 

   Lucas Compte, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   És té com objecte del present estudi històric i constructiu, la necessitat sorgida arran d’adquirir la màxima informació i la intenció de proporcionar més coneixements sobre el passat històric i constructiu, per aprofundir ...
  • Diagnosis y propuesta de consolidación de la masía de "Can Coll" 

   Sáez Lorente, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente documento se realiza como Proyecto Final de Grado de la titulación de graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, del estudiante Francisco Javier Sáez Lorente, de la Escuela Politécnica Superior de ...
  • Diagnosis y propuesta de intervención: calle Nou de Sant Francesc no. 3 

   Jiménez Rodríguez, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este Proyecto Final de Carrera es la elaboración una diagnosis detallada del edificio con el fin de ser utilizada para la realización del Proyecto de Rehabilitación del mismo. Una vez realizado dicho ...
  • Disseny d'un entorn moodle pel mòdul M6: Disseny estructural d'envàs i embalatge 

   Carrillo Espigares, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-22)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • La durabilitat de la fusta 

   Rodríguez Pedrós, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El objetivo principal de este proyecto es el estudio y la aplicación de las técnicas no destructivas en vigas de madera con la finalidad de poder relacionar los resultados obtenidos entre sí, saber qué ensayos son de mayor ...
  • Estructuras ligeras en bambú : uniones y elementos de conexión 

   Aguilar Larrinaga, Roberto (Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, 2018)
   Conference lecture
   Open Access
   La arquitectura con bambú se ha estado desarrollando en los últimos años, ya que se pueden encontrar edificaciones contemporáneas de diseño vanguardista, con nuevas técnicas constructivas y sistemas de montaje de alta ...