Now showing items 1-8 of 8

  • Aprendre matemàtiques fent problemes col·laboradors 

   Cano Bautista, Annabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball s’ha realitzar una sèrie d’activitats per alumnes de primer d’ESO, una per cada trimestre, formada per 6 problemes, un enigma i problemes complementaris. Aquestes tres activitats es realitzaran a final ...
  • Introducció a l'estadística descriptiva a primer d'ESO 

   Guerrero Hernàndez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Aquest treball consisteix en l’elaboració d’una unitat didàctica per introduir l’estadística als alumnes de primer d’ESO. S’inicia el treball amb una recerca per comprovar el que el el Departament d'Ensenyament ...
  • Introducció a la criptografia per a estudiants d’ESO i batxillerat com a projecte interdisciplinari per a la millora de la competència matemàtica. 

   Llorens Sallarés, Agustín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-09)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • L’estímul de les matemàtiques a alumnes de diversitat de 4t d’ ESO 

   Fernández Campos, Mariano José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   Ens trobem amb un problema dintre de la realitat de les aules de secundària. Concretament amb l’alumnat d’atenció a la diversitat. Per què existeix un fracàs acadèmic tant preocupant amb aquest jovent? Existeixen varies ...
  • Pla d'acció Tutorial per a 3r ESO 

   Salvador Atienza, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Català: En el treball final de màster s’ha realitzat l’elaboració d’un pla d’acció tutorial de 3r d’ESO. Per a la realització d’aquest, s’han considerat les necessitats, problemàtiques,preocupacions i interessos ...
  • Reconeixement d'imatges per a persones amb discapacitats 

   Romeo Murgo, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-23)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu principal del projecte es desenvolupar una aplicació per a persones amb discapacitat sobre el sistema operatiu Android que permeti identificar el color d’una peça de roba i respongui de forma auditiva.
  • Sistema recomanador amb ordres de magnitud 

   Garcia Vidal, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El món dels sistemes recomanadors necessita noves tècniques que ens permetin recomanar productes més complexos com els que ens trobem a la vida real. Per un altre costat, cal millorar la interacció amb l'usuari i crear ...
  • Utilització de l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) com a metodologia didàctica 

   Agramunt Mayà, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   L'obvietat, per part de les metodologies tradicionals d'ensenyament-aprenentatge, dels mecanismes psicològics naturals d'aprenentatge té unes importants conseqüències per als estudiants, com poden ser la manca de motivació ...