Now showing items 1-20 of 49

  • A robust predictive control for a Quadrotor with an Airsoft-marker 

   Moyano Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-27)
   Master thesis
   Open Access
   This project is part of a more ambitious European project which consists on the autonomous inspection of petrol pipes. This inspection is done using a custom design drone equipped with a direction system, called gimbal, ...
  • Aplicació industrial d'un dron: estudi i desenvolupament d'un sistema de recollida i confinament de mostres líquides 

   Milán Blasco, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Applus+
   En aquest projecte es porta a terme l’estudi i el disseny d’un sistema mecànic que possibiliti la recollida de mostres líquides amb drons. El sistema desenvolupat consisteix en una eina acoblada al dron -amb un mecanisme ...
  • Bearing-only slam methods 

   Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   SLAM (Simulatenous Localization and Mapping) es quizá el problema más importante a solucionar en robótica para construir robots móviles verdaderamente autónomos. El SLAM es acerca de cómo un robot móvil opera en un entorno ...
  • Búsqueda de caminos en aplicaciones robóticas 

   Aramayo Monrroy, Erick Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Today, the calculation of paths is a procedure that is present in many fields, such as autonomous robotics. There are different ways of calculating paths between two points, but with the Dijkstra algorithm we can get a ...
  • Circuit carregador/ balancejador de bateries per a drons 

   Ferré Pastor, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà i s'implementarà un circuit que permetrà la càrrega controlada d'un bateria tipus LIPO, fins a 6S, per a drons. El circuit permetrà la càrrega balancejada que requereixen aquest tipus de bateries.
  • Construcció i desenvolupament d'una plataforma per a l'estudi de comportaments en robòtica mòbil 

   Orriols i Brunetti , Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Control y Monitorización de Plantas Mediante Una Red CAN 

   Yong Qiang Zhen, Yu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Castellano: Proyecto de final de carrera de la Ingeniería Técnica en Sistemas Informmáticos, tiene como objetivo la implantación de un sistema informático de control y monitorización de una red CAN. Está basado en las ...
  • Detectors i descriptors de punts característics en imatges. Un estudi comparatiu 

   Armenteras Bosom, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és realitzar una comparació dels principals algorismes de detecció i descripció de punts característics en imatges i la creació d’una aplicació pel reconeixement d’objectes utilitzant els ...
  • Dimensionat energètic i desenvolupament d'un sistema portàtil de càrrega per a drons mitjançant energies renovables 

   López López, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball és part d’un projecte que pretén dissenyar i implementar una plataforma portàtil per a la càrrega de drons amb energia renovable. Aquest sistema té l’objectiu d’alimentar les bateries que equipen els drons ...
  • Diseño de una célula robotizada en una instalación 

   Cela Pascual, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento es el anteproyecto del diseño y posterior montaje de una célula robotizada parte de un proceso de fabricación en la industria del sector del automóvil, en él se define el apartado eléctrico y ...
  • Diseño y construcción de un prototipo de animatronic con control DMX 

   Encina Garcia, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE TARBES
   En este proyecto se ha desarrollado un prototipo completamente funcional de animatronic. Está implementado desde cero por lo que se detalla desde la fase de diseño hasta su programación incluyendo el proceso de fabricación ...
  • Diseño y construcción de un Quadcopter con un marcador de AirSoft 

   Moyano Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Dispositiu mecànic per a l'aterratge automatitzat d'un dron 

   Alvarez Rodriguez, Rodrigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-22)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es dissenyarà un sistema automàtic que permetrà obrir i recollir el tren d'aterratge per a drons. El projecte es basarà en l'estudi mecànic del sistema i s'estudiaran les possibilitats de l'implementació ...
  • Dispositivo robotizado para la medición de patámetros del suelo 

   Naranjo Quintero, Nelson Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Simulación del movimiento humano mediante colocación directa a partir de la optimización dinámica. La optimización dinámica es herramienta capaz de predecir trayectorias aplicando diferentes criterios de optimización, ...
  • Disseny d'un sistema de control per a la generació d'electricitat basat en energia solar 

   Grébol Nogueras, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà un sistema de generació d'electricitat a partir d'una placa solar fotovoltaica. El sistema d'energia renovable consisteix en un panell solar, un convertidor de tensió i una bateria per poder ...
  • Disseny electrònic d'un carregador de bateries balançejat per a drons 

   Revaliente Revuelta, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte a tractar consisteix a fer el disseny i el muntatge d’un carregador per a un tipus de bateria que se sol utilitzar en aparells teledirigits professionals necessitats de gran voltatge i amperatge. Parlem de les ...
  • Disseny i implementació d'un robot 3R genèric 

   Ballbè Chaler, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte s'ha realitzat al laboratori del Institut de Robòtica i Informàtica Industrial ubicat en la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els objectius d'aquest ...
  • Disseny i implementació d'un sistema de robòtica col·laborativa orientat a la industria 4.0 

   Aymerich Cugat, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Amb l'aparició de la industria 4.0, la necessitat de tecnologia en el sector industrial s’ha anat tornat cada cop més exigent, obligant a les empreses i als grups d’investigació a desenvolupar noves solucions per aquest. ...
  • Disseny i implementació d'un sistema electrònic per a la recàrrega de drons a partir d'energia renovable 

   Bové Escribano, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Gtd Sistemas de Información
   L’objectiu d’aquest treball és dissenyar i implementar una plataforma de recàrrega de drons que utilitzi plaques solars com a font d’energia per tal de fer-la independent de la xarxa elèctrica i sigui traslladable d’un ...
  • Disseny i muntatge d'un robot volador quadricopter 

   Mendez Valles, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà col·laborativament en el idsseny i en el muntatge d'un dron quadricopter. Es pretén que el robot volador sigui autònom i vaig equipat amb sensor GPS i càmara de visió. També haurà d'incorporar ...