Now showing items 1-20 of 66

  • Anàlisi d'instal·lacions centralitzades amb bomba de calor 

   Fontanals Palacios, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball es porta a terme l’anàlisi d’un sistema de bomba de calor centralitzat per abastir les necessitats d’ACS i calefacció d’un edifici d’habitatges , per tal de descobrir la seva viabilitat tecnològica, ...
  • Análisis y optimización aerodinámica de un vehículo SUV 

   Clua Uceda, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Caracterització d'una bomba 

   Pineda Núñez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Caracterització experimental i numèrica d'un bescanviador de calor de carcassa i tubs 

   Salmerón Roma, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte es basa en l’estudi del funcionament d’un bescanviador de carcassa i tubs de tipus Aigua-Aigua en una configuració de flux paral·lel, on es desenvoluparà un model computacional amb un programa de simulació ...
  • Caracterització i simulació CFD-1D del procés d'evaporació en dipòsits de transport Heavy-Duty 

   Padullés Domínguez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball és estudiar i caracteritzar el comportament del Gas Natural Liquat a l’interior del dipòsit de combustible d’un camió de transport Heavy-Duty quan aquest està estacionat. Quan el camió està ...
  • Characterization of the behaviour of a hydrodynamic system with CFD 

   Colomo Aumatell, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This project has the aim characterising the friction between a plate and a fluid, in this case sea water. The analysis has been done with different geometries: with a flat plate and with a plate with small perturbations. ...
  • Climatització utilització bigues fredes 

   Girbau Forns, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu del treball és l'estudi de l'estat de l'aire refrigerat per bigues de fred passives. Ens interessa l‟efecte que te sobre l‟estat de l‟aire, la temperatura de treball del bescanviador de calor i la variació de ...
  • Climatización y ventilación de un centro de datos 

   Bueno Díez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte té com ha finalitat el disseny de la instal·lació de climatització d’un centre de dades. En general podem definir un centre de dades com a un espai físic on entitats i clients externs podran allotjar ...
  • Contribució a l'estudi hidrodinàmic de sistemes boiants 

   Cano i Rifà, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball Final de Grau té com a finalitat contribuir en l’estudi hidrodinàmic de sistemes boiants destinats a l’aprofitament energètic provinent de les ones, focalitzant-se en l’obtenció de les forces hidrodinàmiques ...
  • Contribució a l'estudi hidrodinàmic de sistemes boiants destinats a la producció energètica 

   Forés Tarrada, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del treball és l’obtenció dels coeficients hidrodinàmics associats a unes determinades geometries de boies destinades a l’obtenció d’energia undimotriu. S’obtindran els coeficients de massa afegida i d’esmorteïment ...
  • Diseño de un motor Stirling 

   Vives Albesa, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El objetivo de este trabajo de final de grado es diseñar un motor Stirling basado en un motor Stirling SOLO v161. La forma de modelizar el sistema es a través del software Dymola, basado en el lenguaje Modelica. Como ...
  • Diseño y construcción de un equipo de experimentación en energía solar térmica 

   Visiedo Corvillo, Juan Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En aquest projecte estudiarem un equip d’Energia Solar Tèrmica. El projecte constarà d’un col·lector solar tèrmic simple, muntat en una estructura dissenyada especialment per a tal. L’ estudi es cenyirà a calcular y ...
  • Disseny d'un equip experimental amb un turbocompressor 

   Pascual Vidal, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present treball de fi de grau tractarà el disseny des de zero d’un banc de treball que permeti estudiar les turbines de gas operant en un cicle de Brayton utilitzant un turbocompressor de geometria variable originalment ...
  • Disseny i contrucció d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda 

   Morera Luque, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L' objectiu del projecte disseny i construcció d'una maqueta d'una central tèrmica demostrativa a escala reduïda consisteix en dissenyar i construir una maqueta totalment operativa d'una central tèrmica a escala ...
  • Disseny i optimització d'una instal·lació d'ACS amb energia solar per a un centre poliesportiu 

   Río Regí, Eloi del (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte persegueix la creació d’una llibreria de components d’una instal lació solar vàlida per el programa d’anàlisis dinàmic Dymola. El programa Dymola permet analitzar al llarg del temps les propietats d’un ...
  • Estudi d'un equip de refrigeració 

   Giner Azor, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   L’objectiu d’aquest treball de Final de Grau tracta principalment de l’estudi i la caracterització d’un equip de refrigeració utilitzat en la conservació i venda de productes alimentaris, especialment els productes ...
  • Estudi d'un sistema d'absorció d'impactes basat en un gas 

   Marquez Alonso, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Mitjançant el programà de simulació Dymola el qual implementa el llenguatge Modelica s'ha estudiar la viabilitat de l'aire com a gas per tal d'absorbir un impacte quan es troba a l'interior d'un cilindre que te incorporat ...
  • Estudi de bombes dosificadores 

   Arderiu Calvo-Alemany, Amadeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En el present document es descriuen el disseny i construcció d’un banc de proves, i el posterior estudi d’unes vàlvules antiretorn. Aquestes vàlvules formen part de diferents models de bombes dosificadores de l’empresa ...
  • Estudi de central elèctrica basada en energies renovables 

   Sbarbaro Sola, Vittorio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’era de la producció d’electricitat a partir de fonts basades en combustibles fòssils està arribant al seu fi. Entre les moltes noves tecnologies basades en fonts renovables que estan apareixent ...
  • Estudi de dimensionament d'una instal·lació frigorífica per a cambres d'assecatge en l'alimentació 

   Sánchez Solés, Joan Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El present projecte tracta del dimensionament de la maquinaria encarregada dels processos d’assecament de pernils. Per l’elaboració d’aquest aliment tant característic del país on vivim es necessiten unes condicions adequades ...