Now showing items 1-20 of 40

  • Algorisme de seguiment d’objectes deformables 

   Sánchez Centelles, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01-15)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Cirurgia assistida mitjançant visió per computador 

   Cote Rojas, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte s'ha desenvolupat una solució informàtica que, a partir de l'enregistrament en vídeo d'una cirurgia mínimament invasiva, és capaç de detectar i marcar sobre aquest vídeo les eines utilitzades per el cirurgià.
  • Clasificación automática de especies arbóreas 

   Cano Esteban, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto trata de a partir de una base de datos de imágenes microscópicas de maderas de 112 especies diferentes del Amazonas, probar distintas técnicas de visión por computador que clasifiquen cada imagen en su respectiva ...
  • Computer vision for Pedestrian detection using Histograms of Oriented Gradients 

   Rodríguez Fernández, José Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Proyecto de visión por computador para la detección de peatones, entendidas como personas en posición vertical, en imágenes estáticas. La detección se basa en el descriptor propuesto por Dalal & Triggs; Histograma de ...
  • Conducción automática mediante redes de imitación en un entorno virtual 

   Miedes Bragado, Erik (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La conducción autónoma es una de las ramas de la inteligencia artificial que más se está estudiando en los últimos años. Las grandes compañías automovilísticas equipan ya sus vehículos con sistemas cada vez más avanzados, ...
  • Detección automática de personas en secuencias de vídeo 

   Escriche Oro, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La visión por computador es una disciplina científica enfocada a la extracción de información a partir de imágenes, ofreciendo soluciones a problemas del mundo real. Trata de producir como los humanos usamos nuestros ...
  • Detector robust de persones mitjançant visió per computador 

   Rosa Martín, Manel (Universitat Politécnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte hem desenvolupat un sistema robust per a detectar persones dretes de cara a la càmera com seria el cas de un interlocutor. Aquest sistema es basa en la detecció de certes parts del cos que seran fusionades ...
  • Diagnosi precoç de cancer de mama mitjançant visió per computador 

   Noguera Martinez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-17)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Desenvolupament d'un sistema assistit per visió per computador capaç d'identificar si en una biòpsia hi ha presència de càncer de mama o no.
  • Domotització de la llar amb servidor Raspberry 

   Baqués Arcusa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objectiu de "Domotització de la llar amb servidor Raspberry" és dissenyar un sistema domòtic per un habitatge amb un cost econòmic relativament baix. Les funcionalitats implementades són Control de llums, Càmera de ...
  • Dotació d'expressions facials a un robot humanoide 

   López Cabrera, Juan Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Extracción automática de caras en imágenes captadas con móviles Android 

   Delgado Rodríguez, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Estudi i implementació de la detecció de cares en imatges primerament en un entorn de PC i finalment aplicar aquest coneixement en la implementació d'una aplicació en el sistema operatiu Android.
  • Gesture recognition using histograms of optical flow 

   Wen, Ruochen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   In the field of Computer Vision, Gesture Recognition is kind of crucial problem. What differ video classification from normal image classification is that the enormous amount number of video data can not be ignored, ...
  • Human-Computer interaction using hand gesture recognition 

   Feng, Pin-Sho (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03-03)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Implementation of an audio player prototype 

   Flores Tafur, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04-24)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   [CASTELLÀ] El proyecto consiste en la implementación de un prototipo del reproductor MP3, que representa la primera fase de creación de un producto comercial basado en la filosofía de Open Hardware. Aparte de implementación, ...
  • Improved dense trajectories for gesture recognition 

   Pujol Torramorell, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte tractarem d'aconseguir reconèixer un conjunt de gestos prèviament establerts en temps real utilitzant l'algoritme Improved Dense Trajectories.
  • Integració d'un sistema de autolocalització de robots mòbils mitjançant visió per computador 

   Mavlankar Mavlankar, Aniket (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La finalitat del treball serà la de desenvolupar i integrar un sistema d'autolocalització basat en visió per computador per a robots mòbils. L'interacció amb es farà per mitjà d'un dispositiu mòbil, amb el que l'usuari ...
  • Interfaz persona-ordenador mediante lenguaje gestual 

   Benedet Jiménez, Hugo Tomás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Interfície Bluetooth entre microcomputador i telèfon mòbil per a la captura i tractament de dades 

   Yáñez Nieto, Jose Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   L'objectiu principal d'aquest projecte és comunicar una bicicleta elèctrica equipada amb una sèrie de sensors amb un dispositiu mòbil amb la finalitat de tractar les dades captades provinents d'aquests sensors. Utilitzar ...
  • Interfície CAN-Bluetooth per al control i monitorització d'una bicicleta ecològica 

   Viñals Gangolells, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte de final de carrera es basa en el disseny d'un sistema de comunicacions que realitza un pont entre les comunicacions de control (bus CAN) i altres dispositius per mitjà d'una comunicació sense fils (Bluetooth). ...
  • Localització de text en imatges amb sistemes Android 

   Sala Ramos, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-04-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El projecte desenvolupat tracta el reconeixement de text en imatges sobre qualsevol ambient. S'ha creat una aplicació per a dispositius Android, capaç de reconèixer el text que es pugui trobar en les escenes capturades ...