Now showing items 1-5 of 5

 • A model for Janus and Epimetheus 

  Olivé Farga, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this work we present a model that tries to fit the behaviour of Janus and Epimetheus, two co-orbital moons of Saturn. This has been done before using the model for the two-dimensional restricted three-body problem, and ...
 • Analysis of periodic solutions of the system Janus - Epimetheus 

  Huesca Molina, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Desenvolupament d'un model 2-dimensional per el sistema coorbital de Janus i Epimetheus al voltant de Saturn, afegint l'aplanament del planeta. Demostracio d'un teorema de simetries sobre les equacions de moviment i analisi ...
 • Estudi numèric de la complexitat de les equacions variacionals d'un sistema diferencial 

  García Gutierrez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte comparem l'actuació de diferents mètodes a l'hora de calcular la matriu de derivades respecte condicions inicials d'una solució d'un sistema diferencial. Primer, es fa un anàlisi numèrica teòrica del ...
 • Òrbites d'ejecció-col·lisió en el problema restringit dels tres cossos 

  Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites d'ejecció-col·lisió. Com és conegut per a valors suficientment petits del paràmetre de mases i regions de Hill prou restrictives ...
 • Òrbites d'Ejecció-Col·lisió en el Problema Restringit dels Tres Cossos 

  Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites d'ejecció-col·lisió. Com és conegut, per a valors suficientment petits del paràmetre de masses i regions de Hill prou restrictives ...