Now showing items 1-14 of 14

  • Abordatge de la perspectiva de gènere en salut visual 

   Masdemont i Isern, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: Són molts els estudis científics que analitzen la presència de desigualtats de gènere en diferents àmbits i per tant es podria pensar que també n’hi haurà en salut visual. Objectius: Realitzar una cerca ...
  • Baja visión y ceguera en la red 

   Vico Hidalgo, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Hi ha nombroses pàgines web amb informació relacionada amb baixa visió i ceguesa, la qual cosa suposa un gran avantatge a l'hora de documentar-nos sobre aquest tema. No obstant això, els continguts que s'ofereixen a la ...
  • Causas de baja visión y ceguera infantil 

   Gil Elguera, Ysabel Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La ceguesa i la baixa visió infanto-juvenil són un problema de salut ocular i salut pública a tot el món. Un dèficit visual és la pèrdua total o parcial del sentit de la vista. En el terme "baixa visió", s’hi inclouen el ...
  •  Creació de programari per a l'entrenament d'habilitats de percepció, atenció i memòria visuals 

   Fuster Ventosa, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Un dels principals objectius de les escoles és que, en acabar el primer cicle d’educació primària, els nens i nenes hagin assolit el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, que és una condició necessària per ...
  • Creación de un servicio de apoyo y orientación para los pacientes de la unidad de baja visión del Centro Universitario de la Visión 

   Iglesias Portabales, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-20)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball s’exposa el marc contextual per a l’engegada d’un servei de suport i orientació dirigit als pacients de la Unitat de Baixa Visió del Centre Universitari de la Visió. Per això és imprescindible definir el ...
  • Creación de una guía para auxiliares de óptica 

   Gontá Sobrino, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Tenint en compte que les activitats que fan els auxiliars d’òptica són moltes, i que la formació amb la que opten als seus llocs de treball és poca, es veu la necessitat d’aprofundir en la seva formació. Aquest treball ...
  • Discapacitat visual i atletisme: una discapacitat, un repte, una meta 

   Saladich Vallribera, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La pràctica esportiva de persones cegues i discapacitades visuals, especialment l’atletisme, ha evolucionat en el curs de la història, no només com a mitjà d’integració d’aquesta població en la societat sinó també com a ...
  • Elaboración de un cuestionario para evaluar la alfabetización en salud visual 

   Sevillano Rosende, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-23)
   Master thesis
   Open Access
   Introducción La alfabetización tiene un impacto directo sobre la salud individual y pública. Del interés por la relación entre alfabetización y salud surgió el concepto de alfabetización en salud, que hace referencia a las ...
  • Estudi clínic comparatiu d'adaptació de dos models de lents progressives 

   Planagumà Cornellà, Aniol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Mesura del nivell d'empatia d'estudiants universitaris mitjançant el Test d'Empatia Cognitiva i Afectiva TECA 

   Vila Bonnin, María Lucía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Introducció: Podem entendre l’empatia des d’un punt de vista cognitiu com la forma de comprendre la situació emocional d’un altre amb perspectiva, i des d’un punt de vista afectiu com la forma de comprendre la situació ...
  • Protocolos de atención óptica en el CUV 

   Giral Quintana, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-19)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present treball s’expliquen els problemes que es pot trobar al centre universitari de la visió i que impossibilita una correcta i eficient gestió dels diferents recursos de que hi disposen els alumnes. Tot el treball ...
  • Recopilación y análisis de datos del Observatorio de la visión de la FOOT: datos relativos a la dispensación de gafas 

   Venteo López, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Objetivo: Elaborar un informe de resultados con los datos relativos a la adaptación y montaje de gafas, recogido por el Observatorio de la visión de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa en el curso 2018/19. Método: ...
  • Revisió de literatura sobre el concepte de qualitat de vida relacionada amb la visió. 

   Pérez Jiménez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Revisió de literatura sobre visió i fractures òssies en gent gran 

   Liarte Chico, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Objectius: Recopilar la literatura existent en relació a condicions de dèficit visual i fractures òssies entre les persones d’avançada edat i trobar possibles relacions entre les dues, així com trobar diferents mètodes de ...