Now showing items 1-20 of 44

  • Analysis of public funding calls on building refurbishing and renewables installation: Opportunities and barriers for vulnerable collectives 

   Mata Ribes, Irene Ji (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Associació Catalana d'Enginyeria sense Fronteres
   Every year, local, regional, national and European authorities offer public funding and calls to enhance the rehabilitation of buildings or the installation of renewable power sources in buildings, to improve their energy ...
  • Business plan to implement a Formula Student Academy 

   García Gimeno, Daniela Valentina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Bachelor thesis
   Open Access
   The presence of new technologies in our day to day entails a need in the increase of engineers to be able to face the new challenges that arise. Therefore, it can be interesting to develop ideas of different kind of ...
  • Caracterización del patrón de conducción de usuarios con vehículos eléctricos 

   Sanchez Perez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-17)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Institut de Recerca en Energia de Catalunya
   A lo largo del tiempo, se ha utilizado el vehículo de combustión como medio de transporte mayoritario. Con el creciente aumento de la contaminación, cambio climático y problemas de salud, generados a partir de las emisiones ...
  • Caracterización y diseño de un modelo reducido de salas de edificios educativos para combatir la pandemia 

   Tugores Garcias, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-03)
   Master thesis
   Open Access
   En este trabajo se presenta el diseño de modelos de orden reducido que tienen como objetivo simular y analizar la evolución de la temperatura interior y la concentración de dióxido de carbono en salas educativas de la ...
  • Determination of most efficient methods to mitigate the effects of energy poverty 

   Brescó Ballester, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   EmpowerMed
   This Final Degree Project aims to analyze the performance of the different activities carried out to reduce the effects of energy poverty in the framework of the EmpowerMed project. EmpowerMed is an European project present ...
  • Diseño de unos esquís 

   Mejías De Bolós, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   En este trabajo de final de grado se presenta el diseño de unos esquís y el estudio de un posible lanzamiento de estos esquís al mercado. Para realizar este proyecto, en primer lugar, se ha introducido el mundo del esquí, ...
  • Disseny d'un dispositiu hidroelèctric de baixa potència, portàtil i versàtil per rius de baix cabal 

   Roch Rosales, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest treball de final de grau tracta sobre donar una solució tecnològica al problema de no tenir electricitat als campaments d'estiu a la muntanya. Concretament, als campaments escoltes que es fan a l'estiu, que duren ...
  • Disseny i fabricació d’un colin per una motocicleta de competició 

   Olivella Serra, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   ETSEIB Racing
   Aquest TFG s’emmarca dintre del projecte ETSEIB Racing de la universitat que consisteix en dissenyar i fabricar una motocicleta de competició des de cero. En concret aquest treball tracte del procés de disseny i fabricació ...
  • Electrificació d'un microcotxe 

   Ródenas Ruiz, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu donar a conèixer el retrofit de vehicles de combustió convertint-los en elèctrics. Al llarg del projecte es treballa amb un prototip de vehicle a electrificar, en concret es tracta d’un ...
  • Estudi comparatiu de consum energètic i emissions del cotxe elèctric amb els cotxes de combustió interna 

   Ignacio Martin, Maurici (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L’objectiu d’aquest treball és comparar en termes de consum d’energia, d’emissions de diòxid de carboni i de rendibilitat econòmica, els vehicles elèctrics amb els vehicles de combustió interna. Per tal d’assolir l’objectiu ...
  • Estudi de l'estat de salut de les bateries del vehicle elèctric al final de la seva vida útil 

   Bibiloni Mulet, Pere Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document té com a objectiu l’estudi de l’estat de salut (SOH) de les bateries dels cotxes elèctrics. Per a fer-ho, s’aprofundeix en el tipus de bateries i en el seu funcionament. Seguidament se segueixen uns ...
  • Estudi de la transitorietat del vehicle elèctric de bateries com a alternativa de mobilitat 

   Borreguero Ruiz, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-02-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Els orígens del vehicle elèctric es remunten al segle XIX, quan els inventors i enginyers van co- mençar a experimentar amb cotxes alimentats amb bateries. Els primers cotxes elèctrics es van utilitzar principalment per a ...
  • Estudi de la viabilitat d’electrificació parcial o total de vehicles de combustió 

   Gurrera Planas, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest document té com a objectiu estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de l’electrificació de vehicles comercials de combustió mitjançant un Kit. L’estudi es centra en determinar les característiques necessàries dels ...
  • Estudi de la viabilitat que les extraccions d’hidrocarburs no convencionals, com la fractura hidràulica, s’instal•lin a Catalunya 

   Solé Sala, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
  • Estudi de l’impacte ambiental de la producció de pa precuit i congelat 

   Tarifa Pi, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El pa és un dels aliments bàsics de la dieta mediterrània. Recentment, la producció de pa precuit congelat està guanyant quota de mercat, sent els supermercats els principals, però no únics, compradors d’aquest producte. ...
  • Estudi de viabilitat econòmica per l’adaptació de places de pàrquing per vehicle elèctric 

   Abadias Pérez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte tracta de l’adaptació d’unes places de pàrquing per poder carregar el vehicle elèctric degut al creixement d’usuaris i usuàries d’aquest mitjà de transport cada cop més comú al dia a dia. Aquestes places ...
  • Estudi del consum i confort tèrmic de llars afectades per pobresa energètica 

   Ruiz De Alegría Sala, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   Este trabajo está integrado dentro del proyecto europeo EmpowerMed que tiene como objetivo principal empoderar a las mujeres para que actúen contra la pobreza energética focalizándose en las zonas del Mediterráneo. En ...
  • Estudi del final de vida del vehicle elèctric. 

   Marti Rosich, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte té com a objectiu poder fer una previsió de quan les primeres bateries de vehicles elèctrics començaran a deixar de ser útils per a la circulació i s’hauran de començar a gestionar. Per poder estimar quan ...
  • Estudi del potencial i els reptes de la resposta a la demanda elèctrica en edificis 

   Mestre Millon, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’oferta energètica actual es genera en gran part per mitjans no renovables. L’energia produïda de manera renovable és més difícil d’aprofitar i depèn de factors externs no controlables com el sol o el vent. Per poder ...
  • Estudi dels efectes de la COVID-19 en el consum energètic de les llars 

   Ventura Iglesias, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El confinament viscut a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 va canviar de sobte la rutina de les persones i d’aquesta manera la quantitat de temps que passaven a la llar. En aquest treball s’analitzen els efectes ...