Now showing items 1-20 of 89

  • A robust predictive control for a Quadrotor with an Airsoft-marker 

   Moyano Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-04-27)
   Master thesis
   Open Access
   This project is part of a more ambitious European project which consists on the autonomous inspection of petrol pipes. This inspection is done using a custom design drone equipped with a direction system, called gimbal, ...
  • Aplicació industrial d'un dron: estudi i desenvolupament d'un sistema de recollida i confinament de mostres líquides 

   Milán Blasco, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Applus+
   En aquest projecte es porta a terme l’estudi i el disseny d’un sistema mecànic que possibiliti la recollida de mostres líquides amb drons. El sistema desenvolupat consisteix en una eina acoblada al dron -amb un mecanisme ...
  • Automatització de processos software per a la millora de la gestió empresarial 

   Gallego Alcala, Alan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Capgemini
   Este trabajo se enfoca en el desarrollo de una herramienta automatizada para optimizar la generación de reportes y la gestión de datos dentro de una empresa. A través de la exploración de los requerimientos y las necesidades ...
  • Bearing-only slam methods 

   Munguía Alcalá, Rodrigo Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10-19)
   Doctoral thesis
   Open Access
   SLAM (Simulatenous Localization and Mapping) es quizá el problema más importante a solucionar en robótica para construir robots móviles verdaderamente autónomos. El SLAM es acerca de cómo un robot móvil opera en un entorno ...
  • Búsqueda de caminos en aplicaciones robóticas 

   Aramayo Monrroy, Erick Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Today, the calculation of paths is a procedure that is present in many fields, such as autonomous robotics. There are different ways of calculating paths between two points, but with the Dijkstra algorithm we can get a ...
  • Circuit carregador/ balancejador de bateries per a drons 

   Ferré Pastor, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte es dissenyarà i s'implementarà un circuit que permetrà la càrrega controlada d'un bateria tipus LIPO, fins a 6S, per a drons. El circuit permetrà la càrrega balancejada que requereixen aquest tipus de bateries.
  • Construcció i desenvolupament d'una plataforma per a l'estudi de comportaments en robòtica mòbil 

   Orriols i Brunetti , Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Control de calidad mediante un laser 3D 

   García Amaro, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   BCN Vision
   Este proyecto tiene como finalidad realizar un estudio de la implantación de un láser 3D de visión artificial. Tiene la finalidad de realizar un control de calidad en cualquier proceso industrial y así poder detectar si ...
  • Control y Monitorización de Plantas Mediante Una Red CAN 

   Yong Qiang Zhen, Yu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-04)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Castellano: Proyecto de final de carrera de la Ingeniería Técnica en Sistemas Informmáticos, tiene como objetivo la implantación de un sistema informático de control y monitorización de una red CAN. Está basado en las ...
  • Desarrollo integral de un robot autónomo recolector de fruta: diseño, implementación y viabilidad en la industria agrícola 

   Palau Vidal, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-31)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Aquest Treball de Fi de Grau presenta el desenvolupament integral d'un robot autònom recol·lector de fruites, amb èmfasi en la fruita de pinyol, avaluant el seu disseny, implementació i viabilitat en la indústria agrícola. ...
  • Design and implementation of a mobile phone application to help people with visual dysfunction visually inspect their surrounding spaces 

   Besses Casas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en el desenvolupament de software amb l’objectiu d’ajudar a persones amb discapacitat visual a moure’s i ubicar-se en espais interiors, que probablement siguin el seu entorn personal i domèstic. ...
  • Design and implementation of a surveillance unmanned aerial vehicle 

   Soto Escoda, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-18)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza el disseny i la implementació d’un vehicle aeri no tripulat de vigilància capaç de realitzar de forma autònoma, la navegació i el reconeixement de l'entorn. Es combinen la informàtica, la ...
  • Design and implementation of a surveillance unmanned aerial vehicle 

   Soto Escoda, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   En aquest projecte es realitza el disseny i la implementació d’un vehicle aeri no tripulat de vigilància capaç de realitzar de forma autònoma, la navegació i el reconeixement de l'entorn. Es combinen la informàtica, la ...
  • Design, development, and evaluation of a real-time facial expression and speech emotion recognition system 

   Borràs Duarte, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquesta tesi presenta el disseny, desenvolupament i avaluació d’un sistema de reconeixement d'emocions en temps real per a aplicacions mèdiques. El mateix permet la monitorització en remot de l'estat emocional de pacients ...
  • Detecció de mascaretes en cares mitjançant visió per computador 

   Cervero Corbella, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Es presenta el disseny i la implementació d’un sistema de detecció de cares amb i sense mascareta, preparat per poder ser exportat en diferents plataformes. S’ha desenvolupat amb TensorFlow i amb la llibreria OpenCV ...
  • Detectors i descriptors de punts característics en imatges. Un estudi comparatiu 

   Armenteras Bosom, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del present projecte és realitzar una comparació dels principals algorismes de detecció i descripció de punts característics en imatges i la creació d’una aplicació pel reconeixement d’objectes utilitzant els ...
  • Dimensionat energètic i desenvolupament d'un sistema portàtil de càrrega per a drons mitjançant energies renovables 

   López López, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball és part d’un projecte que pretén dissenyar i implementar una plataforma portàtil per a la càrrega de drons amb energia renovable. Aquest sistema té l’objectiu d’alimentar les bateries que equipen els drons ...
  • Diseño de equipos para asistir a la medida de propiedades del suelo acoplados en los drones 

   Grau Duro, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte que esteu a punt de llegir tracta sobre el disseny d’un equip que anirà embarcat en un dron i tindrà l’aplicació de, mitjançant un sensor, inspeccionar terrenys agrícoles per obtener les seves propietats. Una ...
  • Diseño de una célula robotizada en una instalación 

   Cela Pascual, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El presente documento es el anteproyecto del diseño y posterior montaje de una célula robotizada parte de un proceso de fabricación en la industria del sector del automóvil, en él se define el apartado eléctrico y ...
  • Diseño e implementación de un sistema automático de inspección y control de calidad para tejidos mediante la utilización de equipos de visión artificial 

   Navarro Porrúa, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present projecte s’exposa i es detalla el disseny i la implementació d’una solució industrial real mitjançant la utilització d’equips de visió artificial Keyence per un sistema automàtic d’inspecció i control de ...