Now showing items 1-18 of 18

 • Absolute order-of-magnitude reasoning applied to a social multi-criteria evaluation framework 

  Afsordegan, Arayeh; Sánchez Soler, Monica; Agell Jané, Núria; Aguado Chao, Juan Carlos; Gamboa Jimenez, Gonzalo (2016-01)
  Article
  Open Access
  A social multi-criteria evaluation framework for solving a real-case problem of selecting a wind farm location in the regions of Urgell and Conca de Barberá in Catalonia (northeast of Spain) is studied. This paper applies ...
 • A mixed qualitative quantitative self-learning classification technique applied to situation assessment in industrial process control 

  Aguado Chao, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-12-22)
  Doctoral thesis
  Open Access
  Aquesta memòria s'ha escrit amb l'ànim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi troba, per tant, una descripció detallada de tots els temes que conformen la teoria dels operadors ...
 • A qualitative reasoning approach for measuring citizens’ satisfaction 

  Domingo Gou, Marta; Agell Jané, Núria; Aguado Chao, Juan Carlos; Català Mallofré, Andreu (2004-10)
  Article
  Open Access
 • Ciència, Tecnologia i Societat 

  Aguado Chao, Juan Carlos (2011-07-13)
  Audiovisual
  Open Access
 • "Engineering and society": assignatura de sostenibilitat en un màster internacional 

  Aguado Chao, Juan Carlos (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Presenta la experiència d’una assignatura de segon cicle, Enginyeria i Societat, històricament la primera obligatòria dins de la UPC dedicada a l’ensenyament de la sostenibilitat. Actualment s’ha integrat dins del MASTEAM, ...
 • EPCO2: Plataforma experimental d'absorció de CO2 per plantes verdes 

  Aguado Chao, Juan Carlos (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  El contingut d’aquesta ponència és la presentació d’una plataforma experimental i interdisciplinar d’absorció de CO2 mitjançant plantes verdes. El seu objectiu fonamental, a banda dels efectes més o menys importants de ...
 • Implantació d'un EMAS a la UPC 

  González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Aguado Chao, Juan Carlos; Busquets Rubio, Pere (UPC. Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  La present ponència s’emmarca dins de les iniciatives “motor de canvi” que està portant a terme la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dins del seu compromís amb la Sostenibilitat. Aquest projecte s’inclou dins ...
 • Implantació d'un sistema de gestió EMAS a la UPC 

  González-Siso Sampedro, Maria Rosa; Busquets Rubio, Pere; Aguado Chao, Juan Carlos; Navarro, Ramon; Cortés, Carolina; Gil, Laura (Centre per a la Sostenibilitat, 2009-07-09)
  Conference report
  Open Access
  Les organitzacions del coneixement, i en aquest cas la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), tenen un impacte negatiu sobre l’ambient a través de l’ús dels recursos naturals i la producció de residus i emissions. Però ...
 • Informe sobre la Competència de Sostenibilitat i Compromís Social a la Universitat Politècnica Catalunya 

  Hernández Gómez, M. Angeles; Sureda Carbonell, Bàrbara; Escribano Rodríguez de Robles, Beatriz; Carrera Gallissà, Enric; Martínez Magaña, Juan; Aguado Chao, Juan Carlos; Cot Valle, María Ana; Busquets Rubio, Pere (2016-03-16)
  External research report
  Open Access
 • Introducción 

  Aguado Chao, Juan Carlos (2008-12)
  Article
  Open Access
 • Presentación 

  Aguado Chao, Juan Carlos (UPC. Cátedra Unesco de Sostenibilidad, 2009-12)
  Article
  Open Access
 • Presentación 

  Aguado Chao, Juan Carlos (UPC. Cátedra Unesco de Sostenibilidad, 2013-12)
  Article
  Open Access
 • Presentación 

  Aguado Chao, Juan Carlos (2007-12)
  Review
  Open Access
 • Presentación 

  Aguado Chao, Juan Carlos (UPC. Cátedra Unesco de Sostenibilidad, 2012-12)
  Article
  Open Access
 • Presentación 

  Aguado Chao, Juan Carlos (UPC. Cátedra Unesco de Sostenibilidad, 2010-06)
  Article
  Open Access
 • Presentación 

  Aguado Chao, Juan Carlos (UPC. Cátedra Unesco de Sostenibilidad, 2011-12)
  Article
  Open Access
 • Ranking and selection of unsupervised learning marketing segmentation 

  Sanchez Hernandez, German; Chiclana, Francisco; Agell Jané, Núria; Aguado Chao, Juan Carlos (2013-05)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  This paper addresses the problem of choosing the most appropriate classification from a given set of classifications of a set of patterns. This is a relevant topic on unsupervised systems and clustering analysis because ...
 • Una proposta de crèdits comuns de sostenibilitat per a titulacions de grau de la UPC 

  Aguado Chao, Juan Carlos; Carrera Gallissà, Enric; Sabater Pruna, M. Assumpta; Segalàs Coral, Jorge; Cendra Garreta, Jaime (2007-07-12T10:40:54Z)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  Aquesta ponència presenta el disseny d’una proposta oferta a totes les escoles i facultats de la UPC per impartir una assignatura obligatòria sobre sostenibilitat a les titulacions de grau, d’acord amb els objectius del ...