Now showing items 1-20 of 50

 • Accesibilidad de la Web e Intranet de la EPSEVG 

  Ortiz Hernández, Laura; Rosa Iglesias, Rafael de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En este proyecto se ha adaptado la nueva web de la EPSEVG a la nueva ley española publicada en el BOE número 312 de 29/12/2007 que obliga a los organismos públicos a cumplir como mínimo con el segundo nivel de accesibilidad ...
 • Adaptació curricular de la unitat didàctica “La representació dels objecte” a l'aula de tecnologia, per alumnes nouvinguts 

  Sumalla Benito, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-08)
  Master thesis
  Open Access
  La present memòria recull una proposta d’adaptació curricular de la unitat didàctica “La representació dels objectes”, per a la matèria de Tecnologia de 1r Curs d’ESO. Aquesta adaptació curricular és pensada per a dos ...
 • Aplicació del coaching a l’aula 

  Romeu Torres, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
  Master thesis
  Open Access
  Els centres educatius d’avui en dia, siguin de la titularitat que siguin, s’enfronten a nous reptes per adaptar-se a la cada cop societat més canviant. L’alumnat dels centres necessiten un nou tipus d’atenció que afavoreixi ...
 • Aplicar la tecnologia de 2n ESO a un pla escolar de salut bucodental 

  Diaz Nadal, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Auditoria de una red de comunicaciones 

  Cepa Andreu, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En la actualidad, las redes de comunicaciones son elementos críticos de cualquier organización empresarial que nace de necesidades concretas en un momento determinado, que se amplia y evoluciona con las necesidades del día ...
 • Creació d’un entorn d’alta disponibilitat 

  Morales Dugo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [ANGLÈS]The objective of this project is to create a High Availiability Environment and study the performance about that. It is intended to provide a high degree of availability in front of failures and to offer a great ...
 • Desenvolupament d'una UF a través d'un projecte cooperatiu 

  Garin Ureña, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-20)
  Master thesis
  Open Access
  El projecte pretén analitzar les característiques de treballar per projectes a una aula de FP de grau mitjà. Es fa una breu passada a les noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge, les limitacions actuals a l'aula i ...
 • Desenvolupament d'un Backend per a la gestió i control de les màquines expenedores 

  Ferré Garcia, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Detecció del Freezing of Gait en malalts de Parkinson 

  Ruiz de Loizaga Ràfols, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living (CETpD)
  Aquest projecte pretén estudiar la viabilitat de la detecció del Freezing of Gait(FoG) en malalts de Parkinson a través d’un sensor situat a la cinturà dels pacients. Per això s’analitzen diversos estudis on s’utilitzen ...
 • Diseño de una cámara de vídeo para aplicaciones en la automoción 

  Calvo Gómez, Isidro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño e implementación de una aplicación de gestión de usuarios y conexiones remotas en eyeOS 

  Calle Acedo, Jorge de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  eyeOS
  eyeRemote es una herramienta web que surge a raíz de la puesta en marcha del proyecto Educat 1x1 del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña en el año 2009. Esta ley consiste en informatizar todos los ...
 • Disseny d’una aplicació per Android com un recurs didàctic basat en la metodologia del joc 

  Marin Vargas, Ana Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  Amb aquest treball pretenc fer una interrelació entre les noves tecnologies APP (aplicacions informàtiques dels telèfons mòbils) i l’educació als estudiants o estudiantes. He fet un recurs didàctic amb una APP, aquest ...
 • Disseny i implementació de disaster recovery 

  Ruiz Mauriz, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:  Miguel Torres
 • Disseny i implementació del portafolis docent en un centre de secundària 

  Vidal Sala, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  El portafolis Docent suposa una valuosa eina en la formació permanent i professionalització del professorat mitjançant la pràctica reflexiva com a mitjà per a millorar la seva pràctica docent i, conseqüentment l’aprenentatge ...
 • Elaboració de material didàctic pel mòdul 5: Instal·lacions domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

  Pons Luis, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de màster consisteix en l’elaboració del següent material: - Utilització de tot el material que disposa el centre educatiu per poder realitzar diferents pràctiques domòtiques. - Elaboració de ...
 • Encuéntrame y Eventos: una aplicación para Android 

  Amorós Pérez, Fernando; Muntó Garrigós, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Estudio e implementación de una red P2P 

  Ros Ben-Hassan, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Estudio y propuestas para mejorar la eficiencia energética del centro docente desde una unidad didáctica de 4ª de educación secundaria obligatoria 

  Bricio Mir, María del Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  El tema de este trabajo surge por varios motivos. El centro docente donde desarrollo el Practicum es un edificio de los años 80, en un estado de conservación relativamente bueno pero 0% eficiente, por otro lado la motivación ...
 • Extracción de la información pública de la red (web scraping) 

  Gascó Calvo, Oriol; Quilcate Lezcano, José André (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-30)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] En este proyecto se ha llevado a cabo la investigación de la técnica web scraping, desde una perspectiva teórica, explicando los conceptos básicos para el entendimiento de la técnica y las diversas herramientas ...
 • Firma digital en dispositivos móviles PDA 

  Emanuel Curcio, Federico (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En los últimos tiempos, uno de los campos de mayor desarrollo en las tecnologías de la información es el de la seguridad criptográfica y, más concretamente, el de la firma digital. Al mismo tiempo, se ha hecho cada vez ...