Now showing items 1-20 of 32

  • Analysis of public funding calls on building refurbishing and renewables installation: Opportunities and barriers for vulnerable collectives 

   Mata Ribes, Irene Ji (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres
   Every year, local, regional, national and European authorities offer public funding and calls to enhance the rehabilitation of buildings or the installation of renewable power sources in buildings, to improve their energy ...
  • Business plan to implement a Formula Student Academy 

   García Gimeno, Daniela Valentina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The presence of new technologies in our day to day entails a need in the increase of engineers to be able to face the new challenges that arise. Therefore, it can be interesting to develop ideas of different kind of ...
  • Caracterización y diseño de un modelo reducido de salas de edificios educativos para combatir la pandemia 

   Tugores Garcias, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Open Access
   En este trabajo se presenta el diseño de modelos de orden reducido que tienen como objetivo simular y analizar la evolución de la temperatura interior y la concentración de dióxido de carbono en salas educativas de la ...
  • Determination of most efficient methods to mitigate the effects of energy poverty 

   Brescó Ballester, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   EmpowerMed
   This Final Degree Project aims to analyze the performance of the different activities carried out to reduce the effects of energy poverty in the framework of the EmpowerMed project. EmpowerMed is an European project present ...
  • Diseño de unos esquís 

   Mejías De Bolós, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este trabajo de final de grado se presenta el diseño de unos esquís y el estudio de un posible lanzamiento de estos esquís al mercado. Para realizar este proyecto, en primer lugar, se ha introducido el mundo del esquí, ...
  • Disseny i fabricació d’un colin per una motocicleta de competició 

   Olivella Serra, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ETSEIB Racing
   Aquest TFG s’emmarca dintre del projecte ETSEIB Racing de la universitat que consisteix en dissenyar i fabricar una motocicleta de competició des de cero. En concret aquest treball tracte del procés de disseny i fabricació ...
  • Estudi comparatiu de consum energètic i emissions del cotxe elèctric amb els cotxes de combustió interna 

   Ignacio Martin, Maurici (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és comparar en termes de consum d’energia, d’emissions de diòxid de carboni i de rendibilitat econòmica, els vehicles elèctrics amb els vehicles de combustió interna. Per tal d’assolir l’objectiu ...
  • Estudi de l'estat de salut de les bateries del vehicle elèctric al final de la seva vida útil 

   Bibiloni Mulet, Pere Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document té com a objectiu l’estudi de l’estat de salut (SOH) de les bateries dels cotxes elèctrics. Per a fer-ho, s’aprofundeix en el tipus de bateries i en el seu funcionament. Seguidament se segueixen uns ...
  • Estudi de la viabilitat d’electrificació parcial o total de vehicles de combustió 

   Gurrera Planas, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document té com a objectiu estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de l’electrificació de vehicles comercials de combustió mitjançant un Kit. L’estudi es centra en determinar les característiques necessàries dels ...
  • Estudi de la viabilitat que les extraccions d’hidrocarburs no convencionals, com la fractura hidràulica, s’instal•lin a Catalunya 

   Solé Sala, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi de l’impacte ambiental de la producció de pa precuit i congelat 

   Tarifa Pi, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El pa és un dels aliments bàsics de la dieta mediterrània. Recentment, la producció de pa precuit congelat està guanyant quota de mercat, sent els supermercats els principals, però no únics, compradors d’aquest producte. ...
  • Estudi del consum i confort tèrmic de llars afectades per pobresa energètica 

   Ruiz De Alegría Sala, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Este trabajo está integrado dentro del proyecto europeo EmpowerMed que tiene como objetivo principal empoderar a las mujeres para que actúen contra la pobreza energética focalizándose en las zonas del Mediterráneo. En ...
  • Estudi del final de vida del vehicle elèctric. 

   Marti Rosich, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu poder fer una previsió de quan les primeres bateries de vehicles elèctrics començaran a deixar de ser útils per a la circulació i s’hauran de començar a gestionar. Per poder estimar quan ...
  • Estudi del potencial i els reptes de la resposta a la demanda elèctrica en edificis 

   Mestre Millon, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’oferta energètica actual es genera en gran part per mitjans no renovables. L’energia produïda de manera renovable és més difícil d’aprofitar i depèn de factors externs no controlables com el sol o el vent. Per poder ...
  • Estudi dels efectes de la COVID-19 en el consum energètic de les llars 

   Ventura Iglesias, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El confinament viscut a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 va canviar de sobte la rutina de les persones i d’aquesta manera la quantitat de temps que passaven a la llar. En aquest treball s’analitzen els efectes ...
  • Estudi d’envelliment de bateries de Nissan Leaf per segona vida 

   Grauges Graell, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Fundació Eurecat / Institut de Recerca en Energia de Catalunya / Project COBRA (CObalt-free Batteries for FutuRe Automotive Applications)
   La bateria és una de les parts més importants del vehicle elèctric. A mesura que passa el temps i es va utilitzant, les seves propietats es van degradant, i quan ha arribat al 80% de la capacitat inicial es diu que ha ...
  • Estudi d’una planta propulsora elèctrica d’enlairament per a aero-planejadors 

   Vallespí Fenollosa, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This study is focused on the development of a battery pack for electric motor-glider applications. First of all, the state of the art shows the reader how developed are motor­glider and battery industries, by overviewing ...
  • Estudi i disseny d'un model d'envelliment de bateries d'un autobús urbà elèctric 

   Bou i Sabrià, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi per a l'abastament energètic en zones rurals mitjançant energies renovables reutilitzant bateries de vehicles elèctrics 

   Cabello Herencia, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-09)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Dissenyar el sistema energètic global de la masia o casa rural considerant: -Càlcul del consum energètic estimat. -Elecció dels diferents elements de generació energètica. -Dimensionament de les fonts de generació. -Estudi ...
  • Estudi per implementar metodologies Extreme a projectes de recerca en curs 

   Tercero Lastres, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Institut de Recerca en Energia de Catalunya
   El següent treball estudia l’aplicació de metodologies de gestió de projectes Extreme en projectes d’R+D pur. Concretament, l’objectiu és millorar la gestió de projectes d’R+D pur establint solucions a les seves problemàtiques ...