• Chitosan microcapsules: methods of the production and use in textile finishing 

   Borges Valle, Jorge Alexandre; Sisqueira Curto Valle, Rita de Cassia; Krause Bierhalz, Andrea Cristiane; Maesta Bezerra, Fabricio; López Hernández, Arianne; Lis Arias, Manuel José (Wiley, 2021-01-13)
   Article
   Accés obert
   Biopolymeric chitosan is considered a promising encapsulating agent for tex-tile applications due to its biocompatibility, lack of toxicity, antibacterial activ-ity, high availability, and low cost. After cellulose, it is ...
  • Fabricació i avaluació de microcàpsules antimicrobianes amb fragàncies 

   López Hernández, Arianne (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Treball Final de Grau
   Accés restringit per decisió de l'autor
   La microencapsulació és una tècnica que s'utilitza en diversos camps d'aplicació. La indústria alimentària, cosmètica i tèxtil són les àrees en què aquest augment ha estat més important i evident en l'última dècada. Aquest ...
  • La influència dels tensioactius en la microencapsulació 

   López Hernández, Arianne (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-13)
   Projecte Final de Màster Oficial
   Accés obert
   Avui en dia més d’un 15 % de les persones que ingressen a l’hospital es veuen contagiades de les malalties nosocomials que afecten de diferents maneres a cada pacient. La principal contaminació que es troba en un quiròfan ...
  • Recent study on production and evaluation of antimicrobial microcapsules with essential oils using complex coacervation 

   López Hernández, Arianne; Lis Arias, Manuel José; Maesta Becerra, Fabricio; Vilaseca, Mercè; Vallès, Betina; Prieto, Remedios; Simó Cima, Mercedes (2021-05-10)
   Capítol de llibre
   Accés restringit per política de l'editorial
   Nowadays, the needs and requirements to avoid infections during surgical operations, require to be more imaginative than ever. The one-use textiles substrates that are used in hospitals can be, also, a way to transport ...