Now showing items 1-9 of 9

  • Aprovechamiento de una cubierta para la generación de energía fotovoltaica 

   Garcia Castañeda, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   El present projecte final de carrera pretén fer una descripció sense ambigüitat d'una instal·lació de generació d'electricitat mitjançant mòduls solars fotovoltaics. Aquesta s'ha d'instal·lar sobre la coberta d'una de ...
  • Disseny d’una estació de càrrega d’alta potència per a camions elèctrics 

   March Torné, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-28)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La necessitat de reduir les emissions globals de CO₂ exigeix que el sector del transport de mercaderies per carretera hagi de començar a plantejar un canvi en el mitjà de transport utilitzat actualment (camions de combustió ...
  • Electrical installation in a concrete block factory 

   Vera Ambel, Juan Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Electrification of a hangar for aircrafts 

   Fernández Roncel, Eloy (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Instal·lació de climatització amb suport de geotèrmia de naus d'ús polivalent sociocultural 

   Such Basiana, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Projecte final de carrera realitzat sobre l’estudi i anàlisi dels tancaments d’un conjunt de naus polivalents d’ús sociocultural per al càlcul de les seves càrregues tèrmiques tant de calefacció com de refrigeració. Posterior ...
  • Instal·lació elèctrica d'una nau industrial 

   Escudero Hernàndez, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el present projecte es defineixen les característiques de la instal·lació elèctrica d’una nau industrial. Es desenvolupen tots els passos per dur a terme una correcte instal·lació pels bens materials i personals. Es ...
  • Proyecto de instalación de enlace y servicios comunes. Proyecto de energia solar térmica destinado a ACS para vivienda plurifamiliar 

   Rodríguez Pérez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-18)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
  • Proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de un hotel 

   Perelló Andreu, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest TFG té com a objectiu desenvolupar un projecta d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió d’un hotel situat a Mallorca, Illes Balears. A través d’una sèrie de càlculs i elecció de components es durà a terme el ...
  • Reforma de l’enllumenat d’un club de pàdel 

   Abadia Obis, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El present projecte planteja la reforma de la instal·lació d’enllumenat d’un club de pàdel. El principal objectiu és canviar les lluminàries de descàrrega per tecnologia LED. Per tal de mostrar el procediment sobre u ...