Now showing items 1-20 of 25

  • Actualizació en el maneig de la degeneració macular associada a l'edat 

   Ferreres Palatsí, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La DMAE és considera la principal causa de ceguera en el món occidental i en el món s’estima que hi ha entre 30 i 50 milions de persones que la pateixen i s'espera un augment d’aquesta xifra a causa de l'envelliment de la ...
  • Actualización en ambliopía 

   Zhao, Fan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'ambliopia és una condició produït per un desenvolupament visual anòmal que provoca una pèrdua de l'agudesa visual i d'altres habilitats visuals binoculars. Apareix principalment en les primeres etapes de la vida i ocasiona ...
  • Agudeza visual y fenómenos fóticos postoperatorios en pacientes implantados con 5 tipos de lentes intraoculares multifocales 

   Noguero Royo, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-03)
   Master thesis
   Open Access
   PROPÓSITO: El Objetivo de este trabajo es comparar la AV logMAR de lejos (4,3m), a la distancia intermedia (60cm), y en visión próxima (40cm) para 5 tipos de lentes intraoculares distintos; así como evaluar la percepción ...
  • Ambliopía y plasticidad sensorial 

   Negrete García, Mishell Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Durante años la ambliopía ha sido la principal causa de pérdida de visión en los niños, provocando pérdida o disminución de la agudeza visual a largo plazo, con una prevalencia en la población infanl. Definida como una ...
  • Análisis en banco óptico de lentes intraoculares de diseño avanzado e impacto clínico 

   Zaytouny Lmtioui, Amal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Análisis óptico y clínico de una lente intraocular de foco extendido 

   Ferran Piqueras, Rut (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-27)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Avaluació de l'enlluernament en pacients implantats amb lents intraoculars multifocals 

   Hosa Vila, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   PROPÒSIT: L’Objectiu d’aquest treball és la valoració de la difusió intraocular (straylight) en pacients implantats amb cinc lents intraoculars (LIO) multifocals diferents, comparats amb dos grups control, un de lents ...
  • Comparación clínica y en banco óptico de lentes intraoculares bifocales y trifocales. 

   Fernández Zambrano, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   OBJETIVOS: Comparar la calidad visual proporcionada por lentes intraoculares (LIOs) bifocales y trifocales mediante la evaluación de la visión lejana, intermedia y cercana en pacientes con implante bilateral y simétrico. ...
  • Estudi comparatiu de diferents lents intraoculars tòriques per a pacients operats de cataractes 

   Roig Valero, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-30)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu principal del present estudi és realitzar una comparativa entre diverses lents intraoculars (LIOs) tòriques que ja es troben comercialitzades per valorar el seu resultat pel que fa a la correcció d’astigmatismes ...
  • Estudi comparatiu entre la retinoscòpia estàtica i la retinoscòpia dinàmica monocular de Merchán 

   Visa Solà, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objectiu: Realitzar un estudi amb els resultats obtinguts de dues tècniques de retinoscopia, la estàtica i la dinàmica de Merchán, comparant-les amb els resultats finals obtinguts mitjançant l’examen subjectiu monocular ...
  • Estudio comparativo entre retinoscopía estática y retinoscopía dinámica monocular 

   Lleonart Plaza, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-09)
   Master thesis
   Open Access
   OBJECTIU: El principal objectiu és realitzar un estudi comparatiu entre la retinoscopia estàtica i la retinoscopia dinàmica monocular del Dr. Merchán i a la vegada, observar amb quina d’elles s’obtenen uns resultats més ...
  • Evaluación y comparación de la paquimetría realizada con dos técnologías diferentes 

   Pérez Jiménez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   Objectius: Analitzar i comparar la mesura del gruix corneal central mitjançant dues tecnologies diferents: un sistema basat en imatges Scheimpflug (Visionix VX130+) i un sistema de OCT-SA (equip Cirrus-HD-OCT 5000). Es ...
  • Hallazgos en la retina y vía óptica relacionados con la aparición de la ambliopía 

   Aguilar Bocanegra, Gerson-Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'ambliopia és una condició en la qual existeix una alteració en el processament visual, i es defineix clínicament com una disminució de l'agudesa visual (AV) monocular o binocular, que no es pot atribuir a anomalies ...
  • Interpretació dels resultats mitjançant el Pentacam 

   Cabezas Agut, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El tomògraf de càmera Scheimpflug Pentacam és un aparell amb el qual es pot realitzar un estudi acurat de les estructures anteriors oculars com la còrnia, el cristal·lí i la càmera anterior. L’aparell utilitza una tècnica ...
  • Lentes intraoculares bifocales 

   Baldich Arroyo, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Context: Les lents intraoculars són utilitzades per poder compensar poders diòptrics ja siguin refractius, en el cas de les ICL, o el poder diòptric del cristal·lí quan aquest s’extreu mitjançant una intervenció, com seria ...
  • Lentes intraoculares monofocales 

   Guerra Molero, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Propòsit: L'objectiu d'aquest treball és realitzar una recerca bibliogràfica sobre els materials utilitzats en la fabricació de lents monofocals, així com les plataformes i dissenys de l'òptica, i altres aspectes que puguin ...
  • Maneig optomètric en nens amb necessitats especials 

   Vidal Bernaltes, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Manifestacions oculars en pacients amb COVID-19 

   Guasch Niubó, Maria Magdalena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06)
   Master thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest treball és la realització d’una recerca bibliogràfica sobre la possible afectació ocular que ha causat la COVID-19. Per poder entendre com pot afectar la COVID-19 a l’ull s’ha investigat ...
  • Manual para el registro e interpretación de capturas con tomografía de coherencia óptica 

   Márquez Tamurejo, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una técnica de diagnóstico por la imagen no invasiva y de no contacto que permite estudiar in vivo las estructuras oculares. Es una técnica basada en la Interferometría de baja ...
  • Oclusió versus penalització farmacològica per al tractament de l'ambliopia 

   Huertas Hueso, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’ambliopia es caracteritza per una disminució de l’agudesa visual unilateral o bilateral per la privació del patró de visió o per una interacció binocular anormal i sense existir patologies oculars evidents que en siguin ...