Now showing items 1-20 of 36

 • Análisis de optimización de rutas para el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Lloret de Mar 

  Chillida Bernaudo, Andrés Agustín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo de este proyecto ha sido el análisis para la optimización de rutas de recogida de residuos sólidos urbanos de Lloret de Mar. A partir de este estudio se ha realizado la optimización del recorrido de estas ...
 • Apliació mòbil d'accés a cartografia online mitjançant estàndards de publicació OGC 

  Cañestro Arjona, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Aplicació d'un SIG : estudi socioeconòmic del districte de Ciutat Vella 

  Badia Ferrer, Jaume; Pérez Salmerón, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  [CATALÀ] En aquest projecte, es vol crear una aplicació SIG de tipus socioeconòmic a escala interurbana, que té com a objectius recopilar, gestionar i actualitzar la infraestructura de dades espacials socioeconòmiques ...
 • Aplicación web para la ejecución de tareas de anàlisis SIG remotas (WPS) 

  Mateo Machado, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El siguiente proyecto trata sobre el desarrollo de una aplicación web que ejecuta funciones de análisis sig remotas (WPS) a partir de una plataforma de software libre de servicio de aplicaciones geoespaciales (Open Geo ...
 • Aplicació SIG per a la gestió d'emergències 

  Casamitjana Agraz, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte consisteix en el desenvolupament d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) per a la gestió d’emergències, centrant l’àmbit d’aplicació al grup d’actuacions especials de Catalunya, anomenats bombers ...
 • Aplicació web per a l'execució de tasques d'anàlisi amb informació cadastral del municipi de Torelló 

  Corral Villena, Mireia; Rosa Calero, Gisela de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte es basa en la creació d’una aplicació web que permeti calcular el valor de l’expropiació d’un conjunt de terrenys o propietats. L’usuari escull la zona a expropiar mitjançant una eina de dibuix que permet ...
 • Comparativa de rendimiento de servidores de mapas Open Source 

  Mayans Ferrer, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente Trabajo Final de Grado que a continuación se va a desarrollar realiza una comparación del rendimiento de los diferentes tipos de servicios Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) y Web Coverage Service ...
 • Creació d'un node IDE per a l'Ajuntament de Vic 

  Rosa Expósito, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball fi de grau “Creació d’un node IDE per a l’ajuntament de Vic” té com a propòsit implementar un servei de localització per a catalogar els recursos procedents de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats de l’ajuntament ...
 • Creació i anàlisi de bases de dades orientades a grafs : PostgreSQL-PostGIS vs. Neo4j-Spatial 

  Cardó Aznar, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El model de dades relacional que va aparèixer fa més de 40 anys, és eficient per diferents escenaris que es plantegin i pot gestionar molt bé certs tipus de dades, però, no és perfecte. Cada cop més s’està treballant en ...
 • Creación de una aplicación móvil de geolocalización de la isla de Formentera 

  González Ribas, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Este proyecto final de carrera consiste en definir los procesos realizados para la creación de una aplicación, que trata sobre la consulta de información geográfica en dispositivos móviles. Antes de exponer los pasos para ...
 • Creación y diseño de un portal geoturístico del Sobrarbe 

  Isla Fañanás, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto describe la creación de un portal geo-turístico de la comarca del Sobrarbe. La principal característica de la página web, es la consulta geolocalizada de diferentes puntos de interés turístico, a través de ...
 • Desarrollo de una aplicación móvil con información sismológica 

  Fernández Andrade, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente trabajo explica los pasos seguidos para la realización de una aplicación móvil con información sismológica. Con ese fin, ha sido realizado un estudio para valorar qué sistema Operativo (más adelante SO) era el ...
 • Desarrollo e implementación de una infraestructura de datos espaciales de cavidades subterráneas 

  Sebastià Barriel, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El proyecto IDE Cavidades Españolas que a continuación se va a desarrollar surge como consecuencia de una doble inquietud personal. Por un lado la curiosidad e interés en los conceptos y explicaciones de la asignatura ...
 • Desenvolupament d'un visor web per a gestionar la cartografia de la federació de curses d'orientació de catalunya 

  Serrallonga Arqués, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Les curses d’orientació són un esport que es practica amb l’ajut d’un mapa. Actualment a Catalunya, se’n fan competicions cada cap de setmana, la qual cosa vol dir que existeixen una gran quantitat de mapes. La Federació ...
 • Estudio comparativo de BBDD NoSQL y relacionales aplicadas al ámbito de la información geográfica 

  Armillas García, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En un mundo de constantes cambios a nivel de sistemas, es necesario volver a pensar acerca de los paradigmas que manejan la industria. Necesitamos ajustar nuestras herramientas a las necesidades reales que tenemos hoy en ...
 • Generación de un modelo sig de playas “playas de Palafrugell” 

  Lacasa Vilariño, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Per a la realització del present “Projecte Final de Carrera”, s’ha creat un model d’informació geogràfica SIG ( GIS, segons el seu acrònim en angles) de les platges del litoral de la província de Girona, al sector de la ...
 • Geomática y topografía en los depósitos controlados de residuos 

  Jiménez Marín, Francisco; Tormo Alonso, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CASTELLÀ] El presente Trabajo Final de Grado es una guía y recopilación de todos los trabajos que un Ingeniero en Geomática y Topografía (IGT) desarrolla durante la vida de un Depósito Controlado de Residuos. Para poder ...
 • Implantació d’un SIG a Chefchafeu 

  Pedraza Fuentes, Xavier; Trubat Casal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Implantació d’un SIG a Chefchafeu te un objectiu general molt clar, construir una eina que permeti identificar i gestionar elements arquitectònics tradicionals de la medina de Chefchauen, municipi i ciutat del Marroc situada ...
 • Implantació d'un SIG a les comunitats de regants 

  González Rofín, Jacob (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En algunes comunitats de regants no hi ha una gestió de la informació adequada a les seves necessitats degut a diversos motius. A vegades aquesta informació senzillament no existeix o només està en coneixement d’ algun ...
 • Implementació d'un servidor web per a continguts SIG a la Seu d'Urgell 

  Besora Sangrà, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la implementació d’un servidor web per a continguts de sistemes d’informació geogràfica. L’àmbit geogràfic de la zona de treball es centra al municipi de La Seu d’Urgell, organisme amb el ...