Now showing items 1-8 of 8

  • Carrera Docente en España y la Unión Europea (Dossier Informativo) 

   Zambrano Steinfeld, Federico José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El presente trabajo consiste en: a. La investigación y comparativa general acerca de las formas, el funcionamiento y estructura de los modelos de acceso a la carrera docente en las comunidades de España y en los países ...
  • Contextos i situacions per a l’aprenentatge dels percentatges a l’ESO 

   Ferrer Birbe, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • L'estadística a secundària i batxillerat. Síntesi de suport. 

   Andreu Ramírez, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Aquest treball consisteix en una web la finalitat principal de la qual és servir com a suport a l'explicació de/la professor/a (projectada en una pantalla o pissarra electrònica), i la secundària és servir de ...
  • Material didàctic amb minitab per abordar l'estadística a secundària 

   Cabús i Llauradó, Emma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Català: Aquest treball té com a finalitat mostrar la recerca duta a terme en l’àmbit de l’ensenyament de l’estadística a nivell de secundària que té com a resultat final l’elaboració de la web http://mdminitab.ueuo.com ...
  • Optimització dels recursos en l’ensenyament i aprenentatge d’estadística i probabilitat a secundària amb la implantació de l'1 per 1 

   Lavila Segura, Sònia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-06)
   Master thesis
   Open Access
   El treball desenvolupa, en primer lloc, l’estudi de què és un model educatiu i curricular basat en competències, quines característiques, conseqüències i dificultats comporta aquest enfocament curricular i com el projecte ...
  • Papiroflèxia i geometria a primer de ESO 

   Valero Lanau, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball s’analitzarà la utilització de la Papiroflèxia com a recurs didàctic per la impartició del Bloc Curricular d’Espai i Forma al primer curs d’ESO. La Geometria és una matèria que sol ser l’eterna oblidada ...
  • Pregunta, intuïció i debat en l’ensenyament de les matemàtiques 

   Garcia Nacher, Dan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-13)
   Master thesis
   Open Access
   L’ensenyament de les matemàtiques en l’actualitat, sovint es limita a presentar de manera unidireccional una sèrie de procediments de càlcul que han de servir per a resoldre un problema tipus. Ens donem per satisfets si ...
  • Ús de les matemàtiques per una educació a favor de la sostenibilitat medi ambiental 

   Cabrera i Oliver, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El context econòmic actual és un obstacle per a l’obtenció d’escoles verdes i suposa un endarreriment en l’educació cap a la sostenibilitat. Les ajudes externes als centres són cada vegada més febles o nul·les, de manera ...