Now showing items 1-20 of 59

  • Accesibilidad de la Web e Intranet de la EPSEVG 

   Ortiz Hernández, Laura; Rosa Iglesias, Rafael de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-26)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En este proyecto se ha adaptado la nueva web de la EPSEVG a la nueva ley española publicada en el BOE número 312 de 29/12/2007 que obliga a los organismos públicos a cumplir como mínimo con el segundo nivel de accesibilidad ...
  • Adaptació curricular de la unitat didàctica “La representació dels objecte” a l'aula de tecnologia, per alumnes nouvinguts 

   Sumalla Benito, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-08)
   Master thesis
   Open Access
   La present memòria recull una proposta d’adaptació curricular de la unitat didàctica “La representació dels objectes”, per a la matèria de Tecnologia de 1r Curs d’ESO. Aquesta adaptació curricular és pensada per a dos ...
  • Anàlisi del desplegament del programa STEAMcat en un institut de secundària i proposta d'activitat interdisciplinària. 

   Mascareñas Marsal, Eulàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-15)
   Master thesis
   Open Access
   STEAMcat és un programa d'innovació pedagògica que impulsa el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Des del programa s'assessora als centres educatius participants per plantejar projectes interdisciplinaris ...
  • Aplicació del coaching a l’aula 

   Romeu Torres, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
   Master thesis
   Open Access
   Els centres educatius d’avui en dia, siguin de la titularitat que siguin, s’enfronten a nous reptes per adaptar-se a la cada cop societat més canviant. L’alumnat dels centres necessiten un nou tipus d’atenció que afavoreixi ...
  • Aplicar la tecnologia de 2n ESO a un pla escolar de salut bucodental 

   Diaz Nadal, Ester (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
   Master thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Auditoria de una red de comunicaciones 

   Cepa Andreu, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   En la actualidad, las redes de comunicaciones son elementos críticos de cualquier organización empresarial que nace de necesidades concretas en un momento determinado, que se amplia y evoluciona con las necesidades del día ...
  • Caminador-cadira de rodes low cost 

   Arenas Gómez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-08)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El projecte abasta la modificació d’un caminador ortopèdic per a que es pugui fer servir com a cadira de rodes per a persones amb mobilitat reduïda amb dificultats a l’hora de caminar o gent gran en general. Aquesta ...
  • Creació d’un entorn d’alta disponibilitat 

   Morales Dugo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-02)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   [ANGLÈS]The objective of this project is to create a High Availiability Environment and study the performance about that. It is intended to provide a high degree of availability in front of failures and to offer a great ...
  • Desenvolupament d'un Backend per a la gestió i control de les màquines expenedores 

   Ferré Garcia, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Desenvolupament d'una UF a través d'un projecte cooperatiu 

   Garin Ureña, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-20)
   Master thesis
   Open Access
   El projecte pretén analitzar les característiques de treballar per projectes a una aula de FP de grau mitjà. Es fa una breu passada a les noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge, les limitacions actuals a l'aula i ...
  • Detecció del Freezing of Gait en malalts de Parkinson 

   Ruiz de Loizaga Ràfols, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-27)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Covenantee:   Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living (CETpD)
   Aquest projecte pretén estudiar la viabilitat de la detecció del Freezing of Gait(FoG) en malalts de Parkinson a través d’un sensor situat a la cinturà dels pacients. Per això s’analitzen diversos estudis on s’utilitzen ...
  • Diseño de una cámara de vídeo para aplicaciones en la automoción 

   Calvo Gómez, Isidro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-06)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Diseño e implementación de una aplicación de gestión de usuarios y conexiones remotas en eyeOS 

   Calle Acedo, Jorge de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   eyeOS
   eyeRemote es una herramienta web que surge a raíz de la puesta en marcha del proyecto Educat 1x1 del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña en el año 2009. Esta ley consiste en informatizar todos los ...
  • Disseny d’una aplicació per Android com un recurs didàctic basat en la metodologia del joc 

   Marin Vargas, Ana Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
   Master thesis
   Open Access
   Amb aquest treball pretenc fer una interrelació entre les noves tecnologies APP (aplicacions informàtiques dels telèfons mòbils) i l’educació als estudiants o estudiantes. He fet un recurs didàctic amb una APP, aquest ...
  • Disseny i implementació de disaster recovery 

   Ruiz Mauriz, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
   Covenantee:   Miguel Torres
  • Disseny i implementació del portafolis docent en un centre de secundària 

   Vidal Sala, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
   Master thesis
   Open Access
   El portafolis Docent suposa una valuosa eina en la formació permanent i professionalització del professorat mitjançant la pràctica reflexiva com a mitjà per a millorar la seva pràctica docent i, conseqüentment l’aprenentatge ...
  • Elaboració de material didàctic pel mòdul 5: Instal·lacions domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

   Pons Luis, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-01)
   Master thesis
   Open Access
   Aquest treball de fi de màster consisteix en l’elaboració del següent material: - Utilització de tot el material que disposa el centre educatiu per poder realitzar diferents pràctiques domòtiques. - Elaboració de ...
  • Encuéntrame y Eventos: una aplicación para Android 

   Amorós Pérez, Fernando; Muntó Garrigós, Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02-08)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Estudi i desenvolupament de l’accessibilitat del municipi de Sitges 

   Ferrer Enríquez, Biel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-28)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Aquest treball està dividit en tres parts. La primera és la realització d’un estudi minuciós de l’accessibilitat del municipi de Sitges, donant una sèrie de definicions, dades, lleis, normes i un seguit de terminologia per ...
  • Estudio e implementación de una red P2P 

   Ros Ben-Hassan, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision