Now showing items 1-20 of 31

  • Abstraction capabilities of deep neural networks while learning chess 

   Mitjans Coma, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-10)
   Master thesis
   Open Access
   En aquest treball es fa un estudi detallat de les Xarxes Neuronals, especialment de les xarxes neuronals profundes. En la part pràctica, s'utilitzen xarxes neuronals convolucionals per crear programes capaços d'apendre a ...
  • Activity recognition using wearable sensors in people with neuromuscular impairments 

   Siliato Robles, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   This TFM focus on the development of algorithms to analyze the arm activity measured with wearable sensors. The main objective is to provide a feedback to specialists about arm usage in people with neuromuscular impairments ...
  • Analysis and parametrization of the evolution of mobility in muscular dystrophies from the data of 6MWT using the WalkTEST+ system 

   Camps Cubarsí, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-20)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   The aim of this project is to analyse and parametrize the evolution of the gait in muscular dystrophies such as Duchenne, Becker or Myotonic, and to discriminate them from the control group. The data has been collected ...
  • Anàlisi de necessitats i millores en termes d'operativitat i eficàcia per a la construcció de sistemes rurals de biogàs 

   Aldámiz-Echevarría Burgués, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La necesidad de un desarrollo sostenible es uno de los objetivos del siglo 21. Muchos países desarrollados están hoy en día aceptando el reto y convirtiendo sus planes energéticos en unos más sostenibles. Sin embargo, ...
  • Automatic translation between layman and HPO terms using machine learning algorithms 

   Manzini, Enrico (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-10)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Biological Pathway enrichment of Liquid Chromatography - Mass Spectrometry data through spectral graph analysis 

   Picart Armada, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Els experiments de recerca biol ogica sobre el metabolisme hum a solen usar CL/EM, Cromatografi a Li quida - Espectrometria de Masses, per obtenir informaci o sobre els compostos a les mostres,per o aquest tipus de dades ...
  • Biomimetic set up for chemosensor-based machine olfaction 

   Ziyatdinov, Andrey (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-04)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The thesis falls into the field of machine olfaction and accompanying experimental set up for chemical gas sensing. Perhaps more than any other sensory modality, chemical sensing faces with major technical and conceptual ...
  • Churn management in agriscience. Client churn in large scale corn seed sales 

   Boixader Tomás, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   This Master's Thesis was done while working in a technological consultancy firm, and it outlines the steps of a real business project. It is a supervised classification problem in which the goal is to predict customer churn ...
  • Computational representation and discovery of transcription factor binding sites 

   Maynou Fernàndez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-01)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The information about how, when, and where are produced the proteins has been one of the major challenge in molecular biology. The studies about the control of the gene expression are essential in order to have a better ...
  • Connexió de PowerGate a un sistema ERP extern 

   Fabregat Domènech, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte està desenvolupat en l’entorn d’una empresa tecnològica centrada en el món de Manufacturing i en l’extensió de productes d’Autodesk destinats a aquest sector. L’autor del projecte, membre del departament ...
  • Creació i desenvolupament d'una aplicació per al reconeixement d'espècies d'arbres a partir d'una fotografia de l'escorça. 

   Gironès Bedós, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Creation and development of an AI teaching assistant 

   Benedito Saura, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-01)
   Master thesis
   Open Access
   During this project, an end-to-end solution has been provided, creating and developing a Chatbot that, using Artificial Intelligence, is able to solve doubts that students may have within the domain of a university subject. ...
  • Desenvolupament d’una aplicació web per a NLP 

   Montoliu Torruella, Max (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu del treball és la implementació d’un aplicatiu web capaç de facilitar l’accés al públic general d’un mètode de traducció capaç de relacionar descripcions simptomàtiques amb termes corrents amb una ontologia ...
  • Design of a test system for embedded processor boards 

   Alonso Barbero, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Open Access
   One of the most important part during the manufacturing process of an embedded system board is the final test. This process will guarantee that each of its parts that theboard contains works correctly and ensure the embedded ...
  • DiffuPath Multi-omic analysis on integrative biological networks through diffusion label propagation 

   Marin-Llaó, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   En aquest projecte, es pretén oferir una implementació en Python de diferents algoritmes de difusió, ja implementada i distribuïda en R amb la llibreria diffuStats [2]. Aquesta seria distribuida en forma de mòdul, tant per ...
  • Estudi de la derivació electrònica de pacients en el sistema sanitari català 

   Forgas Ylla-català, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-11-01)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
   En el context heterogeni i divers que conforma el sistema sanitari català, des de la Coordinació General de les TIC del Servei Català de la Salut s’ha impulsat diversos projectes TIC transversals un dels quals és una ...
  • Estudio de la viabilidad del cálculo de la vergencia en el espectro visible 

   García Tapia, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Forecasting con Machine Learning y Deep Learning 

   Espeleta, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Cada vez más empresas necesitan buenas determinaciones futuras de su demanda. Muchas empresas disponen de sistemas basados en técnicas clásicas, disponibles en software como SAS, IBM o Excel. Este proyecto pretende explicar ...
  • Genetic association analysis of complex diseases through information theoretic metrics and linear pleiotropy 

   Brunel Montaner, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11-14)
   Doctoral thesis
   Open Access
   The main goal of this thesis was to help in the identification of genetic variants that are responsible for complex traits, combining both linear and nonlinear approaches. First, two one-locus approaches were proposed. The ...
  • Genetic Association Study in Osteoporosis 

   Pons Mojena, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Dia rere dia, la tecnologia i la tècnica avancen a un ritme vertiginós, fent possible l’abaratiment de molts processos i el que aquests comporten. És el cas de la genètica, on fa menys de dues dècades encara semblava ...