Now showing items 1-9 of 9

  • A model for Janus and Epimetheus 

   Olivé Farga, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In this work we present a model that tries to fit the behaviour of Janus and Epimetheus, two co-orbital moons of Saturn. This has been done before using the model for the two-dimensional restricted three-body problem, and ...
  • Analysis of periodic solutions of the system Janus - Epimetheus 

   Huesca Molina, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d'un model 2-dimensional per el sistema coorbital de Janus i Epimetheus al voltant de Saturn, afegint l'aplanament del planeta. Demostracio d'un teorema de simetries sobre les equacions de moviment i analisi ...
  • Ejection-collision orbits in the restricted three-body problem 

   Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-06)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The main objective of this dissertation is the study of the ejection-collision (EC) orbits in the circular and planar Restricted Three Body Problem (RTBP from now on). In particular, we will focus on the analytical and ...
  • Equacions en derivades parcials a les finances 

   González Sierras, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   S'introdueixen les opcions, un tipus de contracte financer, que són objecte principal d'estudi del treball. En una primera part se'n deriven les equacions en derivades parcials que en governen el seu preu i en una segona ...
  • Estudi numèric de la complexitat de les equacions variacionals d'un sistema diferencial 

   García Gutierrez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte comparem l'actuació de diferents mètodes a l'hora de calcular la matriu de derivades respecte condicions inicials d'una solució d'un sistema diferencial. Primer, es fa un anàlisi numèrica teòrica del ...
  • Model per a impressió 3D de superfícies basades en Batimetria 

   Baños Castelló, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En la durada de tot el projecte es parlarà del funcionament tècnic de mètodes d'interpolació en l'àmbit de topografia i batimetria a partir dades no estructurades per generar una malla de nous punts, la qual finalment la ...
  • Òrbites d'Ejecció-Col·lisió en el Problema Restringit dels Tres Cossos 

   Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites d'ejecció-col·lisió. Com és conegut, per a valors suficientment petits del paràmetre de masses i regions de Hill prou restrictives ...
  • Òrbites d'ejecció-col·lisió en el problema restringit dels tres cossos 

   Rodríguez del Río, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest treball farem un estudi del problema restringit dels tres cossos i de les òrbites d'ejecció-col·lisió. Com és conegut per a valors suficientment petits del paràmetre de mases i regions de Hill prou restrictives ...
  • Partial differential equations in finance : The case of The American Option 

   Elson, Thomas Alain Christopher (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   This work introduces the well known Black-Scholes partial differential equation. Namely,the focus is on its application on assessing the value of American options. This is an important topic in finance, as researchers are ...