Now showing items 1-6 of 6

  • A model for Janus and Epimetheus 

   Olivé Farga, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this work we present a model that tries to fit the behaviour of Janus and Epimetheus, two co-orbital moons of Saturn. This has been done before using the model for the two-dimensional restricted three-body problem, and ...
  • Analysis of periodic solutions of the system Janus - Epimetheus 

   Huesca Molina, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d'un model 2-dimensional per el sistema coorbital de Janus i Epimetheus al voltant de Saturn, afegint l'aplanament del planeta. Demostracio d'un teorema de simetries sobre les equacions de moviment i analisi ...
  • Estudi numèric de la complexitat de les equacions variacionals d'un sistema diferencial 

   García Gutierrez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte comparem l'actuació de diferents mètodes a l'hora de calcular la matriu de derivades respecte condicions inicials d'una solució d'un sistema diferencial. Primer, es fa un anàlisi numèrica teòrica del ...
  • Òrbites d'Ejecció-Col·lisió en el Problema Restringit dels Tres Cossos 

   Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites d'ejecció-col·lisió. Com és conegut, per a valors suficientment petits del paràmetre de masses i regions de Hill prou restrictives ...
  • Òrbites d'ejecció-col·lisió en el problema restringit dels tres cossos 

   Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites d'ejecció-col·lisió. Com és conegut per a valors suficientment petits del paràmetre de mases i regions de Hill prou restrictives ...
  • Partial differential equations in finance : The case of The American Option 

   Elson, Thomas Alain Christopher (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This work introduces the well known Black-Scholes partial differential equation. Namely,the focus is on its application on assessing the value of American options. This is an important topic in finance, as researchers are ...