• Pla integral de gestió dels residus de l’Escorxador Municipal de Carhuaz (Perú) 

    Puigdomènech Serra, Octavi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Des de l’any 2003, s’està portant a terme un projecte pioner al Perú de separació en origen i posterior tractament dels residus sòlids urbans (RSU) per part de l’ONG Ciudad Saludable al poble de Carhuaz, a la regió ...