Now showing items 1-20 of 36

  • Análisis de optimización de rutas para el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Lloret de Mar 

   Chillida Bernaudo, Andrés Agustín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El objetivo de este proyecto ha sido el análisis para la optimización de rutas de recogida de residuos sólidos urbanos de Lloret de Mar. A partir de este estudio se ha realizado la optimización del recorrido de estas ...
  • Apliació mòbil d'accés a cartografia online mitjançant estàndards de publicació OGC 

   Cañestro Arjona, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
  • Aplicació d'un SIG : estudi socioeconòmic del districte de Ciutat Vella 

   Badia Ferrer, Jaume; Pérez Salmerón, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   [CATALÀ] En aquest projecte, es vol crear una aplicació SIG de tipus socioeconòmic a escala interurbana, que té com a objectius recopilar, gestionar i actualitzar la infraestructura de dades espacials socioeconòmiques ...
  • Aplicació SIG per a la gestió d'emergències 

   Casamitjana Agraz, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present projecte consisteix en el desenvolupament d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) per a la gestió d’emergències, centrant l’àmbit d’aplicació al grup d’actuacions especials de Catalunya, anomenats bombers ...
  • Aplicació web per a l'execució de tasques d'anàlisi amb informació cadastral del municipi de Torelló 

   Corral Villena, Mireia; Rosa Calero, Gisela de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Aquest projecte es basa en la creació d’una aplicació web que permeti calcular el valor de l’expropiació d’un conjunt de terrenys o propietats. L’usuari escull la zona a expropiar mitjançant una eina de dibuix que permet ...
  • Aplicación web para la ejecución de tareas de anàlisis SIG remotas (WPS) 

   Mateo Machado, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-10)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El siguiente proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación web que ejecuta funciones de análisis sig remotas (WPS) a partir de una plataforma de software libre de servicio de aplicaciones geoespaciales (Open Geo ...
  • Comparativa de rendimiento de servidores de mapas Open Source 

   Mayans Ferrer, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente Trabajo Final de Grado que a continuación se va a desarrollar realiza una comparación del rendimiento de los diferentes tipos de servicios Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) y Web Coverage Service ...
  • Creació d'un node IDE per a l'Ajuntament de Vic 

   Rosa Expósito, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El treball fi de grau “Creació d’un node IDE per a l’ajuntament de Vic” té com a propòsit implementar un servei de localització per a catalogar els recursos procedents de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats de l’ajuntament ...
  • Creació i anàlisi de bases de dades orientades a grafs : PostgreSQL-PostGIS vs. Neo4j-Spatial 

   Cardó Aznar, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El model de dades relacional que va aparèixer fa més de 40 anys, és eficient per diferents escenaris que es plantegin i pot gestionar molt bé certs tipus de dades, però, no és perfecte. Cada cop més s’està treballant en ...
  • Creación de una aplicación móvil de geolocalización de la isla de Formentera 

   González Ribas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Este proyecto final de carrera consiste en definir los procesos realizados para la creación de una aplicación, que trata sobre la consulta de información geográfica en dispositivos móviles. Antes de exponer los pasos para ...
  • Creación y diseño de un portal geoturístico del Sobrarbe 

   Isla Fañanás, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-08)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Este proyecto describe la creación de un portal geo-turístico de la comarca del Sobrarbe. La principal característica de la página web, es la consulta geolocalizada de diferentes puntos de interés turístico, a través de ...
  • Desarrollo de una aplicación móvil con información sismológica 

   Fernández Andrade, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El presente trabajo explica los pasos seguidos para la realización de una aplicación móvil con información sismológica. Con ese fin, ha sido realizado un estudio para valorar qué sistema Operativo (más adelante SO) era el ...
  • Desarrollo e implementación de una infraestructura de datos espaciales de cavidades subterráneas 

   Sebastià Barriel, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El proyecto IDE Cavidades Españolas que a continuación se va a desarrollar surge como consecuencia de una doble inquietud personal. Por un lado la curiosidad e interés en los conceptos y explicaciones de la asignatura ...
  • Desenvolupament d'un visor web per a gestionar la cartografia de la federació de curses d'orientació de catalunya 

   Serrallonga Arqués, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Les curses d’orientació són un esport que es practica amb l’ajut d’un mapa. Actualment a Catalunya, se’n fan competicions cada cap de setmana, la qual cosa vol dir que existeixen una gran quantitat de mapes. La Federació ...
  • Estudio comparativo de BBDD NoSQL y relacionales aplicadas al ámbito de la información geográfica 

   Armillas García, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En un mundo de constantes cambios a nivel de sistemas, es necesario volver a pensar acerca de los paradigmas que manejan la industria. Necesitamos ajustar nuestras herramientas a las necesidades reales que tenemos hoy en ...
  • Generación de un modelo sig de playas “playas de Palafrugell” 

   Lacasa Vilariño, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Restricted access - author's decision
   Per a la realització del present “Projecte Final de Carrera”, s’ha creat un model d’informació geogràfica SIG ( GIS, segons el seu acrònim en angles) de les platges del litoral de la província de Girona, al sector de la ...
  • Geomática y topografía en los depósitos controlados de residuos 

   Jiménez Marín, Francisco; Tormo Alonso, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04)
   Bachelor thesis
   Open Access
   [CASTELLÀ] El presente Trabajo Final de Grado es una guía y recopilación de todos los trabajos que un Ingeniero en Geomática y Topografía (IGT) desarrolla durante la vida de un Depósito Controlado de Residuos. Para poder ...
  • Implantació d'un SIG a les comunitats de regants 

   González Rofín, Jacob (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En algunes comunitats de regants no hi ha una gestió de la informació adequada a les seves necessitats degut a diversos motius. A vegades aquesta informació senzillament no existeix o només està en coneixement d’ algun ...
  • Implantació d’un SIG a Chefchafeu 

   Pedraza Fuentes, Xavier; Trubat Casal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Implantació d’un SIG a Chefchafeu te un objectiu general molt clar, construir una eina que permeti identificar i gestionar elements arquitectònics tradicionals de la medina de Chefchauen, municipi i ciutat del Marroc situada ...
  • Implementació d'un servidor web per a continguts SIG a la Seu d'Urgell 

   Besora Sangrà, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-02)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   Aquest projecte consisteix en la implementació d’un servidor web per a continguts de sistemes d’informació geogràfica. L’àmbit geogràfic de la zona de treball es centra al municipi de La Seu d’Urgell, organisme amb el ...