Now showing items 1-11 of 11

  • Aparells telefònics de 1878, unes peces singulars 

   Sánchez Miñana, Jesús; Roca Rosell, Antoni Maria Claret; Valentines Álvarez, Jaume; Lusa Monforte, Guillermo (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
   Número de revista
   Open Access
  • Arqueologia industrial i eco-museografia a les universitats. El cas de l'ETSEIB 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca", 2004)
   Article
   Open Access
  • El projecte de gestió integral de l’arxiu històric de l’ETSEIB 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)., 2006)
   Review
   Open Access
  • Exposició Terradas, per ANTONI ROCA ROSELL; Pla de protecció del patrimoni industrial del poblenou 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca", 2004)
   Article
   Open Access
  • Història, Enginyeria i Compromís 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, 2019)
   Article
   Open Access
  • Interview with professor David Edgerton, CHoSTM (Imperial College London) 

   Valentines Álvarez, Jaume; Sastre Juan, Jaume (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, 2011)
   Article
   Open Access
  • La col·lecció patrimonial de l’ETSEIB: 45 anys estudiant la cultura material de la tècnica 

   Roca Rosell, Antoni Maria Claret; Lusa Monforte, Guillermo; Valentines Álvarez, Jaume; Acosta-Rizo, Carlos (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca” Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2021)
   Número de revista
   Open Access
  • La introducció de la gran indústria de la química a Espanya i el nou règim de sabers a la perifèria 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC / Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, 2007)
   Article
   Open Access
  • Tecnologia criolla, femenina, pobra i vella. Una revisió de la imatge de la tecnologia del segle XX 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca". Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, 2008)
   Article
   Open Access
  • Técnica e Ingeniería en España 

   Valentines Álvarez, Jaume (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya). Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC, 2014)
   Article
   Open Access
  • Una trucada per a la número 2 

   Valentines Álvarez, Jaume (2006-11)
   Audiovisual
   Open Access