Now showing items 1-20 of 81

  • Anàlisi d'instal·lacions centralitzades amb bomba de calor 

   Fontanals Palacios, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es porta a terme l’anàlisi d’un sistema de bomba de calor centralitzat per abastir les necessitats d’ACS i calefacció d’un edifici d’habitatges , per tal de descobrir la seva viabilitat tecnològica, ...
  • Análisis y optimización aerodinámica de un vehículo SUV 

   Clua Uceda, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Caracterització d'una bomba 

   Pineda Núñez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Caracterització experimental i numèrica d'un bescanviador de calor de carcassa i tubs 

   Salmerón Roma, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte es basa en l’estudi del funcionament d’un bescanviador de carcassa i tubs de tipus Aigua-Aigua en una configuració de flux paral·lel, on es desenvoluparà un model computacional amb un programa de simulació ...
  • Caracterització experimental i numèrica d'un perfil aerodinàmic 

   Roig Cererols, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-06-28)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball s’ha caracteritzat un perfil NACA0012 a través d’un estudi experimental al túnel de vent i a partir de simulació per ordinador amb el programa de CFD (Computational Fluid Dynamics) de codi obert OpenFOAM. ...
  • Caracterització i simulació CFD-1D del procés d'evaporació en dipòsits de transport Heavy-Duty 

   Padullés Domínguez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball és estudiar i caracteritzar el comportament del Gas Natural Liquat a l’interior del dipòsit de combustible d’un camió de transport Heavy-Duty quan aquest està estacionat. Quan el camió està ...
  • Characterization of the behaviour of a hydrodynamic system with CFD 

   Colomo Aumatell, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project has the aim characterising the friction between a plate and a fluid, in this case sea water. The analysis has been done with different geometries: with a flat plate and with a plate with small perturbations. ...
  • Climatització utilització bigues fredes 

   Girbau Forns, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del treball és l'estudi de l'estat de l'aire refrigerat per bigues de fred passives. Ens interessa l‟efecte que te sobre l‟estat de l‟aire, la temperatura de treball del bescanviador de calor i la variació de ...
  • Climatización y ventilación de un centro de datos 

   Bueno Díez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte té com ha finalitat el disseny de la instal·lació de climatització d’un centre de dades. En general podem definir un centre de dades com a un espai físic on entitats i clients externs podran allotjar ...
  • Contribució a l'estudi hidrodinàmic de sistemes boiants 

   Cano i Rifà, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball Final de Grau té com a finalitat contribuir en l’estudi hidrodinàmic de sistemes boiants destinats a l’aprofitament energètic provinent de les ones, focalitzant-se en l’obtenció de les forces hidrodinàmiques ...
  • Contribució a l'estudi hidrodinàmic de sistemes boiants destinats a la producció energètica 

   Forés Tarrada, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del treball és l’obtenció dels coeficients hidrodinàmics associats a unes determinades geometries de boies destinades a l’obtenció d’energia undimotriu. S’obtindran els coeficients de massa afegida i d’esmorteïment ...
  • Desenvolupament d'un model computacional del tunel de vent i validació experimental 

   Plens Fumanal, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball de fi de grau del Grau en Enginyeria Mecànica posa a prova la simulació computacional de dinàmica de fluids mitjançant el programari OpenFOAM on s'intentarà esbrinar si es pot reproduir casos d’experiments ...
  • Design of a pump head with automatic gas purge valve 

   Ghailan Tribak, Mounir (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-29)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El funcionament de les bombes dosificadores es pot veure indesitjablement interromput quan aquestes operen amb gasos que apareixen inoportunament al capçal d’aquestes bombes, invalidant completament la funció de dosificació ...
  • Diseño de un motor Stirling 

   Vives Albesa, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este trabajo de final de grado es diseñar un motor Stirling basado en un motor Stirling SOLO v161. La forma de modelizar el sistema es a través del software Dymola, basado en el lenguaje Modelica. Como ...
  • Diseño y construcción de un equipo de experimentación en energía solar térmica 

   Visiedo Corvillo, Juan Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte estudiarem un equip d’Energia Solar Tèrmica. El projecte constarà d’un col·lector solar tèrmic simple, muntat en una estructura dissenyada especialment per a tal. L’ estudi es cenyirà a calcular y ...
  • Disseny d'un equip experimental amb un turbocompressor 

   Pascual Vidal, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball de fi de grau tractarà el disseny des de zero d’un banc de treball que permeti estudiar les turbines de gas operant en un cicle de Brayton utilitzant un turbocompressor de geometria variable originalment ...
  • Disseny d'un sistema de recuperació energètica per a una caldera industrial de vapor 

   Requesens Martin, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Indutherm
   Aquest treball està basat en un projecte dirigit pel seu autor en el marc de les pràctiques extracurriculars dutes a terme en l’empresa Indutherm, S.L. Indutherm és una enginyeria i instal·ladora que proporciona solucions ...
  • Disseny del circuit de refrigeració líquida a un monoplaça de Formula Student amb motor a roda 

   García Varela, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-16)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Una de les parts més important dins d’un Fomula Student és el tren de potència ja que ha de treballar al rang de temperatures òptim per tal d’obtenir el màxim rendiment. L’equip d’e-Tech Racing modificarà el seu tren de ...
  • Disseny i contrucció d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda 

   Morera Luque, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L' objectiu del projecte disseny i construcció d'una maqueta d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda consisteix en dissenyar i construir una maqueta totalment operativa d'una central tèrmica a escala ...
  • Disseny i optimització d'una instal·lació d'ACS amb energia solar per a un centre poliesportiu 

   Río Regí, Eloi del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte persegueix la creació d’una llibreria de components d’una instal lació solar vàlida per el programa d’anàlisis dinàmic Dymola. El programa Dymola permet analitzar al llarg del temps les propietats d’un ...